Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Matematyki

Studia na kierunku matematyka

Obecnie prowadzimy studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, czyli licencjackie i magisterskie. Studia matematyczne I i II stopnia oferowane są w zakresie kilku specjalności. Podstawowy program każdej z nich zapewnia gruntowną i wszechstronną wiedzę matematyczną.

Na studiach I stopnia od drugiego semestru prowadzone są zajęcia specjalistyczne. Pozwalają one opanować: narzędzia matematyczne i informatyczne służące do modelowania i analizowania danych ekonomicznych oraz prognozowania zjawisk finansowych i gospodarczych (matematyka w finansach i ekonomii); konstruowanie oprogramowania i algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne oraz projektowanie baz danych i zarządzanie danymi (matematyczne metody informatyki); działania w obszarach inżynierii matematycznej oraz metody optymalizacyjne przy planowaniu i zarządzaniu produkcją (modelowanie matematyczne).

Na studiach II stopnia dodatkowo można opanować: metody matematyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w biologii i medycynie (biomatematyka); metody konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych (matematyka przemysłowa).

Na studiach stacjonarnych I stopnia specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania matematyki oraz informatyki w szkole podstawowej, natomiast na studiach II stopnia specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania matematyki w szkołach ponadpostawowych. Absolwent specjalności teoretycznej przygotowany jest do dalszego kształcenia się na poziomie doktorskim oraz podjęcia pracy badawczej w szkolnictwie wyższym lub instytucjach naukowych.

Studia matematyczne w Uniwersytecie Śląskim dają szerokie możliwości na rynku pracy. Połączenie gruntownej wiedzy matematycznej, wspartej znajomością narzędzi informatycznych, z wiedzą specjalistyczną powoduje, że nasz absolwent jest dobrze wykwalifikowany, a przy tym potrafi elastycznie dopasować się do warunków charakterystycznych dla konkretnego zawodu oraz stanowiska. Naszych absolwentów wyróżnia też umiejętność szybkiego uczenia się, przekwalifikowania oraz adaptacji do zmieniających się warunków pracy.

return to top