Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Matematyki

Oferta specjalności dla kierunku matematyka

Studia licencjackie (I stopnia) Studia licencjackie (I stopnia)

Oferta w ramach studiów stacjonarnych

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • specjalność teoretyczna
 • specjalność nauczycielska – nauczanie matematyki i informatyki

Specjalność nauczycielska wsparta jest projektem Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej wybór następuje w momencie rejestracji (zapisów) na studia w Dziekanacie po rekrutacji. Wybór pozostałych specjalności następuje pod koniec pierwszego semestru.

Oferta w ramach studiów niestacjonarnych

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonom

Wybór specjalności następuje podczas rejestracji na studia.

Studia magisterskie (II stopnia) Studia magisterskie (II stopnia)

Oferta w ramach studiów stacjonarnych

 • biomatematyka
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka przemysłowa
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska – nauczanie matematyki w szkołach ponadpodstawowych
 • teoretyczna

Wyboru specjalności dokonuje się podczas rejestracji na studia.

Oferta w ramach studiów niestacjonarnych

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • nauczycielska – nauczanie matematyki w szkołach ponadpodstawowych

Wyboru specjalności dokonuje się podczas rejestracji na studia.

return to top