Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Beata Mytych-Forajter

21.02.2020 - 19:03, aktualizacja 23.02.2021 - 13:22
Redakcja: krzysztofjawor

dr hab. Beata Mytych-Forajter − absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim (magisterium Tropem psa przez poezję Grochowiaka, 1998). Doktorat Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku, napisany pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Nawareckiego, obroniła w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2015 na podstawie rozprawy Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki.

W latach 2002−2019 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego. Od 2019 roku pracownik Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ. Badaczka związków literatury i antropologii, przyrodoznawstwa oraz geografii, zafascynowana problematyką organiczną w literaturze i literaturoznawstwie. Miłośniczka i interpretatorka literatury dla młodego odbiorcy.

Członkini Polskiej Sekcji IBBY oraz Laboratorium Animal Studies − Trzecia Kultura, wiceprzewodnicząca Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach.

Mieszka w katowickim Giszowcu, pod lasem.

Najważniejsze publikacje:

Publikacje książkowe:

 1. Poetyka i łowy. O idei dawnego polowania w literaturze polskiej XIX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004. ISBN: 83-226-1359-8, ss. 255.
 2. Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010. ISBN: 978-83-226-1985-5, ss. 164.
 3. Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury (razem z I. Gralewicz-Wolny). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN: 978-83-226-2234-6, ss. 152.
 4. Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014. ISBN: 978-83-8012-039-6, ss. 208.
 5. Zwierzęta na zakręcie. Wydawnictwo IBL. Warszawa 2017. ISBN: 978-83-65573-99-5, ss. 283.

Przekłady:

 1. F. Soulages: Estetyka fotografii. Strata i zysk (razem z W. Forajterem). Wydawnictwo Universitas. Kraków 2007. ISBN: 97883-242-0668-1, ss. 445.

Redakcja naukowa:

 1. Balaghan. Mikroświaty i nanohistorie. Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015. ISBN: 978-83-8012-637-4, ss. 485.
 2. Ptaki. Przeploty. Red. B. Mytych-Forajter, K. Jaglarz. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2015. ISBN: 978-83-64844-16-4, ss. 326.
 3. Par coeur: twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze. Red. I. Gralewicz-Wolny, B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN: 978-83-8012-852-1, ss. 262.
 4. Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia. Red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki. Słowo/ obraz terytoria. Gdańsk 2019. ISBN: 978-83-7453-573-1.

Beata Mytych-Forajter, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Literary Studies

Faculty of Humanities

beata.mytych-forajter@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0002-0588-2087

https://scholar.google.com/citations?user=E2RLWmUAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Beata_Mytych-Forajter

 

Research interests:

relations between literature, anthropology, natural science and geography; the organic in literature and literary studies; eco-critical reading; literature for children and adolescents

Recent publications:

 1. Beaty Obertyńskiej sposoby na szczęście [Beata Obertyńska’s ways to happiness]. In: O szczęściu. Konteksty radosne. Szawerna-Dyrszka and I. Gielata (eds.). Katowice 2020, pp. 97−112.
 2. Antypedagogika Niziurskiego (na przykładzie „Księgi urwisów”) [Niziurski’s Anti-pedagogy (on the basis of his “Księga urwisów”]. „Guliwer” 2019, no. 3, pp. 73−81.
 3. Po pierwsze. O literaturze dla dzieci (i nie tylko) [First. On children literature (and not only)] (with I. Gralewicz-Wolny). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2019, 186 pages.
 4. Środek tego świata. Park w Giszowcu [The middle of the world. The park in Giszowiec]. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, no. 1, pp. 135−145.
 5. Zwierzęta na zakręcie [Animals on the bend]. Wydawnictwo IBL. Warszawa 2017, 285 pages.

Grants:

 1. Project 0104/NPRH2/H11/81/2013 (project manager: Aleksander Nawarecki) − Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć [A historical dictionary of literary terminology. Origins and changes of selected concepts] − grant participant and secretary.
 2. Project 0097/NPRH2/H11/81/2013 (project manager: Assoc. Prof. Marta Zielińska, Professor of IBL PAN) − Romantyzm w świetle nowych źródeł [Romanticism in the light of new sources] − grant participant.
 3. MNiSW Research project N 103 2669/B/H/2010/38 (project manager: Dr Alina Świeściak) − 34 najważniejsze książki poetyckie 1945-1989 [The 34 most important poetic books 1945-1989] − project participant.

Academic outreach and engagement:

 1. Co zostało z Niziurskiego? [What has been left from Niziurski’s works?] − the academic seminar popularizing the works of the author of Sposób na Arcybiadesa (Katowice, 15 May, 2019), resulting in a special (monographic) issue of the journal “Guliwer” (2019, no. 3).
 2. The Polish Radio Station Katowice, Katowice, ul. Ligonia 29; participation in three radio programmes popularizing literature addressed to the young: 29 May, 2019 (Edmund Niziurski), 24 July, 2019 (Zbigniew Nienacki) and 23 October, 2019 (Małgorzata Musierowicz). The radio programme “Książki mojej młodości”, Wednesdays, 11:15 a.m.
 3. the District Committee of the Polish Language and Literature Competition for secondary school students, workshops for the participants, an interpretation of  Psalm VII, from the volume Psalms  by Julia Fiedorczuk (25 February, 2020).

 

Beata Mytych-Forajter - zdjęcie profilowe

return to top