Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyniki konkursu im. Marka Kuczmy obejmujące prace opublikowane w 2021 r.

05.12.2022 - 03:02 aktualizacja 05.12.2022 - 15:43
Redakcja: Dawid Czapla

Konkurs im. Marka Kuczmy organizowany jest corocznie przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego od 1974 roku. Jego celem jest wyłonienie najlepszych polskich prac opublikowanych w danym roku kalendarzowym w dziedzinie równań i nierówności funkcyjnych oraz zastosowań tej teorii w dziedzinach pokrewnych. Jest to również forma upamiętnienia twórcy polskiej szkoły równań funkcyjnych oraz naukowca, który był związany z Uniwersytetem Śląskim od początku jego powstania w 1968 roku.

W ramach posiedzenia dnia 3 grudnia 2022 Jury konkursu ogłosiło listę laureatów wyróżnionych za prace opublikowane w 2021 r. Wśród nich znaleźli się:

  • na I miejscu: dr hab. Tomasz Kochanek, prof. UW, za publikację

Approximately order zero maps between C*-algebras. J. Funct. Anal. 281(2021), no. 2, paper no. 109025, 49 pp.

  • na II miejscu: prof. dr hab. Karol Baron oraz prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski za publikację

From invariance under binomial thinning to unification of the Cauchy and the Gołąb Schinzel type equations. Results Math. 76 (2021), no. 4, paper no. 168, 14 pp.

  • na III miejscu dr hab. Janusz Morawiec, prof. UŚ, oraz dr Thomas Zürcher za publikację

A new approach with new solutions to the Matkowski and Wesołowski problem. Aequationes Math. 95 (2021), no. 4, 761–776.

Ponadto, podczas tego samego posiedzenia, wybrano prof. dr. hab. Witolda Jarczyka na przewodniczącego Jury, dr. hab. Janusza Morawca, prof. UŚ, na zastępce przewodniczącego, zaś dr. hab. Tomaszowi Szostokowi powierzono funkcję sekretarza.

Więcej informacji na temat konkursu im. Marka Kuczmy oraz galerie zdjęć upamiętniających wręczenie dyplomów laureatom można znaleźć stronie tego konkursu.

prof. Marek Kuczma
prof. dr hab. Marek Kuczma
return to top