Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Adam Dziadek

20.02.2020 - 17:13, aktualizacja 17.02.2021 - 11:15
Redakcja: krzysztofjawor

prof. dr hab. Adam Dziadek – zajmuje się literaturoznawstwem teoretycznym, komparatystyką literacką, krytyką genetyczną, a także Men’s Studies (jest przewodniczącym rady naukowej serii wydawniczej „Studia o Męskości”, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa IBL PAN w Warszawie) oraz przekładem tekstów naukowych (m. in. prace Jacques’a Derridy, Rolanda Barthes’a, Jean-Luca Nancy, Marca Auge, Clifforda Geerza, Raewyn Connell, Gérarda Rauleta, Marii Delaperrière). Jest członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego”, członkiem Rady Naukowej IBL PAN, a także członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Publikacje: 

 1. Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999. ISBN: ​83-2226-0931-0, ss. 151.
 2. Anagramy Ferdynanda de Saussure’a – historia pewnej rewolucji. „Teksty Drugie” 2001, nr 6, s. 109-125.
 3. Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004. ISBN ​83-226-1376-8, ss. 246​; wyd. 2 Katowice 2011. ​ISBN 978-83-226-1376-4​, ss. 246.
 4. Atopia – stadność i jednostkowość. „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2, s. 237-243.
 5. Projekt krytyki somatycznej. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2014. ISBN: 978-83-64703-07-2, ss. 240.
 6. Poetry as Interpretation of Art: Czesław Miłosz’s Poems about Pictures. W: „Miłosz Like the World” Poet in the Eyes of Polish Literary Critics. Peter Lang, Frankfurt am Main 2015. ISBN: s. 337-361.
 7. Aleksander Wat, Notatniki. Transkrypcja i opracowanie Adam Dziadek, Jan Zieliński Aleksandra Wata. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2015. ISBN: 978-83-64703-29, ss. 934.
 8. Themerson and Schwitters. “Teksty Drugie” Special Issue; Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, vol. 2; p. 191-199. ISSN: 0867-063
 9. Somatic Criticism Project. Peter Lang, Berlin 2018. ISBN: 978-3-631-70881-1; DOI: 10.3726/b14659, ss. 224.
 10. Formy męskości 1. Red. Adam Dziadek, Filip Mazurkiewicz. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2018. ISBN: ISBN 978-83-65832-66-5, ss. 602.
 11. Formy męskości 2. Red. Adam Dziadek. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2018. ISBN: 978-83-65832-96-2, ss. 400.
 12. Formy męskości 3. Antologia przekładów. Red Adam Dziadek.Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2018. ISBN: 978-83-66076-06-8, ss. 375.

Prof. Adam Dziadek, PhD, DLitt
Professor in the Institute of Literary Studies
Dean, Faculty of Humanities

adam.dziadek@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0003-4584-5704

http://silesian.academia.edu/AdamDziadek

https://www.researchgate.net/profile/Adam_Dziadek

 

Research interests:

Literary theory, comparative literary studies; visual studies; cultural theory; men’s studies, genetic criticism

Recent publications:

 1. “Poetry as Interpretation of Art: Czesław Miłosz’s Poems about Pictures.” In: Miłosz Like the World: The Poet in the Eyes of Polish Literary Critics, Zdzisław Łapiński (ed.). Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, pp. 337-361.
 2. Aleksander Wat, Notatniki [Notebooks]. Transcribed and edited by Adam Dziadek and Jan Zieliński. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, 934 pages.
 3. “Themerson and Schwitters”. Teksty Drugie, Special Issue, 4/2006, pp. 191-199.
 4. Somatic Criticism Project. Peter Lang, Berlin 2018. DOI: 10.3726/b14659, 224 pages.
 5. “Avant-texts and Intertextual Relations (In the Context of Genetic Criticism)”. Forum of Poetics 17/2019, pp. 7-27.

Recent research grants:

 1. Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu [Aleksander Wat’s notebooks — the spiral non-linearity of the text] (Ministry of Science, the NPRH Grant, 2012-2014, no. 0001/FNiTP/H11/80/2011) – principal investigator
 2. Projekt krytyki somatycznej [Somatic criticism project] (National Science Centre, the Opus Grant, 2012-2015 no. 2011/01/B/HS2/06093) – principal investigator
 3. Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności [Masculinity in Polish literature and culture from the 19th century to modernity] (National Science Centre, the Maestro Grant, 2012-2018, no. 2013/08/A/HS2/00058) – principal investigator
 4. Supervisor in the National Science Centre Preludium Grant by Barbara Englender Foto-grafemiczność. Kształtowanie się relacji między fotografią i poezją na przełomi XXI wieku na przykładzie polskiej poezji [Photographemics. Building relations between photography and poetry at the turn of the 21st century on the basis of Polish poetry] (2019-2021, no 2018/31/N/HS2/02651)

 

Adam Dziadek - zdjęcie profilowe

return to top