Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

Logo Wykładu imienia Profesora Andrzeja Lasoty

Dnia 28 grudnia 2006 r. zmarł nieodżałowanej pamięci prof. dr hab. Andrzej Lasota, wybitny matematyk, długoletni pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, doktor honoris causa UŚ, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, a przede wszystkim Wielki Człowiek, którego znaczenia dla społeczności Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (obecnie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych) nie sposób przecenić.

Wykład im. Profesora Lasoty jest wydarzeniem cyklicznym, ustanowionym w 2008 roku przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii  dla uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty. W ramach corocznych spotkań do wygłoszenia wykładu zapraszani są uczeni o niepodważalnych osiągnięciach w zakresie teorii lub zastosowań nauk ścisłych.

Uchwały Rady Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii: z dnia 23 października 2007 r. oraz 17 października 2017 r.

XVII Wykład im. Prof. Andrzeja Lasoty

Ostatnie wydarzenie z cyklu, tj. XVII Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty, odbyło się 12 stycznia 2024 r. o godzinie 15:00 w auli im. Kazimierza Lepszego, mieszczącej się budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Wygłoszony został odczyt:

With Andrzej Lasota there and back again
Prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

XVII Wykład im. Profesora Lasoty
Plakat promujący XVII Wykład im. Profesora Lasoty

Skład Kapituły Wykładu

 • Prof. dr hab. Piotr Biler
 • Prof. dr hab. Tomasz Dłotko
 • Prof. dr hab. Roman Ger (Honorowy Przewodniczący)
 • Prof. dr hab. Katarzyna Horbacz (Dyrektor Instytutu Matematyki)
 • Prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
 • Prof. dr hab. Maciej Sablik
 • Prof. dr hab. Roman Srzednicki
 • Prof. dr hab. Łukasz Stettner (Przewodniczący)

Dotychczasowe wykłady

Wykład Jubileuszowy

Życie i twórczość prof. Andrzeja Lasoty
Książka on-line autorstwa dr. hab. Henryka Gackiego, prof. UŚ

Dnia 30/01/2012 w Warszawie odbyła się Uroczysta sesja naukowa Centrum Zastosowań Matematyki IM PAN zorganizowana wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, poświęcona 80. rocznicy urodzin prof. Andrzeja Lasoty, połączona z V Jubileuszowym Wykładem im. Prof. Andrzeja Lasoty. Wykład Jubileuszowy wygłosił prof. Jean Mawhin (Université Catholique de Louvain).

Program sesji:

 • Jean Mawhin, (Universite Catholique de Louvain,) Functional Analysis and Nonlinear Boundary Value Problems: The Legacy of Andrzej Lasota
 • Józef Myjak, Some Lasota’s Results on Differential Equations and Inclusions
 • Ryszard Rudnicki, Red Cell Production Model of Lasota-Wa ż ewska and Its Mathematical and Biological Implications
 • Tomasz Szarek, Invariant Measures and Stability of Markov Operators
return to top