Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Danuta Opacka-Walasek

20.02.2020 - 17:31, aktualizacja 25.02.2021 - 11:47
Redakcja: am

prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek – od początku studiów (1982 r.) związana z Uniwersytetem Śląskim. Tutaj uzyskała wszystkie stopnie naukowe: magisterium – Czasoprzestrzeń artystyczna w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza (1987); doktorat – „…pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta (1995); habilitację – Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku (2006). Tytuł profesora otrzymała w 2016 roku.

W latach 1987-1990 pracowała na Wydziale Radia i Telewizji UŚ (obecnie: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego) w Zakładzie Obrazu Telewizyjno-Filmowego, od roku 1990 – na Wydziale Filologicznym, w Zakładzie Literatury Współczesnej, później: Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. W latach 2008-2013 była kierownikiem studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego UŚ. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN (dwie kadencje), a także towarzystw naukowych, komitetów naukowych oraz redakcji czasopism (m. in. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Śląskie Studia Polonistyczne”). Wygłosiła kilkadziesiąt wykładów zagranicznych o literaturze polskiej, w tym w Argentynie, Brazylii, Francji, Bułgarii, Niemczech, Włoszech, na Ukrainie, Litwie, w Macedonii.

Książki:

 1. …pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1996. ISBN 83-226-0716-4. ss. 184;
 2. Potęga smaku. Zbigniew Herbert. TVP S.A.- Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warszawa 1997. ISBN 83-86925-71-X, ss. 48.
 3. Czytając Herberta. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2001. ISBN 83-7164-265-2, ss. 210;
 4. Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005. ISBN 83-226-1477-2, ss. 251;
 5. Pasaże liryczne. Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza WW. Katowice 2013. ISBN 978-83-60743-72-0, ss. 230;
 6. Podróż Pana Cogito. A Viagem do Senhor Cogito. Wybór i oprac. D. Opacka-Walasek,
  P. Kilanowski, tłum. P. Kilanowski. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2016. ISBN 978-83-63268-49-7, ss. 139.

Prof. Danuta Opacka-Walasek, PhD, DLitt

Professor in the Institute of Literary Studies
Faculty of Humanities

danuta.opacka-walasek@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0001-9104-0590

Research interests:

Polish poetry of the 20th and 21st centuries, the art of interpretation, dialogue with tradition, transtextual and intersemiotic strategies

Publications (5):

 1. „…gorzkie rozważania o zbyt wielkiej pamięci o zbyt małym sercu”. Doświadczenie krzywdy i wybaczania w poezji Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta [“…gorzkie rozważania o zbyt wielkiej pamięci o zbyt małym sercu.” Experiencing harm and forgiveness in the poetry of Czesław Miłosz and Zbigniew Herbert]. Ethos” 2018 no. 2 (122), s. 202-225.
 2. Nanomoments and Eons: The Question of Time in Contemporary Polish Poetry (A Recoinnaissance), „Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis” 2017 T. 36, z.1, pp. 325-335.
 3. „… ta próba jest grana tak, że się na raz dzieją wszystkie sceny”. Teatralizacje Stanisława Barańczaka [“… ta próba jest grana tak, że się na raz dzieją wszystkie sceny.” Teatralization in Stanisław Barańczak’s texts]. In: Literatura polska w świecie. T. 6, Barańczak (Katowice: Uniwersytet Śląski, 2016, pp. 27-42).
 4. A Viagem do Senhor Cogito / Podróż Pana Cogito. Zbigniew Herbert [A Viagem do Senhor Cogito / Mr. Cogito’s trip. Zbigniew Herbert]; translated by Piotr Kilanowski, selection and compilation by D. Opacka-Walasek i P. Kilanowski, introduction by D. Opacka-Walasek. (Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2016).
 5. A Pastiche Against Dying: In Honour of the Reverend Baka by Czesław Miłosz. In: Miłosz Like the World. Z. Łapiński (ed.). (Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang International Academic, 2015, pp. 363-378).

 

Danuta Opacka-Walasek - zdjęcie profilowe

return to top