Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Dariusz Rott

21.02.2020 - 19:31, aktualizacja 25.02.2021 - 12:06
Redakcja: am

prof. dr hab. Dariusz Rott – wędrowny humanista, historyk literatury dawnej Polski, medioznawca, regionalista, edytor. Absolwent polonistyki UŚ (1989), Instytutu Dierżawina w Sankt-Petersburgu, Rosja (2016) i Scuola Estiva di Calligrafia a Belle Arti Casa Monteripido, Perugia, Włochy (2018). Był profesorem wizytującym w Katedrze Komunikacji Marketingowej na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji (2010-2015), w Katedrze Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie (2014-2015) oraz w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego św. Klimenta Ochrydzkiego w Bułgarii (2018-2019). W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 przebywał na stażu na Uniwersytecie Ostrawskim. Obecnie jest stażystą Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Od 2015 r. współpracuje z Państwowym Uniwersytetem im. Michaiła Łomonosowa w Moskwie, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty na Wydziale Slawistyki. Kręgi jego naukowych zainteresowań obejmują zwłaszcza: piśmiennictwo geograficzne i podróżopisarstwo, kulturę literacką braci czeskich w Polsce, polsko-czeskie, polsko-rosyjskie i polsko-ukraińskie kontakty kulturowe, wizerunek Islandii w piśmiennictwie polskim, polonistyczne podręczniki szkolne, rzecznictwo prasowe.

Najważniejsze publikacje:

 1. Staropolskie chorografie. Początki — rozwój — przemiany gatunku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1995.ISBN 83-226-0630-3, ss. 167.
 2. Daniel Vetter: Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Oprac. i wstępem opatrzył D. Rott. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1997.ISBN 83-226-0744-X, ss. 107.
 3. Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka — twórcy — recepcja. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2002. ISBN 83-226-1099-8, ss. 210.
 4. Hymny moje domowe” Piotra Wacheniusa. Przyczynek do dziejów braci czeskich na Śląsku wraz z tekstem utworu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Fundacja Pallas Silesia. Katowice-Pszczyna 2005. ISBN 83-920823-4-6, ss. 137.
 5. Słownik pisarzy śląskich. Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott. T. 1-5. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005-2017.
 6. Piotr Wachenius: Utwory zebrane. Oprac. Mariusz Pawelec, Dariusz Rott. Instytut Badań Interdyscyplinarnych “ArtesLiberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa,Warszawa 2011. ISBN 978-83-931271-9-1, ISBN 978-83-929244-8-7, ss. 203.
 7. Krzysztof Moniwid Dorohostajski: Hippica, to jest o koniach księgi. Oprac. Andrzej Radecki, Dariusz Rott. Wydawnictwo Naukowe Unikat 2. Katowice 2015.ISBN 978-83-62314-05-8(publikacja elektroniczna).
 8. Poczucie narodowe. Poczucie patriotyczne. Red. Dariusz Rott. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze “Stopka” im. Stanisława Zagórskiego. Łomża 2017.ISBN 978-83-63586-20-1, ss. 430.

Więcej: http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Dariusz_ROTT

Prof. Dariusz Rott, PhD, DLitt

Professor in the Institute of Literary Studies
Faculty of Humanities

dariusz.rott@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0001-5171-2794

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=uI11WiwAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Rott

Research interests:

Old Polish literature, rhetoric, Polish-Czech cultural relations, travel writing, journalism and social communication, marketing, contemporary education and higher education systems

Recent publications:

 1. Sustainable Development in Secondary Schools Curricula. Polish Context, “Educational Studies”, Moscow: Higher School of Economics, issue 1 (2020), pp. 182-204 (co-authors: Anna Mróz, Iwona Ocetkiewicz et al.).
 2. Mapping the Early Modern World: Ptolemy’s Cosmography in Sixteenth Century Cracow, “Tabula. Časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli”, issue 17 (2020): Proceedings of the International Conference Mare Internum Culture: Humanistic Ideas, Relationships and Parallels in the Early Modern Age. Bulić, N. – Moretti, V.,  Pula: Juraj Dobrila University of Pula, pp. 315-329.
 3. Image of the Post-Soviet Countries in the Polish Travel Writing (1989-2019). Introduction, “Studia Slavica”, issue 1 (2020), Ostrava: University of Ostrava, pp. 7-13.
 4. Sed quia regio Polonorum ab itineribus peregrinorum est remota”. New strategies of the Social Communication in East and Central Europe in the Early 12th Century. In: Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи (Slavic Philology: History, Present Day, Perspectives). Red. Любов Юріївна Ріднева. Uman: Pavlo Tychyna Pedagogical University, Uman 2017, pp. 138-147.
 5. Modern book marketing, in: Megatrendy a médiá 2012. Red. Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. Trnava:  University of SS. Cyril and Methodius in Trnava 2012, pp.  87-95 (co-author Zbigniew Widera).

Research grants:      

 1. Contemporary Polish literary reportages about the East: stereotypes — conventions — didactic perspective. Project group mentor. The European Social Fund EU (2020-2021).
 2. Research scholarship. The Polish National Agency for Academic Exchange. The Department of Slavonic Studies, Faculty of Arts, the Palacký University, Olomouc (the Czech Republic) (2020).
 3. Research scholarship. The Polish National Agency for Academic Exchange. The Faculty of Arts, the Department of Slavonic Studies, the University of Ostrava (the Czech Republic) (2019-2020).

Academic outreach and engagement:

 1. Director of the Centre for Innovations, Technology Transfer and Development, the University of Silesia Foundation in Katowice (2014—to date).
 2. Visiting Professor, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria (2018-2019).
 3.  The Ministry of National Education of the Republic of Poland – expert for the evaluation of textbooks (since 1996).

 

prof. Dariusz Rott

return to top