Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego powstał 1 października 2019 roku. W jego skład weszli pracownicy, którzy zadeklarowali udział w dyscyplinie literaturoznawstwo, a którzy wcześniej zatrudnieni byli w następujących jednostkach:

 • Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego,
 • Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
 • Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,
 • Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej,
 • Instytucie Języka Angielskiego,
 • Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych,
 • Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki,
 • Instytucie Filologii Germańskiej,
 • Instytucie Filologii Słowiańskiej,
 • Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej,
 • Katedrze Filologii Klasycznej,
 • Katedrze Literatury Porównawczej,
 • Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich,
 • Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

return to top