Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

Granty finansowane zewnętrznie

Zródło finansowania

Kierownik projektu

Temat Badawczy

Czas realizacji

MINIATURA 2
(„Narodowe Centrum Nauki”)
Nr: DEC-2018/02/X/HS4/03026
dr Paweł Błaszczyk Modelowanie procesów decyzyjnych w zarządzaniu projektami 30.03.2019 – 29.03.2020
MINIATURA 2
(„Narodowe Centrum Nauki”)
Nr: 2018/02/X/ST1/00700
dr Andrzej Tomski Kawałkami deterministyczne procesy Markowa w złożonych modelach biofizycznych 16.10.2018 – 15.10.2019
MINIATURA 2
(„Narodowe Centrum Nauki”)
Nr: 2018/02/X/ST1/01518
dr Hanna Wojewódka-Ściążko Modelowanie Matematyczne z Wykorzystaniem Rachunku na Miarach 3.11.2018 – 3.11.2019
MINIATURA 1
(„Narodowe Centrum Nauki”)
Nr: DEC-2017/01/X/ST1/01547
dr Maria Kania-Błaszczyk Układ MHD w ograniczonym obszarze 1.12.2018 – 30.11.2019
MINIATURA 1
(„Narodowe Centrum Nauki”)
Nr: DEC-2017/01/X/ST1/00916
dr Żywilla Fechner Uogólnione funkcje tworzące momenty na hipergrupach 28.10.2017 – 27.10.2018
OPUS 10
(„Narodowe Centrum Nauki”)
Nr: 2015/19/B/ST6/03259
dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ Implikacje rozmyte i ich wpływ na różnorodne metody wykorzystywane w systemach inteligentnych 08.07.2016-07.07.2019 r.
(przedłużenie do 07.07
.2020 r.)
OPUS 3
UMO-2012/05/B/ST1/00546
prof. dr hab. Tomasz Dłotko Modele matematyczne
zawierające pochodne ułamkowe
30.01.2013 – 29.01.2018

return to top