Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

„Cynegetica na przestrzeni wieków”

Termin: 1 lutego 2020 roku

Miejsce: Zameczek Myśliwski w Promnicach (Kobiór)

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Filologiczne – oddział Katowice (dr Edyta Gryksa), Muzeum Zamkowe w Pszczynie (Małgorzata Wójcik)

Opis: Wydarzenie przygotowywane we współpracy z Muzeum Zamkowym w Pszczynie oraz katowickim oddziałem Polskiego Towarzystwa Filologicznego poświęcone było tradycji polowań w antyku i czasach późniejszych. Wśród proponowanych zagadnień pojawiły się m.in. analiza i recepcja traktatów łowieckich, historia i tradycja polowań, zwierzęta i tereny łowieckie, relacja człowiek-zwierzę w wyprawach myśliwskich, broń i techniki łowieckie, słynne wyprawy na zwierza, polowania w świetle etyki, polowania a ekosystem, polowania w sztuce i filmie (interpretacja).

„Starożytność na łonie natury. Relacja człowieka z przyrodą na przestrzeni wieków”

Termin: 30 maja 2020 roku

Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

Organizator: dr Edyta Gryksa (wraz z uczestnikami projektu realizowanego w ramach programu „Współmyślenie w humanistyce”)

Opis: Konferencja będąca finalnym etapem realizacji projektu „Starożytność na łonie natury. Człowiek a przyroda wczoraj i dziś” poświęcona będzie zagadnieniom związanym z przyrodą w starożytności i czasach późniejszych. Wśród proponowanych zagadnień pojawią się m.in. analizy tekstów związanych z przyrodą, relacja człowiek-natura, zwierzęta i rośliny w sztuce/literaturze/filmie, motywy zwierzęce i roślinne jako metafory literackie, etyka zachowań człowieka w relacjach ze zwierzętami (np. polowania).

„Cynegetica in the ancient times”

Termin: 24 września 2020 roku

Miejsce: Senate House, University of London

Organizator: dr Edyta Gryksa (UŚ), dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ (UŚ), prof. Greg Woolf (ICS)

Opis: Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez zespół badawczy realizujący projekt pn. „Cynegetica w świecie antycznym” we współpracy z Instytutem Studiów Klasycznych (Institute of Classical Studies) działającym przy Uniwersytecie w Londynie. Podejmowane zagadnienia dotyczyć będą zwierząt, przyrody i relacji człowiek–natura w starożytności oraz wiekach późniejszych (literatura / sztuka / historia / tradycja / kultura).

„Ulisses w czasach brexitu. Literatura i kultura irlandzka wobec rzeczywistości społeczno-politycznej”

Termin: 27-28 listopada 2020 roku

Miejsce: online (dla zarejestrowanych uczestników bezpośrednia transmisja z wydarzeń konferencyjnych na Youtube, a dyskusje i rozmowy realizowane przy pomocy oprogramowania Zoom Video Webinars)

Organizator: Instytut Literaturoznawstwa UŚ; Fundacja Kultury Irlandzkiej; Polskie Towarzystwo Badań Irlandystycznych

Opis: Instytut Literaturoznawstwa UŚ jest współorganizatorem konferencji naukowej połączonej ze spotkaniem z tłumaczami (m.in. z Maciejem Świerkockim, który opowie o swoim przekładzie Ulissesa), autorami (m.in. z Emilie Pine, która opowie o swojej niedawno przełożonej na polski książce O tym się nie mówi), działaczami kulturalnymi oraz osobami aktywnie wspierającymi rozwój Irish studies w Polsce. Chcemy porozmawiać o tym, co dzieje się w polskiej irlandystyce, jak widzimy współczesną rzeczywistość tekstową i pozatekstową w Irlandii, a także jak (i czy w ogóle) dyskursy kulturowe wpływają na świat polityki i kształt stosunków społecznych w Dublinie i okolicach. Skupimy się także na skutkach pandemii dla edukacji akademickiej i badań naukowych w Polsce oraz w Irlandii. Chodzi o refleksję, która pozwoli nam skupić uwagę na związkach kultury z rzeczywistością – jako organizatorzy mamy nadzieję, że nieco prowokacyjnie sformułowany tytuł będzie stanowić dobry punkt wyjścia do namysłu nie tylko nad stanem współczesnej literatury irlandzkiej, ale też nad wieloma innymi istotnymi kwestiami nurtującymi polskich badaczy zajmujących się Irlandią.

return to top