Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Małgorzata Wójcik-Dudek

21.02.2020 - 19:12, aktualizacja 25.02.2021 - 11:34
Redakcja: am

dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ – dydaktyk literatury. W latach 2000−2017 nauczyciel języka polskiego i opiekun koła teatralnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny.

Autorka książek: (Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka (2007), W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży (2016) oraz wielu artykułów naukowych. Współredaktorka piętnastu publikacji wieloautorskich. Redaktor czasopisma „Paidia i Literatura” poświęconego literaturze dla dzieci i młodzieży. Członek kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

Zainteresowania badawcze: dydaktyka literatury, literatura dla dzieci i młodzieży, narracje o Zagładzie w dyskursie edukacyjnym.

Publikacje:

 1. (Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka. Małgorzata Wójcik-Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007. ISBN 978-83-226-1657-4, ss. 175.
 2. W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży. Małgorzata Wójcik-Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-892-7, ss. 332.
 3. Edukacja/Migracja, czyli zamierzony rym. Małgorzata Wójcik-Dudek. „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2, s. 255−264.
 4. Siostrzaństwo lektury. O związkach powieści dla kobiet i dziewcząt. Małgorzata Wójcik-Dudek. W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. ISBN 978-83-226-3010-5, s. 57−78.
 5. Z ciemności w blask − Kleks i jego uczeń. Małgorzata Wójcik-Dudek. „Filoteknos” 2017, nr 7, s. 83−92.
 6. Światłoczułość. „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza na lekcji języka polskiego. Małgorzata Wójcik-Dudek. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2017, t. 26, s. 45−59.
 7. (U)kochać swój los. Przypadek Filifionki. Małgorzata Wójcik-Dudek. W: Par coeur. Twórczość dla dzieci i młodzieży raz jeszcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-852-1, s. 201−209.
 8. Szkoły szczęśliwe − architektura edukacji. Małgorzata Wójcik-Dudek. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2016, t. 25, s. 11−22.
 9. Konieczność śladu. Kanony literatury dla dzieci i młodzieży. Małgorzata Wójcik-Dudek. „Narracje o Zagładzie” 2015, nr 1, s. 96−116.
 10. Rampa kolejowa i „sweet focie”. Historia jednego motywu. Małgorzata Wójcik-Dudek. W: Kolej na kolej. Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2015. ISBN 978-83-7842-208-2, s. 121−132.

Redakcja:

 1. (Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży. Red. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ISBN 978-83-226-3306-9, ss. 344.
 2. Język − lektura − interpretacja w dydaktyce szkolnej. Red. Ewa Jaskółowa, Małgorzata Wójcik-Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3465-3, ss. 281.
 3. Przestrzenie spotkania. Tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy dydaktycznej. Red. Karolina Jędrych, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3308-3, ss. 502.
 4. Społeczeństwo obywatelskie. Edukacja, wartości, style komunikacyjne. Red. Ewa Jaskółowa, Ewa Ficek, Magdalena Ochwat, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Małgorzata Wójcik-Dudek. Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”. Katowice 2018. ISBN 978-83-951069-0-3, ss. 57.
 5. W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3354-0, ss. 584.
 6. Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej. Red. Wioletta Hajduk-Gawron, Małgorzata Wójcik-Dudek.Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”. Katowice 2017, ISBN 978-83-65322-07-4S, ss. 25.
 7. Edukacja polonistyczna jako zobowiązaniePowszechność i elitarność polonistyki. Red. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek, przy współpr. Diany Jagodzińskiej, Aleksandry Zok-Smoły. T. 1-2. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-952-8, ss. 660.
 8. Małgorzata Wójcik-Dudek:W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży.Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-892-7, ss. 332.
 9. Film i serial w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej. Red. W. Hajduk-Wrona, M. Wójcik-Dudek. Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”. Katowice 2016. ISBN 978-83-65322-03-6, ss. 20.

Małgorzata Wójcik-Dudek, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Literary Studies
Faculty of Humanities

malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0001-9032-8875

Research interests:

Literature for children and adolescents, literature didactics, school education, cultural memory, environmental humanities

Publikacje:

 1. (Prze)Trwać w okolicach mitu : funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka [Survive/exist in the vicinity of the myth: Mythization functions in the poetry of Tadeusz Nowak]/ Małgorzata Wójcik-Dudek . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – 175 pages. – (Pr. Nauk. UŚl.; no. 2525).
 2. W(y)czytać Zagładę : praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży [Reading the Holocaust: Post-memory practices in 21st century Polish literature for children and adolescents]/ Małgorzata Wójcik-Dudek . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – 332 pages. – (Pr. UŚl.; no. 3447). – ISBN 978-83-8012-892-7.
 3. Reading (in) the Holocaust : Practices of Postmemory in Recent Polish Literature for Children and Young Adults / Małgorzata Wójcik-Dudek, translated by Patrycja Poniatowska . – Berlin : Peter Lang, 2020. – 252 pages. – ISBN 978-3-631-82293-7.
 4. Edukacja/Migracja, czyli zamierzony rym [Education/Migration or an intended rhyme]/ Małgorzata Wójcik-Dudek // Ps. Polonist. – 2018, no. 2, pp. 255-264.
 5. Paidia i paideia. Zabawa i etyka w „Drzewie do samego nieba” Marii Terlikowskiej [Paidia and Play and ethics in “Drzewo do samego nieba” by Maria Terlikowska]/ Małgorzata Wójcik-Dudek // Filoteknos. – Vol. 9 (2019), pp. 222-231.

Grants:

 1. Research project in the Ministry of Science and Higher Education programme (grant no. 0260/NPRH6/H21/85/2017) — W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży [Reading the Holocaust: Post-memory practices in 21st century Polish literature for children and adolescents]. The National Programme for the Development of Humanities. March 2018–March 2020.
 2. NCBR research project (grant no. POWR.03.01.00-00-u123/17) — Będzin: kiedyś i dziś [Będzin: Once and today]. 1 July, 2018–31 December, 2019

Academic outreach and engagement:

 1. editor-in-chief of the journal devoted to literature for children and adolescents, “Paidia i Literatura” https://journals.us.edu.pl/index.php/pl
 2. Co-organizer of the 2nd Congress of Didactics of the Polish language: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Polonistyki elitarność i powszechność; Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska Akademia Nauk (Katowice, 28–21 November, 2015).
 3. Organizer of the national conference: Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna; Uniwersytet Śląski w Katowicach, (14–15 November, 2018).

return to top