Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jacek Mydla

03.02.2020 - 12:21, aktualizacja 29.01.2023 - 11:01
Redakcja: am

Jacek Mydla

jacek.mydla@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-1240-286X

https://independent.academia.edu/JacekMydla

https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Mydla-2

Wykształcenie:

2011 doktor habilitowany literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski, monografia Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009)

2000 doktor literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski, rozprawa The Dramatic Potential of Time in Shakespeare (promotor: prof. Marta Gibińska-Marzec)

1995 magister filologii angielskiej (Uniwersytet Śląski)

1989 magister filozofii (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Zainteresowania naukowe

 • studia szekspirowskie, recepcja i wpływ twórczości Szekspira w Anglii;
 • teoria narracji, wybrane zagadnienia narratologii (czas, tajemnica i suspens, fabuła i sjużet, fokalizacja) w zastosowaniu do wybranych autorów i utworów;
 • opowieść niesamowita, elementy nadprzyrodzone świata przedstawionego, opowieść detektywistyczna i powieść kryminalna w Anglii; gotyk, groza i horror;
 • filozoficzne aspekty dzieła literackiego (warstwowa budowa literackiego dzieła sztuki, ontologia świata przedstawionego, aspekty recepcji).

Publikacje

Monografie autorskie

 • Jacek Mydla, The Shakespearean Tide. Studies in the Dynamics of Human Time. Katowice: Uniwersytetu Śląskiego, 2012. S. 168.
 • Jacek Mydla, Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 326.
 • Jacek Mydla, The Dramatic Potential of Time in Shakespeare. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. S. 175.

Prace współredagowane

 • Agnieszka Adamowicz-Pośpiech i Jacek Mydla, red., Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. S. 256.
 • Jacek Mydla, Leszek Drong, Małgorzata Poks, red., Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Literature and Culture Studies, Cham: Springer International Publishing, 2017. S. 198
 • The Enchantress of Words, Sounds and Images. Anniversary Essays on Ann Radcliffe (1764-1823), red. Jakub Lipski i Jacek Mydla. Bethesda – Dublin – Palo Alto: Academica Press, 2014. S. 250.
 • Nature(s): Environments We Live By in Literary and Cultural Discourses, red. Jacek Mydla, Agata Wilczek i Tomasz Gnat. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. S. 226.
 • Fearful Symmetries: Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses. Leszek Drong i Jacek Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. S. 286.
 • English Studies at the University of Silesia: Forty Years On. Red. Danuta Gabryś-Barker i Jacek Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. S. 334.
 • A Culture of Recycling / Recycling Culture? Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz, Jacek Mydla. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. S. 177.
 • Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi. Red. Leszek Drong i Jacek Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. S. 190.
 • Mapping Literary Spaces: Memory, Place, Locality. Wojciech Kalaga i Jacek Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. S. 199.

Artykuły w tomach zbiorowych/czasopismach

 • Jacek Mydla, “Sympatia i groza w dramatach gotyckich Joanny Baillie.” W: Małgorzata Łuczyńska-Hołdys i Monika Coghen, red., Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego: eseje na dwusetlecie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. (ISBN 978-83-235-5526-1): 227-246.
 • Jacek Mydla. “Sherlock Holmes and London.” In: Tambling, J. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Urban Literary Studies. Cham: Palgrave Macmillan, 2021: 1-7 (https://doi.org/10.1007/978-3-319-62592-8_333-1)
 • Jacek Mydla, “What Is Left of the Genius? Sherlockian Legacy in Contemporary Crime Fiction,” Świat i Słowo. World and Word 36 (1) 2021: 137-150. (ISSN 1731-3317; doi.org/10.5281/zenodo.2562720)
 • Jacek Mydla, “It’s All About the Weans: A Survey of Troubled Procreation and Hope in the Contemporary Northern Irish Mystery Thriller.” Ethos 32, no. 4 (128) (2019): 202–217. (DOI 10.12887/32-2019-4-128-11)
 • Jacek Mydla. “Horace Walpole’s The Mysterious Mother – a Gothic Oedipus?” W: Grażyna Bystydzieńska i Magdalena Pypeć, red. Literature, Music, Drama and Performance. Seria: Texts and Contexts. Studies in 18th and 19th century British Literature and Culture, vol. 3, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 (ISBN druk 978-83-235-4080-9). S. 83-102.
 • Jacek Mydla. „Szekspirowskie okruszyny: cytat jako przywłaszczenie w perspektywie schematu komunikacji Jakobsona”. Er(r)go, nr 39, z. 2 (2019): 99-114.
 • Jacek Mydla. “The Fertility of the Supernatural: Stuart Neville’s The Ghosts of Belfast.” Lublin Studies in Modern Languages and Literature, vol. 43 (2019) nr 2 (Gothic Explorations. Studies in Literature and Film; e-ISSN: 2450-4580): 51-59 (DOI: 10.17951/lsmll.2019.43.2.51-59)
 • Jacek Mydla. „Spiritualism, Utilitarianism and Sympathetic Narration in ‘The Black Mate’.” Wiesław Krajka, ed. Conrad: Eastern and Western Perspectives. Vol. XXVIII: Some Intertextual Chords of Joseph Conrad’s Literary Art. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press; New York: Columbia University Press, 2019. S. 87-102. (ISBN: 978-83-227-9186-8)
 • Jacek Mydla. „Między teodyceą a psychologią. Wizje upadku w Raju utraconym Johna Miltona.” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL Lublin. 31 (2018) nr 4 (124): 177-198. (DOI 10.12887/31-2018-4-124-12)
 • Jacek Mydla. “Performing Shakespeare’s Words: Textual Authority in Light of the Theory of Indeterminacy.” Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, vol. 17 (32) 2018 (DOI: 10.18778/2083-8530.17.04): 35-50.
 • Jacek Mydla. “‘Death is everywhere’: Dennis Lehane’s Shutter Island as an ‘Oedipal’ narrative.” W: Ryszard W. Wolny i Katarzyna Molek-Kozakowska, red., Disease, Death, Decay in Literatures and Cultures. Opole: Uniwersytet Opolski, 2018 (ISBN 978-83-7395-786-2). S. 109-121.
 • Jacek Mydla. “A Reappraisal of ‘The Tale’.” The Conradian, vol. 43 (number 1, Spring 2018): 72-80.
 • Jacek Mydla. “Bestia nie z tego świata? Znieczłowieczenie i od-zwierzęcenie na przykładzie dwóch opowieści późnowiktoriańskich: Zielona herbata i Pies Baskerville’ów.” Zwierzę – język – emocje. Dyskursy i narracje, M. Kubisz i J. Tymieniecka-Suchanek,Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018 (wersja drukowana ISBN 978-83-226-3198-0; wersja elektroniczna ISBN 978-83-226-3199-7). S. 131-141.
 • Jacek Mydla. “Narrative progression and Gothic suspense in Wilkie Collins’s The Dead Secret.” W: Grażyna Bystydzieńska, red., Gothic, Sensation, Detection. Seria: Texts and Contexts. Studies in 18th and 19th century British Literature and Culture. Warszawa: Pracownia “Ośrodek Studiów Brytyjskich”, Instytut Anglistyki UW, 2017. (ISBN 978-83-60269-32-9). S. 39-62.
 • Jacek Mydla i Anne Keithline. “The Gaze of the Spectral Setting in the 1968 BBC Adaptation of M. R. James’s ‘Oh, Whistle, and I’ll Come to You, My Lad.’” Avant, vol. VIII, No. 2/2017 (ISSN: 2082-6710; DOI:10.26913/80202017.0112.0009): 121-132.
 • Jacek Mydla. “Love among Objects: Poetry and Time in Light of the Phenomenology of Values.” W: The Materiality of Love. Essays on Affection and Cultural Practice, red. Anna Malinowska i Michael Gratzke. New York and London: Routledge, 2017. (ISBN: 978-0-415-78382-8). S. 25-38.
 • Jacek Mydla. “The Gothic as a mimetic challenge in two post-Otranto Image [&] Narrative, vol. 18, No.3 (2017): 70-93.

Jacek Mydla

jacek.mydla@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-1240-286X

https://independent.academia.edu/JacekMydla

https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Mydla-2

Education

2011 D. Litt. in literary studies awarded by the University of Silesia on the basis of the monograph Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic (Katowice 2009)

2000 PhD in literary studies awarded by the University of Silesia on the basis of the dissertation The Dramatic Potential of Time in Shakespeare (PhD advisor prof. Marta Gibińska-Marzec)

1995 MA in English philology (University of Silesia)

1989 MA in philosophy (Catholic University of Lublin)

Scholarly interests

 • Shakespeare studies, reception and influence of Shakespeare’s work in England;
 • narrative theory, selected problems and aspects of narratology (time, mystery and suspense, fabula and sjuzhet, focalization) in application to selected authors and works;
 • the weird/fantastic story, supernatural elements of the represented world, the detective story and the crime novel in Britain; the Gothic, terror and horror;
 • philosophical aspects of the literary work (layered structure of the literary work of art, ontology of the represented world, aspects of reception).

Publikacje / publications

Monographs

 • Jacek Mydla, The Shakespearean Tide. Studies in the Dynamics of Human Time. Katowice: Uniwersytetu Śląskiego, 2012. S. 168.
 • Jacek Mydla, Spectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 326.
 • Jacek Mydla, The Dramatic Potential of Time in Shakespeare. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. S. 175.

Coedited many-author monographs

 • Agnieszka Adamowicz-Pośpiech i Jacek Mydla, red., Tajemni wspólnicy: czytelnik, widz i tłumacz. Opowiadania Josepha Conrada w nowych interpretacjach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. S. 256.
 • Jacek Mydla, Leszek Drong, Małgorzata Poks, red., Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Literature and Culture Studies, Cham: Springer International Publishing, 2017. S. 198
 • The Enchantress of Words, Sounds and Images. Anniversary Essays on Ann Radcliffe (1764-1823), red. Jakub Lipski i Jacek Mydla. Bethesda – Dublin – Palo Alto: Academica Press, 2014. S. 250.
 • Nature(s): Environments We Live By in Literary and Cultural Discourses, red. Jacek Mydla, Agata Wilczek i Tomasz Gnat. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. S. 226.
 • Fearful Symmetries: Representations of Anxiety in Cultural, Literary and Political Discourses. Leszek Drong i Jacek Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. S. 286.
 • English Studies at the University of Silesia: Forty Years On. Red. Danuta Gabryś-Barker i Jacek Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. S. 334.
 • A Culture of Recycling / Recycling Culture? Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz, Jacek Mydla. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. S. 177.
 • Znaki, tropy, mgławice. Księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Kalagi. Red. Leszek Drong i Jacek Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. S. 190.
 • Mapping Literary Spaces: Memory, Place, Locality. Wojciech Kalaga i Jacek Mydla. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. S. 199.

Articles in collections of essays and journals

 • Jacek Mydla, “Sympatia i groza w dramatach gotyckich Joanny Baillie.” W: Małgorzata Łuczyńska-Hołdys i Monika Coghen, red., Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego: eseje na dwusetlecie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. (ISBN 978-83-235-5526-1): 227-246.
 • Jacek Mydla. “Sherlock Holmes and London.” In: Tambling, J. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Urban Literary Studies. Cham: Palgrave Macmillan, 2021: 1-7 (https://doi.org/10.1007/978-3-319-62592-8_333-1)
 • Jacek Mydla, “What Is Left of the Genius? Sherlockian Legacy in Contemporary Crime Fiction,” Świat i Słowo. World and Word 36 (1) 2021: 137-150. (ISSN 1731-3317; doi.org/10.5281/zenodo.2562720)
 • Jacek Mydla, “It’s All About the Weans: A Survey of Troubled Procreation and Hope in the Contemporary Northern Irish Mystery Thriller.” Ethos 32, no. 4 (128) (2019): 202–217. (DOI 10.12887/32-2019-4-128-11)
 • Jacek Mydla. “Horace Walpole’s The Mysterious Mother – a Gothic Oedipus?” W: Grażyna Bystydzieńska i Magdalena Pypeć, red. Literature, Music, Drama and Performance. Seria: Texts and Contexts. Studies in 18th and 19th century British Literature and Culture, vol. 3, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019 (ISBN druk 978-83-235-4080-9). S. 83-102.
 • Jacek Mydla. „Szekspirowskie okruszyny: cytat jako przywłaszczenie w perspektywie schematu komunikacji Jakobsona”. Er(r)go, nr 39, z. 2 (2019): 99-114.
 • Jacek Mydla. “The Fertility of the Supernatural: Stuart Neville’s The Ghosts of Belfast.” Lublin Studies in Modern Languages and Literature, vol. 43 (2019) nr 2 (Gothic Explorations. Studies in Literature and Film; e-ISSN: 2450-4580): 51-59 (DOI: 10.17951/lsmll.2019.43.2.51-59)
 • Jacek Mydla. „Spiritualism, Utilitarianism and Sympathetic Narration in ‘The Black Mate’.” Wiesław Krajka, ed. Conrad: Eastern and Western Perspectives. Vol. XXVIII: Some Intertextual Chords of Joseph Conrad’s Literary Art. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press; New York: Columbia University Press, 2019. S. 87-102. (ISBN: 978-83-227-9186-8)
 • Jacek Mydla. „Między teodyceą a psychologią. Wizje upadku w Raju utraconym Johna Miltona.” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL Lublin. 31 (2018) nr 4 (124): 177-198. (DOI 10.12887/31-2018-4-124-12)
 • Jacek Mydla. “Performing Shakespeare’s Words: Textual Authority in Light of the Theory of Indeterminacy.” Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, vol. 17 (32) 2018 (DOI: 10.18778/2083-8530.17.04): 35-50.
 • Jacek Mydla. “‘Death is everywhere’: Dennis Lehane’s Shutter Island as an ‘Oedipal’ narrative.” W: Ryszard W. Wolny i Katarzyna Molek-Kozakowska, red., Disease, Death, Decay in Literatures and Cultures. Opole: Uniwersytet Opolski, 2018 (ISBN 978-83-7395-786-2). S. 109-121.
 • Jacek Mydla. “A Reappraisal of ‘The Tale’.” The Conradian, vol. 43 (number 1, Spring 2018): 72-80.
 • Jacek Mydla. “Bestia nie z tego świata? Znieczłowieczenie i od-zwierzęcenie na przykładzie dwóch opowieści późnowiktoriańskich: Zielona herbata i Pies Baskerville’ów.” Zwierzę – język – emocje. Dyskursy i narracje, M. Kubisz i J. Tymieniecka-Suchanek,Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018 (wersja drukowana ISBN 978-83-226-3198-0; wersja elektroniczna ISBN 978-83-226-3199-7). S. 131-141.
 • Jacek Mydla. “Narrative progression and Gothic suspense in Wilkie Collins’s The Dead Secret.” W: Grażyna Bystydzieńska, red., Gothic, Sensation, Detection. Seria: Texts and Contexts. Studies in 18th and 19th century British Literature and Culture. Warszawa: Pracownia “Ośrodek Studiów Brytyjskich”, Instytut Anglistyki UW, 2017. (ISBN 978-83-60269-32-9). S. 39-62.
 • Jacek Mydla i Anne Keithline. “The Gaze of the Spectral Setting in the 1968 BBC Adaptation of M. R. James’s ‘Oh, Whistle, and I’ll Come to You, My Lad.’” Avant, vol. VIII, No. 2/2017 (ISSN: 2082-6710; DOI:10.26913/80202017.0112.0009): 121-132.
 • Jacek Mydla. “Love among Objects: Poetry and Time in Light of the Phenomenology of Values.” W: The Materiality of Love. Essays on Affection and Cultural Practice, red. Anna Malinowska i Michael Gratzke. New York and London: Routledge, 2017. (ISBN: 978-0-415-78382-8). S. 25-38.
 • Jacek Mydla. “The Gothic as a mimetic challenge in two post-Otranto Image [&] Narrative, vol. 18, No.3 (2017): 70-93.

 

Jacek Mydla - zdjęcie profilowe

return to top