Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Przemysław Marciniak

21.02.2020 - 14:13, aktualizacja 25.02.2021 - 11:42
Redakcja: am

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak (1976) – profesor nauk humanistycznych, bizantynista,  związany z Uniwersytetem Śląskim od czasów studiów na kierunku filologia klasyczna. Jego zainteresowania naukowe dotyczą literatury bizantyńskiej (szczególnie dwunastowiecznej), recepcji Bizancjum, humori i studiów nad (bizantyńskimi) zwierzętami. Był stypendystą Harvard University (Dumbarton Oaks Research Library), Princeton University, Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, Wissenschaftskolleg zu Berlin. Profesor wizytujący w Uppsali (2010, 2012-2013), Paryżu (2016), Monachium (2018) oraz Fryburgu Bryzgowijskim (2018-2019).  W 2018 roku uhonorowany Friedrich Wilhelm Bessel Forschungspreis przyznawaną przez Alexander von Humboldt Stuftung.

Wybrane publikacje:

Książki:

 1. The Reception of Byzantium in European Culture since 1500. Eds. D. Smythe, P. Marciniak. Ashgate/Routledge Farnham 2016. ISBN 978-1-4724-4860-6.

Artykuły:

 1. The paradoxical enkomion and the Byzantine reception of Lucian’s Praise of the Fly,   Medioevo Greco 19 (2019), 141-151.
 2. A pious mouse and a deadly cat: The  Schede tou Myos ascribed to Theodore Prodromos,  Greek, Roman and Byzantine Studies 57 (2017), 507-527.
 3. The Beard and its Philosopher. Theodore Prodromos on philosophic beards in Byzantium, (z J. Kucharskim), Byzantine and Modern Greek Studies 41.1 (2017), 1-10.
 4. Reinventing Lucian in Byzantium, Dumbarton Oaks Papers 70 (2016), 209-224.
 5. Prodromos, Aristophanes and a lustful woman. A Byzantine satire by Theodore Prodromos, Byzantinoslavica 73 (2015), 23-33.

Rozdziały

 1. Oriental as Byzantium. Some remarks on similarities between Byzantinism and Orientalism. In: Imagining Byzantium. Eds. A. Gietzen et al.  Mainz 2018, 34-40.
 2. Katomyomachia as a Byzantine version of mock-epic. In: Middle and Late Byzantine Poetry: Text and ContextEds. A. Rhoby, N. Zagklas. Brepols: Turnhout (z K. Warcabą), 97-110.
 3. Heaven for the Climate, Hell for the Companionship. Byzantine satirical katabaseis. In: Round Trip to Hades: Visits to the Underworld in the Eastern Mediterranean Tradition (Cultural Interactions in the Mediterranean). Eds. Gunnel Ekroth and Ingela Nilsson. Brill: Leiden 2018, 342-355.

W przygotowaniu:

 1. A Golden age of laughter? Satire and parody in the Middle Byzantine Period. Eds. P. Marciniak, I. Nilsson. Brill: Leiden 2020.
 2. A Cultural history of Byzantine animals (10th-12th centuries). Routledge: London 2021.
 3. Imagining Byzantium: The Reception of Byzantium in Modern Culture. Eds. M. Kulhankova, P. Marciniak. Bloomsbury: London 2022.

Prof. Przemysław Marciniak, PhD, DLitt

Professor in the Institute of Literary Studies
Faculty of Humanities

przemyslaw.marciniak@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0002-0898-1443

https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak

https://scholar.google.com/citations?user=a91gpJkAAAAJ&hl=pl

Research interests:

Byzantine literature, satire, reception of Byzantium, animal studies

Recent research publications:

 1. Satire in the Middle Byzantine Period. The Golden Age of Laughter? Marciniak, I. Nilsson (eds.) (Brill: Leiden, 2020).
 2. Of false philosophers and inept teachers: Theodore Prodromos’ satirical writings (with a translation of the poem Against the old man with a long beard), Byzantina Symeikta 30 (2020), 131-147.
 3. Michael Haplucheir’s Dramation: A Reappraisal, Symbolae Osloenses 94 (2020), 1-17.
 4. Teaching Lucian in Middle Byzantium, Philologia Classica 2 (2019), 267-279.
 5. The paradoxical enkomion and the Byzantine reception of Lucian’s Praise of the Fly, Medioevo Greco 19 (2019), 80-94.

Research projects [selection]:

 1. The National Science Centre Project Opus 18: “Towards Byzantine Zoopoetics. Humans and Animals in Byzantium (the 10th-12th Centuries),” (2020-2024).
 2. The Loeb Classical Library Foundation Grant (the Harvard University) (2019—to date).
 3. The National Science Centre Project Opus 6: “An annotated translation of the corpus of the so-called Pseudo-Lucianic Dialogues,” (2014–2017).
 4. The National Science Centre Project Sonata Bis 3: ‘Intellectual History  of 12th-Century Byzantium – Adaptation and Appropriation of Ancient Literature’, (2014–2019).

 

Przemysław Marciniak - zdjęcie profilowe

return to top