Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Bożena Mazurek

20.02.2020 - 17:39, aktualizacja 22.04.2021 - 20:54
Redakcja: krzysztofjawor

Bożena Mazurek – z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach związana jest od studiów polonistycznych (magisterium: Twórcy oświeceniowych dedykacji wobec problemu panegiryzmu, 1984). Na Wydziale Filologicznym macierzystej Uczelni obroniła doktorat (Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym), 1992), a następnie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, 2009). Od roku 2016 profesor nadzwyczajny UŚ w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego – od października 2019: Instytut Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ. Jej prace i zainteresowania naukowe koncentrują się na literackiej oraz edytorskiej oprawie dawnych druków, a także na życiu literackim oraz warsztacie twórczym poetów doby stanisławowskiej. Obejmuje badawczą refleksją m.in. formalny kształt oraz funkcje (w strukturze książki i w odniesieniu do dzieł) listów i wierszy dedykacyjnych, przedmów, epigrafów, aprobat cenzorskich oraz przypisów w oświeceniowych edycjach. Drugi obszar zainteresowań obejmuje m.in. okolicznościową poezję polityczną i lirykę okazjonalno-towarzyską drugiej połowy XVIII wieku (wiersze imieninowe, weselne, przyjacielskie); funkcjonowanie wybranych motywów (onirycznych i astralnych) w ówczesnej poezji; epistolografię i druki wróżebne XVIII stulecia; podróżopisarstwo początku XIX wieku.

Najważniejsze publikacje:

Monografie autorskie:

 1. Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1993, ISBN: 83-226-0533-1, ss. 180, 32 fot.
 2. Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008. ISBN: 978-83-226-1786-1, ss. 319.
 3. Weksle prawdy i nieprawdy. Studia literackie o książce oświeceniowej. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2011. Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia i Źródła. Studia, nr 7. ISBN: 978-83-61552-42-0, ss. 300.
 4. Z potrzeby chwili i ku pamięci… Studia o poezji i prozie oświecenia. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2019. Rozprawy Literackie. T. 92. ISBN: 978-83-66-76-40-2, ss. 468.

Studium w monografii zbiorowej:

 1. Motta w drukach oświeceniowych jako źródło do badań recepcji antyku w dawnej Polsce. Rekonesans. W: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku. Red. Tomasz Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2012. ISBN 978-83-61552-55-0, s. 295–414.

Monografia edytorska:

 1. Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2011. ISBN: 978-83-61552-48-2, ss. 320.

Redakcja i współredakcja monografii zbiorowych:

 1. Czytanie Kniaźnina. Red. Bożena Mazurkowa i Tomasz Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2011. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. T. [1]. ISBN: 978-83-61552-29-1, ss. 512.
 2. Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia. Red. Bożena Mazurkowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015. ISBN: 978-83-8012-513-1, ss. 312.
 3. Czytanie Naruszewicza. Cz. 1–2. Red. Barbara Wolska, Teresa Kostkiewiczowa i Bożena Mazurkowa. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2015. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. T. 3. Cz. 1–2. ISBN: 978-83-64703-59-1 (całość), cz. 1, ss. 468; cz. 2, ss. 398.
 4. Marginalia w książce dawnej i współczesnej. Red. Bożena Mazurkowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3538-4, ss. 359.
 5. Motta w drukach oświeceniowych jako źródło do badań recepcji antyku w dawnej Polsce. Rekonesans. W: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku. Red. Tomasz Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2012. ISBN 978-83-61552-55-0, s. 295–414.

 

Bożena Mazurek - zdjęcie profilowe

return to top