Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Anna Kucz

20.02.2020 - 17:11, aktualizacja 23.02.2021 - 13:32
Redakcja: krzysztofjawor

Anna Kucz – filolog klasyczny, enolog, tłumacz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor nadzwyczajny UŚ. Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz The Roman Society. Bada zagadnienia z literatury rzymskiej zwłaszcza okresu późnego antyku, cywilizacji śródziemnomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury oraz myśli europejskiej, jakie dokonały się w zderzeniu cywilizacji klasycznej i chrześcijańskiej. Obecnie realizuje projekt badawczy „Cynegetica w świecie antycznym”.

 Najważniejsze publikacje:

 • Anna Kucz, Edyta Gryksa. Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN 978-83-226-3738-8, ss. 124.
 • Umbra veri. Arnobiusz i nurty filozofii klasycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012. ISBN 978-83-226-2109-7, ss. 160.
 • Dyskurs z Filozofią w «ConsolatioPhilosophiae» Boecjusza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005. ISBN83-226-1463-2, ss. 184.
 • Szkice o antyku. T. III. Hermeneutyka wina. Red. Anna Kucz, Patrycja Matusiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Katowice 2017. ISBN978-83-226-3115-7, ss. 136.
 • La retoricavisivanell’AdversusNationes di Arnobio.Scripta Classica 15(2018). Ed. E. Gryksa. Katowice 2018.ISSN:1732-3509, ss. 37-49.
 • Lingua colorum nell’Egloga III di Nemesiano. W: Szkice o antyku. T. IV. Lingua coloris. Red. Anna Kucz, Patrycja Matusiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN978-83-226-3409-7, ss. 27-37.
 • Życie i śmierć Attisa: Arnobius, AdversusNationes, V 6-7 (przekład).ScriptaClassica 14(2017). Eds. Edyta Gryksa, Agata Sowińska. Katowice 2017. ISSN 1732-3509, ss. s. 57-62.
 • „Debemus carmina Baccho” – analisi dell’Egloga III di Nemesiano. W: Szkice o antyku. T. III. Hermeneutyka wina. Red. Anna Kucz, Patrycja Matusiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. ISBN978-83-226-3115-7,  ss. 81-87.
 • „Genitaliummembrorum  (…) foeditates”. L’analisi  dei termini sessuali ricorrenti nell’Adversus Nationes di Arnobio. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae XXVI/2(2016). Ed. Elisabeth Wesołowska. Poznań 2016. ISSN 0302-7384, ss. 59-70.
 • Una critica della devozione nell’Adversus Nationes di Arnobio di Sicca Veneria.Roczniki Humanistyczne LXIII, z. 3 (2015). ISSN 0035-7707,ss. 91-102.
 • Anna Kucz, Edyta Gryksa. Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3738-8, ss. 124.

Anna Kucz, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Literary Studies

Faculty of Humanities

anna.kucz@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0003-1524-0253

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Kucz

https://scholar.google.com/citations?user=ymCVthYAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Ancient Rome and Greece, philosophy, literature, late antiquity.

Recent publications:

 1. Praesens de praeteritis. Regulus jako przykład bohaterstwa w „Państwie Bożym” Augustyna [The presence of the bygone things. Regulus as an example of heroism in St Augustine’s “De civitate Dei”], “Verbum Vitae” 38/2 (2020), 113-130 (with P. Matusiak)
 2. Kobiety w „Cynegetica” Nemezjana w kontekście Owidiuszowego lęku wobec Diany [Women in Nemesianus’ “Cynegetica” in the context of Ovid’s fear of Diana], in: Owidiusz, E. Wesołowska (ed.), Poznań 2020, 155-167.
 3. Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej [Nemesianus in the ancient hunting tradition], Katowice 2019 (with E. Gryksa).
 4. La retorica visiva nell’Adversus Nationes di Arnobio [Visual rhetoric in Arnobius’ Adversus Nationes], “Scripta Classica”, 15 (2018), 37-49.
 5. Lingua colorum nell’Egloga III di Nemesiano [The language of colours in Nemesianus’ Eclogue III], in: Szkice o antyku. T. IV. Lingua coloris, A. Kucz i P. Matusiak (eds.), Katowice 2018, 27-37.

Research grants:

 1. Antyczne techniki perswazyjne [Ancient persuasion techniques], MNiSW nr 880/P-DUN/2017
 2. Institute of Classical Studies Library, University of London, January-March 2017
 3. Pontifical Salesian University, Rome (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) September-November 2016.

Academic outreach and engagement:

 1. Doświadczanie wina w starożytności [Experiencing wine in antiquity], „Patria”, 20 XII 2018 – conference organiser
 2. Antyczne techniki perswazyjne [Ancient persuasion techniques], Katowice, 15-16 IX 2017 – conference organiser
 3. Membership in society: Member of the Roman Society (the Society for the Promotion of Roman Studies). Member of the Katowice Section the Polish Philological Association.

return to top