Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Magdalena Malinowska

01.07.2020 - 18:15, aktualizacja 18.02.2021 - 13:20
Redakcja: annaszumiec

Magdalena Malinowska – literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych (od 2016 r.), adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa. Jej zainteresowania dotyczą feminizmu, studiów nad płcią społeczno-kulturową, studiów kobiecych i studiów nad męskością(-ami) w arabsko-muzułmańskim kręgu kulturowym, a szczególnie w literaturze Afryki Północnej. Członkini stowarzyszenia EFiGiES „Association de Jeunes Chercheuses et Chercheurs en Études Féministes, Genre et Sexualités” oraz stowarzyszenia CICLIM „Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines”. Sekretarz czasopisma Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. Od października 2019 r. członkini Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa UŚ.

Publikacje:

Monografie autorskie:

 1. Corps de la femme maghrébine. Étude de la corporéité et de la sexualité féminines dans l’œuvre romanesque de Leïla Marouane, Katowice 2020. https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/21603

Redakcja:

 1. Romanica Silesiana No 2 (14) / 2018. Le Maghreb : Entre le conflit et le consensus, Magdalena Malinowska i Magdalena Zdrada-Cok (red.), Katowice 2018. https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19843

Artykuły w czasopismach naukowych i monografiach wieloautorskich:

 1. „Le rôle de la scolarisation des filles dans l’émancipation des femmes algériennes dès l’indépendance jusqu’au XXIe siècle”, w: Joanna Godlewicz-Adamiec, Dariusz Krawczyk, Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Paweł Piszczatowski, Małgorzata Sokołowicz (red.), Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen, Paryż 2020, s. 169-184. DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09681-8.p.0169
 2. „Représentations stéréotypées de la femme célibataire chez Leïla Marouane et Kaouther Adimi”, w: Romanica Silesiana No 2 (16) / 2019. Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures de langue française, s. 239-252, https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/12251/1/Malinowska_Representations_stereotypees.pdf
 3. „La quotidienneté de l’horreur dans la littérature algérienne au féminin”, w: Romanica Silesiana No 1 (13) / 2018. Les littératures francophones d’aujourd’hui : l’universel du et au quotidien, red. Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Katowice 2018, s. 42-51. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=779606
 4. „Magdalena Zdrada-Cok, Tahar Ben Jelloun. Hybridité et stratégies de dialogue dans la prose publiée après l’an 2000, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 264 p., ISBN 978-83-812-629-9”, w: Romanica Silesiana No 1 (13) / 2018. Les littératures francophones d’aujourd’hui : l’universel du et au quotidien, red. Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Katowice 2018, s. 154-156.
 5. „Męska dominacja i przemoc wobec kobiet w trakcie ‘czarnej dekady’ u współczesnych pisarek algierskich”, w: Męskie światy w życiu kobiet. Literatura − historia − język, red. Beata Walęciuk-Dejneka, Kraków 2018, s. 214-224.
 6. „Écrivaines face à la violence terroriste”, w: Littérature et politique en Afrique : approche transdisciplinaire, red. Simona Jisa, Buata B. Malela & Sergiu Miscoiu, Paris 2018, s. 189-201.
 7. „Narodziny i rozwój algierskiej francuskojęzycznej literatury kobiecej”, Kobieta w kulturze i literaturze – od antyku po XXI wiek, red. Monika Malinowska, Warszawa 2017, s. 257-270.
 8. „Corporéité et sexualité de la femme dans la littérature féminine du Maghreb”, w: Cultures au Maghreb. Représentation et interactions, red. Mohammed Ait Rami & Abdelouahad Marbour, El Jadida 2017, s. 125-133.
 9. „Kobieta a seksualność w kulturze muzułmańskiej i w dyskursach o Islamie”, w: Ciało, seksualność, pornografia w perspektywie historycznej, red. Przemysław Jędrzejewski, Karolina Szlęzak, Gabriel Szuster, Kraków 2015, s. 21-35.
 10. „La place des rites dans le quotidien maghrébin à l’exemple de La fille de la Casbah de Leïla Marouane”, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana Nr 9. Rites et cérémonies, red. Krzysztof Jarosz, Aneta Chmiel, Andrzej Rabsztyn, Katowice 2014, s. 142-152.
 11. „Le mythe du supermâle : entre la France et le Maghreb dans La vie sexuelle d’un islamiste à Paris de Leïla Marouane”, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana Nr 8. : Constructions genrées / Gendered Constructions, red. Krzysztof Jarosz, Michał Krzykawski, Zuzanna Szatanik, Katowice 2013, s. 312-320.

Granty i projekty badawcze:

 1. Projekt międzynarodowy „L’image de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb”
 2. dr hab. prof. UŚ Magdalena Zdrada-Cok, dr Magdalena Malinowska: „L’image de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb”(1.10.2016-30.11.2017)

Magdalena Malinowska, PhD

Assistant Professor in the Institute of Literary Studies

Faculty of Humanities

magdalena.malinowska@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0002-0007-9017

http://silesian.academia.edu/MMalinowska

http://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Malinowska4

 

Research interests:

contemporary Maghrebi fiction; feminism; gender studies; women’s studies; violence against women

 

Recent publications (5):

 1. Corps de la femme maghré Étude de la corporéité et de la sexualité féminines dans l’œuvre romanesque de Leïla Marouane, [The body of the Maghrebi woman. A study of female corporeality and sexuality in Leïli Marouane’s novels] Katowice 2020.
 2. „Le rôle de la scolarisation des filles dans l’émancipation des femmes algériennes dès l’indépendance jusqu’au XXIe siècle”[The role of girls’ schooling in the emancipation of Algerian women from the independence to the 21st century], in: Joanna Godlewicz-Adamiec, Dariusz Krawczyk, Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Paweł Piszczatowski, Małgorzata Sokołowicz (eds.), Femmes et le Savoir / Women and Knowledge / Frauen und Wissen,Paryż 2020, pp. 169-184.
 3. „Représentations stéréotypées de la femme célibataire chez Leïla Marouane et Kaouther Adimi” [The stereotypical representations of the married woman in Leïla Marouane’s and Kaouther Adimi’s works], in: Romanica Silesiana 2 (16) / 2019Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures de langue française, pp. 239-252.
 4. „La quotidienneté de l’horreur dans la littérature algérienne au féminin” [Everyday reality of horror in Algerian women’s literature], in: Romanica Silesiana No. 1 (13) / 2018. Les littératures francophones daujourdhui : luniversel du et au quotidien, Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż (eds.), Katowice 2018, pp. 42-51.
 5. „Écrivaines face à la violence terroriste” [Women writers on terrorist violence], in: Littérature et politique en Afrique : approche transdisciplinaire, Simona Jisa, Buata B. Malela & Sergiu Miscoiu (eds.), Paris 2018, pp. 189-201.

 

Research grants:

 1. „L’image de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb” [The image of the foreign woman in Maghrebi literature and cinematography] – an international project of the University Bordeaux Montaigne, the University of Bucharest and the University of Silesia in Katowice, a grant awarded by the Agence Universitaire de la Francophonie(AUF), (1 October, 2016 – 30 November, 2017)

 

Academic outreach and engagement:

 1. “Feminisms in Motion: Migrations, Upheavals, Relocations” – organizer of the three-day conference on the relation between feminism(s) and movement, with the participation of contributors from eight different countries (4–6 October, 2018).

 

Magdalena Malinowska - zdjęcie profilowe

return to top