Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spotkanie otwarte z dr hab. Marią Barłowską, prof. UŚ oraz dr hab. Małgorzatą Ciszewską, prof. IBL wokół książki: Jakub Sobieski „Mowy pogrzebowe”

16.01.2023 - 19:01 aktualizacja 16.01.2023 - 19:03
Redakcja: annaszumiec
Tagi: IBL, spotkanie

Komisja Historycznoliteracka – oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z dr hab. Marią Barłowską, prof. UŚ oraz dr hab. Małgorzatą Ciszewską, prof. IBL wokół książki: Jakub Sobieski: Mowy pogrzebowe (Warszawa: IBL PAN 2019). 

Maria Barłowska – dr hab., profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują: piśmiennictwo epok dawnych, edytorstwo i retorykę. W ostatnich latach opublikowała książki: Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne (Katowice 2010), „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII (Katowice 2014). Przygotowała edycje krytyczne: Mateusz Bembus, Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli (Warszawa 2016, Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, t. 27) i wraz z Małgorzatą Ciszewską – Jakub Sobieski, Mowy pogrzebowe (Warszawa 2019, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 45).

Małgorzata Ciszewska – dr hab., profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Jej główne kierunki zainteresowań badawczych to staropolskie oratorstwo okolicznościowe, epistolografia staropolska, literatura i kultura epok dawnych, obyczajowość kręgu rodzinnego, edytorstwo. W ostatnich latach opublikowała książki: Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła (Warszawa 2008), Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII – XVIII wiek) (Warszawa 2016), Szlacheckie mowy pogrzebowe – dwa ujęcia. Tradycja gatunku i realizacje Jakuba Sobieskiego (Warszawa 2022) i wraz z Marią Barłowską – Jakub Sobieski, Mowy pogrzebowe (Warszawa 2019, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 45).

Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek (20 stycznia) o godz. 11.30 w sali A1.11 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4).

Dyskusję poprowadzi prof. dr hab. Mariola Jarczykowa

W wydarzeniu można także wziąć udział, logując się na platformę MS Teams. 

Link do spotkaniahttps://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting 
Identyfikator spotkania:  399 634 550 289
Kod dostępu: MJKxrg

plakat spotkania otwartego wokół książki Jakub Sobieski Mowy pogrzebowe z wizerunkiem okładki książki

return to top