Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Nęcka-Czapska

21.02.2020 - 19:15, aktualizacja 22.04.2021 - 21:23
Redakcja: am

dr hab. Agnieszka Nęcka-Czapska – literaturoznawca, krytyk literacki. Redaktor działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”. Zredagowała i współredagowała kilkanaście monografii wieloautorskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na polskiej literaturze publikowanej po 1989 roku. Wśród tematów, po których porusza się najczęściej, można wymienić: intymność, dyskursy erotyczne, emigrację.

Najważniejsze publikacje:

  1. Granice przyzwoitości. Doświadczanie intymności w polskiej prozie najnowszej. Wydawnictwo Para. Katowice 2006, ss. 194.
  2. Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku. Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2010, ss. 264.
  3. Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2011, ss. 296.
  4. Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku. Wydawnictwo Instytut Mikołowski. Mikołów 2012, ss. 184.
  5. Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 228.
  6. Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2015, ss. 232.  

 

Agnieszka Nęcka - zdjęcie profilowe

return to top