Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Literaturoznawstwa

Literatura i kultura dawna oraz jej ślady w XX-XXI wieku

Zespół: prof. dr hab. Dariusz Rott (kierownik), prof. dr hab. Jan Malicki, dr hab. Teresa Banaś-Korniak prof. UŚ, dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak, dr Jacek Kwosek.

Projekt realizowany w latach 2018-2019.

Badania zespołu koncentrują się na tekstach kultury europejskiej: dawnych (od X do XVIII stulecia) oraz współczesnych. Te ostatnie rozpatrywane są przede wszystkim pod kątem obecnych w nich śladów minionych epok. Prace badawcze dotyczą głównie obszaru Rzeczypospolitej szlacheckiej (literatura, genologia literacka, duchowość, filozoficzne aspekty kultury literackiej, obyczaje, mentalność społeczeństwa, staropolskie podróże) i jej związków z różnymi regionami Europy (Śląsk, Pomorze i in.). Istotna będzie również pogłębiona analiza dyskursu geograficzno-kulturowego współczesnej literatury polskiej na osi Wschód – Zachód oraz osi ukośnej Północ – Południe. Oprócz literatury dawnej, materiałem badawczym będą powstające współcześnie reportaże podróżnicze i reportaże literackie.

Tetralogia hermetyczna

Projekt własny dr Agaty Sowińskiej

Opis: Celem projektu jest wydanie pierwszej polskiej tetralogii hermetycznej – czterotomowego przekładu najważniejszych tekstów i świadectw literatury hermetycznej – przekładu z języków starożytnych, w wersji synoptycznej, z aparatem naukowym (T. I: Corpus Hermeticum, T. II: Asclepius, T. III: Hermetica Stobajosa oraz T. IV: Świadectwa hermetyczne). Elementem dodatkowym – w postaci opracowania monograficznego – będzie publikacja: Astrologica, divinatoria, herbaria… Literatura hermetyzmu „niższego” w Polsce. Oparta na średniowiecznych kodeksach przechowywanych w polskich bibliotekach i zawierających pisma hermetyczne, wykorzystywane przez prominentne postaci ówczesnych czasów.

„L’image de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb”

Uczestnik: dr Magdalena Malinowska

Projekt międzynarodowy „L’image de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb” we współpracy z uniwersytetami w Bukareszcie (Rumunia) i w Bordeaux (Francja) – projekt finansowany przez Stowarzyszenie Uniwersytetów Frankofońskich (AUF)

return to top