Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agata Sowińska

20.02.2020 - 17:18, aktualizacja 22.12.2023 - 23:09
Redakcja: am

Agata Sowińska – agata.sowinska@us.edu.pl,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3399-3200,

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Agata_Sowinska2

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca (filolog klasyczny), adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa. Doktorat, pt. „Hermetica średniowiecza i renesansu: studium z historii myśli europejskiej”, napisałam pod kierunkiem ks. prof. Wincentego Myszora, a obroniłam w styczniu 2016 roku. W 2017 roku przyznano mi nagrodę Prezesa Rady Ministrów za dysertację doktorską. W 2019 nominowano publikację mego doktoratu do nagród i wyróżnień w konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku 2018” (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa). W obrębie mych zainteresowań badawczych znajduje się historia literatury hermetycznej (zwł. spisanej w języku greckim, łacińskim i koptyjskim), jej wpływ na szeroko pojętą kulturę oraz wpływ kultury na dzieje hermetyzmu.

MONOGRAFIE AUTORSKIE:

 1. Sowińska, „Hermetica średniowiecza i renesansu: studium z historii myśli europejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.

PRACE REDAGOWANE:

 • „Apokaliptyka w pismach gnostyckich”, red. A. Sowińska, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Katowice 2017.
 • Charkiewicz, E. Kopp, W. Myszor, A. Sowińska, W. Stawiszyński, A. Szczudłowska-Dembska, „Tajemnice gnozy: VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie: tom poświęcony pamięci Profesor Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej (1934-2013)”, red. A. Sowińska, W Stawiszyński, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2016.

 ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 • Sowińska, „[Hermes Trismegistos] Stobaei Hermetica XI (Ioannis Stobaei Anthologium: Hermetica, excerptum XI)”, Vox Patrum 81 (2022), s. 233-280.
 • Sowińska, „[Hermes Trismegistos], O tym, że żaden z bytów nie ginie, lecz w błędzie są ci, którzy mówią, że przemiany są „zniszczeniem” i „śmiercią” (Corpus Hermeticum VIII)”, Vox Patrum 79 (2021), s. 541-552.
 • Sowińska, „Anonim, Hermetica Oxoniensia I-V (Codex Clarkianus 11 Oxoniensis, ff. 81r-82r)”, Vox Patrum 77 (2021), s. 177-202.
 • Sowińska, „Magnum miraculum est homo… : the Phenomenon of Man in the Light of Hermetic Excerpts: Lactantius, Div. inst. 7.13.3”, The Biblical Annals 4 (2020), s. 707-733.
 • Sowińska, „Fragmenta i testimonia hermetyczne u autorów różnych: wstępny przegląd źródeł”, Vox Patrum 75 (2020), s. 473-484.
 • Sowińska, „»List Piotra do Filipa« z kodeksu Tchacos – tekst i wprowadzający komentarz filologiczny”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1 (2019), s. 38-48.
 • Sowińska, „Znaczenie Egiptu w apokaliptyce – Λόγος Τέλειος /Asclepius (NHC VI, 8: 70,3-76,1; Ascl. 24-27)”, Vox Patrum 57 (2012), s. 551-573.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH:

 • Sowińska, „Les autres apocalyptiques dans l’écriture révélatrice hermétique. Integumentum verborum”, w: „Beyond Borders: Transgressions in European Literatures”, red. A. Pośpiech, R. Dampc-Jarosz, A. Rabsztyn, V&R unipress, Göttingen 2021, s. 29-39.
 • Sowińska, „Apokalipsa Hermesa Trismegistosa (Apokalipsa hermetyczna)”, w: „Apokaliptyka w pismach gnostyckich”, red. A. Sowińska, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Katowice 2017, s. 88-101.
 • Myszor, A. Sowińska, „Apokalipsa Adama”, w: „Apokaliptyka w pismach gnostyckich”, red. A. Sowińska, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Katowice 2017, s. 66-76.
 • Myszor, A. Sowińska, „Pierwsza Apokalipsa Jakuba”, w: „Apokaliptyka w pismach gnostyckich”, red. A. Sowińska, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Katowice 2017, s. 30-52.
 • Szczudłowska-Dembska, A. Sowińska, „VI, 3 Prawdziwa nauka”, w: B. Charkiewicz i in., „Tajemnice gnozy: VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie: tom poświęcony pamięci Profesor Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej (1934-2013)”, red. A. Sowińska, W Stawiszyński, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2016, s. 67-79.
 • Szczudłowska-Dembska, A. Sowińska, „VI, 8 Asklepios”, w: B. Charkiewicz i in., „Tajemnice gnozy: VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie: tom poświęcony pamięci Profesor Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej (1934-2013)”, red. A. Sowińska, W Stawiszyński, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2016, s. 165-192.

Agata Sowińska

agata.sowinska@us.edu.pl,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3399-3200,

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Agata_Sowinska2

PhD, classical philologist, assistant professor in the Institute of Literary Studies. I wrote my PhD thesis, entitled „Hermetica średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej” [„The Hermetica of the Middle Ages and Renaissance. A study of European history of thought”], under the supervision of Rev. Prof. Wincenty Myszor. I defended it in January 2016. In 2017, I received the Prime Minister of Poland Award for my doctoral dissertation. In 2019, the publication of my PhD thesis was nominated for the award in the competition „Najpiękniejsze Książki Roku 2018” (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Warszawa) [„Most Beautiful Books of the Year 2018” (Polish Society of Book Publishers, Warsaw)]. My research interests include the history of Hermetic literature (esp. written in Greek, Latin and Coptic), its impact on the broadly understood culture, and the impact of culture on the history of Hermetism.

 

return to top