Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Dawid Czapla

Dawid Czapla
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Teoria Prawdopodobieństwa

546

(32) 359 21 91

dawid.czapla@us.edu.pl

0000-0002-0562-773X

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Redaktor i administrator witryny internetowej Instytutu Matematyki
 • Członek Jury Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków
 • Tutor w II edycji programu Uniwersytet Najlepszych
CV CV

Wykształcenie

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (z wyróżnieniem)

 • Tytuł rozprawy:   Asymptotyczna stabilność regularnych operatorów Markowa–Fellera z e-własnością na przestrzeniach polskich,
 • Miejsce i data obrony:   Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 16/09/2014,
 • Promotor:   prof. dr hab. Katarzyna Horbacz,
 • Recenzenci:   prof. dr hab. Karol Baron, prof. dr hab. Adam Bobrowski,
 • Egzamin z dyscypliny dodatkowej:   Psychologia.

Magister matematyki (specjalność nauczycielska)

 • Tytuł pracy:   Operatory Markowa na miarach, ich własności oraz kryteria sympotycznej stabilności,
 • Miejsce i data obrony:   Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 18/06/2010,
 • Promotor:   prof. dr hab. Katarzyna Horbacz,
 • Recenzent:    dr hab. Henryk Gacki.

Matura

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie (2002 – 2005 r.)

Gimnazjum i szkoła podstawowa

 • Gimnazjum nr 7 w Jaworznie (1999 – 2002 r.)
 • Szkoła podstawowa nr 10 w Jaworznie im. Wojska Polskiego (1993 – 1999 r).

Zatrudnienie

 • 01/10/2012 – 30/09/2013:   asystent w Instytucie Matematyki,
 • 01/10/2014 – nadal:   adiunkt w Instytucie Matematyki.

Nagrody

 • Nagroda Dyrekcji IM za działania projakościowe, tj. najlepsze osiągnięcie publikacyjne z roku 2022 r. (15/01/2024),
 • Nagroda Zespołowa Rektora II Stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2021 (1/10/2022),
 • Nagroda Naukowa Rektora za najlepszą rozprawę doktorską (1/10/2015).

Zainteresowania naukowe

 • Procesy Markowa i półgrupy operatorów Markowa: istnienie rozkładów stacjonarnych, asymptotyczna stabilność, ergodyczność, twierdzenia graniczne, kryteria powracalności, losowe iterowane układy funkcyjne i ich zastosowania w modelowaniu procesów występujących w przyrodzie,
 • Układy dynamiczne i równania różniczkowe w przestrzeniach miar,
 • Analiza rzeczywista i funkcjonalna.
Plan zajęć Plan zajęć

2023/2024, semestr letni

Wtorek

11:30 – 13:00* Wstęp do procesów stochastycznych,  konwersatorium  (grupa 2) sala 229
13:00 – 14:30 Konsultacje  (wyłącznie po uzgodnieniu) pokój 546

Piątek

11:30 – 13:45 Informatyka A,  laboratorium (grupa 1) sala 428
14:00 – 16:15** Informatyka A,  laboratorium (grupa 3) sala 428
14:00 – 15:30*** Seminarium dyplomowe II  (grupa 4) sala 224

* w tygodniach nieparzystych
** do dnia:  29.03.24 (z wykluczeniem 15.03.24)
*** w dniach:  05.04.2426.04.24, 10.05.24, 24.05.24, 14.06.24

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. D. Czapla A criterion of asymptotic stability for Markov – Feller E-chains on Polish spaces
Ann. Polon. Math., vol. 105 (2012), no. 3, pp. 267-291, doi: 10.4064/ap105-3-5.
2. D. Czapla, K. Horbacz Equicontinuity  and stability properties of Markov Chains arising from Iterated Function Systems with place dependent probabilities Stoch. Anal. Appl., vol. 32 (2014), no. 1, pp. 1-29, doi: 10.1080/07362994.2013.836716.
3. D. Czapla

 

A criterion on asymptotic stability for partially equicontinuous Markov operators
Stochastic Processes and their Applications, vol. 128 (2018), no. 11, pp. 3656-3678,
doi: 10.1016/j.spa.2017.12.006.
4. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ścieżko
Ergodic properties of some piecewise-deterministic Markov process with application to gene expression modelling Stochastic Processes and their Applications, vol. 130 (2020), no. 5, pp. 2851-2885,
doi: 10.1016/j.spa.2019.08.006,
arXiv: 1707.06489.
5. D. Czapla, J. Kubieniec Exponential ergodicity of some Markov dynamical systems with application to a Poisson driven stochastic differential equation Dynamical Systems – An International Journal, vol. 34 (2019), no. 1, pp. 130-156,
doi: 10.1080/14689367.2018.1485879
arXiv: 1801.06684.
6. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
A useful version of the central limit theorem for a general class of Markov Chains J. Math. Anal. Appl., vol. 484 (2020), no. 1, art. no. 123725,
doi: 10.1016/j.jmaa.2019.123725,
arXiv: 1804.09220
.
7. D. Czapla, S. C. Hille,
K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
Continuous dependence of an invariant measure on the jump rate of a piecewise-deterministic Markov chain Mathematical Biosciences and Engineering, vol.17 (2020), no. 2, 1059-1073, doi: 10.3934/mbe.2020056,
arXiv: 1909.05396.
8. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
The Strassen Invariance Principle for Certain Non-Stationary Markov-Feller Chains Asymptotic Analysis, vol. 121 (2021), no. 1, 1-34,
doi: 10.3233/ASY-191592,
arXiv: 1810.07300.
9. D. Czapla, S. C. Hille,
K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
The law of the iterated logarithm for a piecewise deterministic Markov process assured by the properties of the Markov chain given by its post-jump locations Stoch. Anal. App., vol. 39 (2021), no. 2, 357-379, doi: 10.1080/07362994.2020.1798252,
arXiv: 1909.06777.
10. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko

On absolute continuity of invariant measures associated with a piecewise-deterministic Markov process with random switching between flows Nonlinear Analysis, vol. 213 (2021), art. no. 112522, doi: 10.1016/j.na.2021.112522,
arXiv: 2004.06798
11. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
Exponential ergodicity in the bounded-Lipschitz distance for some piecewise-deterministic Markov processes with random switching between flows Nonlinear Analysis, vol. 215 (2022), art. no. 112678 (2022), doi: 10.1016/j.na.2021.112678, arXiv: 2011.07671
12. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
The central limit theorem for Markov processes that are exponentially ergodic in the bounded-Lipschitz norm Qualitative Theory of Dynamical Systems, vol. 23 (2024), no. 1, art. no. 7, doi: 10.1007/s12346-023-00862-4,
arXiv: 2210.11963.
13. D. Czapla On the existence and uniqueness of stationary distributions for some piecewise deterministic Markov processes with state-dependent jump intensity Results in Mathematic, vol 79 (2024), art. no. 177, doi: 10.1007/s00025-024-02195-3, arXiv: 2210.11963.
14. D. Czapla, K. Horbacz On the exponential ergodicity for some class of piecewise-deterministic Markov processes with state-dependent jump intensity Artykuł w przygotowaniu.


Rozdziały w monografiach naukowych / materiały konferencyjne

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. D. Czapla, K. Horbacz The stability of Markov chains with partially equicontinuous transition structure International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM 2015) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing, vol. 1738 of AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2016, 480039,
doi: 10.1063/1.4952275,
ISBN: 978-0-7354-1392-4.
2. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka
The Strong Law of Large Numbers for Certain Piecewise-Deterministic Markov Processes with Application to a Gene Expression Model International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing, vol. 1978 of AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2018, 470008,
doi: 10.1063/1.5044078,
ISBN: 978-0-7354-1690-1.
3. H. Wojewódka, D. Czapla,
K. Horbacz
Limit Theorems for Certain Stochastic Models for Gene Regulatory Networks International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017)
red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing, vol. 1978 of AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2018, 47005,
doi: 10.1063/1.5044121,
ISBN: 978-0-7354-1690-1.
4. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
Limit theorems for a Markov Model of Autoregulated Gene Expression International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018)
red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing, vol. 2116 of AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2019, 450055,
doi: 10.1063/1.5114522,
ISBN: 978-0-7354-1854-7.
5. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
On the Connection between Exponential Ergodicity of a Piecewise Deterministic Markov Process and the Chain Given by its Post-jump locations International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM 2019) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing, vol. 2293 of AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2020, 420056,
doi: 10.1063/5.0026519
ISBN: 978-0-7354-4025-8.
6. D. Czapla, S.C. Hille,
K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
On the continuous dependence of the stationary distribution of a piecewise deterministic Markov process on its jump intensity International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM 2019) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing, vol. 2293 of AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2020, 420083,
doi: 10.1063/5.0027213
ISBN: 978-0-7354-4025-8.
7. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
A note on absolute continuity of stationary distributions of some piecewise-deterministic Markov process International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2020 (ICNAAM 2020) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing, vol. 2425 of AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2022, 420015,
doi: 10.1063/5.0081329,
ISBN: 978-0-7354-4182-8.
8. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
A criterion on exponential ergodicity in the bounded-Lipschitz distance for some piecewise-deterministic Markov processes with random switching International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2021 (ICNAAM 2021) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing, vol. 2849 of AIP Conference Proceedings, Melville, New York, 2023, 450015,
doi: 10.1063/5.0163391,
ISBN: 978-0-7354-4589-5. 

 

Konferencje naukowe Konferencje naukowe
Lp. Nazwa konferencji Miejsce i czas Tytuł referatu
1. Third workshop on Monte Carlo methods in Warsaw Warszawa, Polska, 2023 On the Exponential Ergodicity in the Bounded-Lipschitz Distance of some Piecewise Deterministic Markov Processes on Polish Spaces (Book of Abstracts, pages 4-5)
2. XVII Konferencja z Probabilistyki
w Będlewie
Będlewo, Polska, 2023 O wykładniczej ergodyczności w normie Fortet-Mouriera pewnej klasy kawałkami deterministycznych procesów Markowa
3. 19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics Rhodes, Grecja, 2021 A criterion on the exponential ergodicity in the bounded-Lipschitz distance for some piecewise-deterministic Markov processes with random switching
4. 18th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics Rhodes, Grecja, 2020
(konfe
rencja zdalna)
A note on absolute continuity of stationary distributions of some piecewise-deterministic Markov process
5. 17th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics Rhodes, Grecja, 2019 On the Connection between Exponential Ergodicity of a Piecewise Deterministic Markov Process and the Chain Given by its Post-jump Locations
6. Letnia Szkoła Instytutu Matematyki UŚ
Brenna, Polska, 2018 Centralne twierdzenie graniczne dla pewnej ogólnej klasy łańcuchów Markowa
7. 16th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics Rhodes, Grecja, 2018 Limit theorems for a Markov Model of Autoregulated Gene Expression
8. 11th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS) Rzym, Włochy, 2018 The asymptotic coupling method in the study of ergodicity of equicontinuous Markov operators (Book of Abstracts, pages 29 and 124)
9. Letnia Szkoła Instytutu Matematyki UŚ Zawiercie, Polska, 2020 Twierdzenia graniczne dla pewnej klasy kawałkami deterministycznych procesów Markowa
10. 15th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics Thessaloniki, Grecja, 2017 The Strong Law of Large Numbers for Certain Piecewise-Deterministic Markov Processes with Application to a Gene Expression Model
11. 8. Forum Matematyków Polskich Lublin, Polska, 2017 Limit theorems for a class of piecewise-deterministic Markov processes with application to a model of gene expression
>plik z prezentacją
12. 13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, Rhodes Rodos, Grecja, 2015 The stability of Markov chains with partially equicontinuous transition structure
13. XIII Konferencja z Probabilistyki
w Będlewie
Będlewo, Polska, 2014 Zastosowanie e-własności w kontekście techniki sprzęgania łańcuchów Markowa
14. Letnia Szkoła Instytutu Matematyki UŚ Krynica, Polska, 2013 Asymptotyczna stabilność operatorów z e–składnikiem couplingu
15. XII Konferencja z Probabilistyki
w Będlewie
Będlewo, Polska, 2012 Pewne kryterium asymptotycznej stabilności łańcucha Markowa z e-własnością
16. Letnia Szkoła Instytutu Matematyki UŚ Krynica, Polska, 2012 Pewne kryterium asymptotycznej stabilności dla łancucha Markowa z e-własnością

 

return to top