Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bożena Mazurek

20.02.2020 - 17:39, aktualizacja 05.12.2022 - 19:29
Redakcja: am

Bożena Mazurek (Mazurkowa) – z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach związana jest od studiów polonistycznych (magisterium: Twórcy oświeceniowych dedykacji wobec problemu panegiryzmu, 1984). Na Wydziale Filologicznym macierzystej Uczelni obroniła doktorat (Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym), 1992), a następnie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, 2009). W okresie od lipca 2016 do stycznia 2021 profesor nadzwyczajny UŚ w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego – od października 2019: Instytut Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ. W styczniu 2021 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych (Z potrzeby chwili i ku pamięci… Studia o poezji i prozie oświecenia, 2019). Jej prace i zainteresowania naukowe koncentrują się na literackiej oraz edytorskiej oprawie dawnych druków, a także na życiu literackim oraz warsztacie twórczym poetów doby stanisławowskiej. Obejmuje badawczą refleksją m.in. formalny kształt oraz funkcje (w strukturze książki i w odniesieniu do dzieł) listów i wierszy dedykacyjnych, przedmów, epigrafów, aprobat cenzorskich oraz przypisów w oświeceniowych edycjach. Drugi obszar zainteresowań obejmuje m.in. okolicznościową poezję polityczną i lirykę okazjonalno-towarzyską (wiersze imieninowe, weselne, przyjacielskie) oraz erotykę drugiej połowy XVIII wieku; funkcjonowanie wybranych motywów (m.in. onirycznych, astralnych, biblijnych) w ówczesnej poezji; epistolografię i druki wróżebne XVIII stulecia; podróżopisarstwo kobiet doby stanisławowskiej i początku XIX wieku.

Najważniejsze publikacje:

Monografie autorskie:

 • Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1993, ISBN: 83-226-0533-1, ss. 180, 32 fot.
 • Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008. ISBN: 978-83-226-1786-1, ss. 319.
 • Weksle prawdy i nieprawdy. Studia literackie o książce oświeceniowej. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2011. Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia i Źródła. Studia, nr 7. ISBN: 978-83-61552-42-0, ss. 300.
 • Z potrzeby chwili i ku pamięci… Studia o poezji i prozie oświecenia. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2019. Rozprawy Literackie. T. 92. ISBN: 978-83-66-76-40-2, ss. 468.

Studia i rozprawy w monografiach zbiorowych i czasopismach:

 • Motta w drukach oświeceniowych jako źródło do badań recepcji antyku w dawnej Polsce. Rekonesans. W: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku. Red. Tomasz Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2012. ISBN: 978-83-61552-55-0, s. 295–414.
 • O humorach, chimerach i niecierpiętliwości w moralnych zaleceniach i przestrogach oświeceniowych autorów. W: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Wydawnictwo DiG. Warszawa 2014, s. 27–70. Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia i Źródła. Studia. T. 8. ISBN: 978-83-7181-837-0.
 • Okoliczności oraz wydarzenia życia prywatnego i publicznego w poetyckiej dokumentacji „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. W: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych. Red. Marek Nalepa, Grzegorz Trościński i Roman Magryś. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2014, s. 211–251. ISBN: 978-83-7338-969-4.
 • Oświeceniowa muza w darze dzieciom i młodym solenizantom. W: Sarmackie theatrum. T. 7: W kręgu rodziny i prywatności. Red. Mariola Jarczykowa i Renata Ryba. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 263–294. ISSN: 0208: ISBN: 978-83-8012-296-3.
 • Cztery nieznane listy Aleksandra Linowskiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego (1804–1805), „Napis” 2017, t. 23: List jako szczególny gatunek literacki, s. 183–189. ISSN: 1507-4153.
 • Metaforyka żywiołów w liryce Franciszka Dionizego Kniaźnina. „Pamiętnik Literacki” 2020, R. 111, z. 1, s. 111–124. ISSN: 0031-0514.
 • Potknięcia impresorów i wypowiedzi w sprawie omyłek druku w książce drugiej połowy XVIII wieku. Rekonesans. „Napis” 2020, t. 26: Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje, s. 149–188. ISSN: 1507-4153.
 • Spazmy i wapory w literackich kreacjach polskich pisarzy XVIII i XIX wieku. „Pamiętnik Literacki” 2021, R. 112, z. 2, s. 123–142. ISSN: 0031-0514.

Monografia edytorska:

Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2011. ISBN: 978-83-61552-48-2, ss. 320.

Redakcja i współredakcja monografii zbiorowych:

 • Czytanie Kniaźnina. Red. Bożena Mazurkowa i Tomasz Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2011. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. T. [1]. ISBN: 978-83-61552-29-1, ss. 512.
 • Codzienność i niecodzienność oświeconych. Cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania. Cz. 2: W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej. Red. B. Mazurkowa z udziałem M Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISSN: 0208-6336, cz. 1, ss. 325. ISBN: 978-83-226-2201-8; cz. 2, ss. 209. ISBN: 978-83-226-2223-0.
 • Czytanie Krasickiego. Red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór i B. Mazurkowa. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2014, ss. 624. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. T. 2. ISBN 978-83-61552-96-3.
 • Światy oświeconych i romantycznych. Doświadczenia, uczucia, wyobraźnia. Red. Bożena Mazurkowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015. ISBN: 978-83-8012-513-1, ss. 312.
 • Czytanie Naruszewicza. Cz. 1–2. Red. Barbara Wolska, Teresa Kostkiewiczowa i Bożena Mazurkowa. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2015. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. T. 3. Cz. 1–2. ISBN: 978-83-64703-59-1 (całość), cz. 1, ss. 468; cz. 2, ss. 398.
 • Czytanie Trembeckiego. Cz. 1–2. Red. J. Snopek, W. Kaliszewski i B. Mazurkowa. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2016, cz. 1 ss. 400; cz. 2, ss. 399. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. T. 4. Cz. 1–2. . ISBN 978-83-65573-33-9 (całość).
 • Czytanie Karpińskiego. Cz. 1 – 2. Red. Bożena Mazurkowa i Tomasz Chachulski. Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo. Warszawa 2017. Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia. T. 5. Cz. 1–2. ISBN: 978-83-65832-49-8-59-1 (całość), cz. 1, ss. 384; cz. 2, ss. 368.
 • Marginalia w książce dawnej i współczesnej. Red. Bożena Mazurkowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3538-4, ss. 359.
 • Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej. Red. Bożena Mazurkowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3599-5, ss. 396.

Realizacja krajowych projektów badawczych

Projekty indywidualne

 1. Literacki oraz edytorski aspekt wypowiedzi ramowych w drukach polskich doby oświecenia”, Nr 1 P102 022 04, MNiSW (KBN), 1993–1996, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierownik.
 2. Twórczość poetycka Franciszka Zabłockiego, Nr 5 H01C 034 20, MNiSW (KBN), 2001–2004, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierownik.

Projekty zespołowe

 1. Antyk oświeconych, Nr N N103 156537, MNiSW, 2008–2012, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, główny wykonawca tematu: Motta, inskrypcje i cytacje w drukach doby oświecenia jako źródło do badań recepcji antyku w Polsce.
 2. „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej, Nr 11H 12 0114 81, MNiSW (NPRH), 2012–2018, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, wykonawca tematu: Opracowanie edycji „Erotyków” Franciszka Dionizego Kniaźnina.
 3. Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński, Nr 11H 12 0167 81, MNiSW (NPRH), 2013–2018, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierownik.
 4. Środowisko literackie Puław (1782–1830), Nr DNK/SP515348/2021, MEiN (Doskonała Nauka), 2021–2022, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, Muzeum Czartoryskich w Puławach, wykonawca tematu: Topografia kręgu puławskiego w poetyckich przywołaniach i deskrypcjach Franciszka Dionizego Kniaźnina.
 5. Czwarty Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku: „Wiek osiemnasty od kuchni”, Nr DNK/SP/550199/2022, MEiN (Doskonała Nauka), 2022, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykonawca tematu: Warsztatowe wariacje Franciszka Dionizego Kniaźnina w poetyckich odsłonach „Erotyków”.
 6. Józef Wybicki: literat – obywatel – polityk. W dwusetną rocznicę śmierci pisarza (1822–2022), Nr DNK/SP/546793/2022, MEiN (Doskonała Nauka), 2022–2024, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierownik.

 

Bożena Mazurek - zdjęcie profilowe

return to top