Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Letnia Szkoła Instytutu Matematyki

Brenna (Hotel Kotarz), 23-27 września, 2019 r.

Program konferencji

plik PDF (opracowała: mgr Aleksandra Hankus)

Wygłoszone referaty (w kolejności prezentacji)
 • prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk, Metoda granic odwrotnych
 • dr hab. Andrzej OlbryśTwierdzenia o oddzielaniu i podpieraniu dla uogólnionej wypukłości
 • prof. dr hab. Karol BaronO słabej granicy ciągu iteracji zwężających funkcji o wartościach losowych
 • dr hab. Tomasz SzostokPorządki stochastyczne a nierówności funkcyjne
 • mgr Zofia WalczakTEX przyjacielem matematyka
 • mgr Aleksandra HankusSpotęgowana rola pierwiastka. Od matematyków dźinijskich do Ustawy 2.0
 • dr hab. Roman Badora, prof. UŚ, O równoważności w ZF+BPI czterech klasycznych twierdzeń analizy matematycznej
 • dr hab. Oleksandr MaslyuchenkoOscylacja i zbiory graniczne funkcji z różnych klas
 • dr hab. Tomasz Połacik, prof. UŚ, O regułach
 • dr Anna Glenszczyk, Na drugą stronę lustra i z powrotem. Wędrówki między logiką klasyczną a intuicjonistyczną
 • dr hab. Przemysław Koprowski, Punkty parzyste na krzywych arytmetycznych
 • dr Marta Nowakowska, Pierścienie z amalgamacją
 • dr Anna Rzepka, Defekty ciał z waluacją
 • dr Jolanta Sobera, Żyroskop i figury geometryczne – jak pokazać uczniom zastosowania matematyki
 • dr Natalia Cieślar, dr Sylwia Kania, Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki
 • dr Marcin Zygmunt, Studenckie konkursy matematyczne i ich rola w kształceniu studentów
 • dr Paweł Gładki, Selekcje pierwiastków
 • dr hab. Wojciech Dzik, prof. UŚ, Witold Adam Pogorzelski (1927-2018), logik i matematyk
 • dr Agnieszka Kulawik, O wpływie rodzaju i intensywności wysiłku fizycznego na wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 1 u dzieci
 • mgr Tomasz Witczak, Uogólnione topologie Császára w kontekście logiki modalnej
 • dr hab. Agnieszka Lisowska, Multiwedgelets

Brenna (Hotel Kotarz), 24-28 września, 2018 r.

Program konferencji

plik PDF (opracowała: mgr Aleksandra Hankus)

Wygłoszone referaty (w kolejności prezentacji)

Zawiercie (Hotel Villa Verde), 19-21 października, 2017 r.

Program konferencji

plik PDF

Wygłoszone referaty (w kolejności prezentacji)
 • prof. dr hab. Roman Ger, Metoda średnich i metoda ideałowa w równaniach funkcyjnych.
 • dr Thomas Zuercher, On a problem connecting iterated function systems and functional equations.
 • dr Dawid Czapla, Twierdzenia graniczne dla pewnej klasy kawałkami deterministycznych procesów Markowa.
 • dr Radosław Wieczorek, Rozwiązania deltoidalne w modelu populacji organizmów semelparycznych.
 • dr Hanna Wojewódka, Jak poprawiać losowość?
 • mgr Piotr Helbin, Implikacje rozmyte generowane z kopuł.
 • mgr Katarzyna Miś, Monotoniczność kierunkowa implikacji rozmytych.
 • mgr Tomasz Witczak, Intuicjonistyczna logika modalna w semantyce otoczeniowej.
 • dr Natalia Cieślar, dr Sylwia Kania, dr Joanna Samsel-Opalla, Zmiany w Podstawie Programowej. Współpraca Instytutu Matematyki ze szkołami.
 • dr Andrzej Tomski, Kawałkami deterministyczne procesy Markowa w modelach biologicznych.
 • mgr Roksana Brodnicka, Asymptotyczna stabilność ewolucyjnego równania typu Boltzmanna na miarach.

Podlesice (Hotel Ostaniec), 22-26 września, 2014 r.

Program konferencji

Plik PDF

Wygłoszone referaty (w kolejności prezentacji)

Krynica Zdrój (Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita), 23-27 września, 2013 r.

Program konferencji

Plik PDF

Wygłoszone referaty (w kolejności prezentacji)
 • dr hab. Mieczysław Kula, Poszukiwanie losowości
 • dr Jolanta Sobera, Analiza danych z czujników
 • mgr Anna Blaszczok, Pseudo ciągi Cauchy’ego i rozszerzenia bezpośrednie ciał z waluacją
 • dr Beata Rothkegel, Kilka słów o surjektywności naturalnych homomorfizmów pierścieni Witta
 • mgr Marta Nowakowska, O ideałowych rozszerzeniach pierścieni i pewnych zagadnieniach pokrewnych
 • prof. dr hab. Katarzyna Stąpor, Analiza dyskryminacyjna w przestrzeniach wysokowymiarowych
 • prof. dr hab. Wiesław Kotarski, Iteracje w generowaniu estetycznych wzorów
 • dr hab. prof. UŚ. Piotr Porwik, Rozpoznawanie obiektów na podstawie zredukowanej liczby cech
 • mgr Grzegorz Bartosz, Asymptotyczna stabilność półgrup operatorów Markowa na miarach w normie pełnego wahania
 • dr Łukasz Dawidowski,Zastosowania teorii interpolacji i skal przestrzeni Banacha
 • dr Maria Górnioczek, Funkcje łączące (kopuły) w wycenie wielowymiarowych opcji europejskich
 • dr Agnieszka Kulawik, Jak mierzyc odporność?
 • dr Paweł Gładki, K–teoria hiperpierścieni
 • mgr Małgorzata Kruszelnicka, Problem logicznej równoważności modeli Kripkego dla teorii intuicjonistycznych
 • dr Anna Bień, Produkty grafów singularnych
 • mgr Anna Glenszczyk, Informatyczne aspekty połączenia logiki klasycznej i intuicjonistycznej
 • mgr Beniamin Wróbel, O nieunifikowalnych termach w algebrach Boole’a z operatorami
 • dr hab. Jan Ligęza, prof. UŚ, Uwagi o rachunku operatorów Mikusińskiego i transformacji Laplace‘a
 • dr Agnieszka Lisowska, Multismoothlets
 • prof. dr hab. Dariusz Badura, Uczenie bez nadzoru – adaptacyjna teoria rezonansu – ART
 • mgr Dawid Czapla, Asymptotyczna stabilność operatorów z e–składnikiem couplingu
 • dr Katarzyna Kuhlmann, Uogólnione twierdzenie o punkcie stałym
 • mgr Aleksandra Hankus, LATEX–owe jesienne porządki. Współpraca w czasie rzeczywistym przy składzie tekstu w LATEXu – Raj dla matematyków
 • mgr Sławomir Kost, Przeliczalna struktura adekwatna dla systemu S4GrzB2 S4GrzB2

Krynica Zdrój (Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita), 24-27 września, 2012 r.

Program konferencji

Plik PDF (opracowała: mgr Aleksandra Hankus)

Wygłoszone referaty (w kolejności prezentacji)
 • prof. dr László SzékelyhidiWhat is spectral synthesis
 • dr Tomasz KochanekPrzestrzeń Johnsona–Lindenstraussa a miary wektorowe
 • prof. dr hab. Roman GerO zjawisku alienacji w równaniach funkcyjnych
 • dr Włodzimierz FechnerOperatory kwadratowe na kratach Banacha
 • dr Tomasz Szostok, Reguły kwadraturowe Hermite’a i Birkhoffa a równania funkcyjne
 • dr Teresa RajbaAnaliza własności uogólnionych funkcji wypukłych i funkcji wypukłych wyższych rzędów
 • dr hab. Jan LigęzaO rozwiązaniach uogólnionych, okresowych pewnych równań różniczkowych
 • dr Maria GórnioczekMatematyka w modelach rynków finansowych
 • dr hab. Henryk Gacki, Zasada niezmienniczości w teorii półgrup operatorów Markowa na miarach
 • mgr Dawid CzaplaPewne kryterium asymptotycznej stabilności dla łancucha Markowa
 • dr Żywilla FechnerRozkład gamma: kiedy teoria ma zastosowania
 • prof. dr hab. Katarzyna StąporO pewnym problemie estymacji parametrycznej klasyfikatora Bayesa
 • prof. dr hab. inż. Wiesław KotarskiWielomianografia z iteracjami Manna i Ishikawy
 • dr Jolanta SoberaCzy to już WALL–e?
 • mgr Małgorzata KruszelnickaBisymulacje modeli Kripkego dla logiki intuicjonistycznej z silną negacją
 • dr hab. Roman BadoraO trzech twierdzeniach
 • mgr Tomasz SłonkaO funkcjach typu Peana
 • dr hab. Wojciech DzikUnifikacja termów w algebrze i logice
 • dr Józef KalinowskiO niezmiennikach przekształceń zbioru macierzy w siebie
 • mgr Renata KawaUogólnione schematy progowe podziału sekretu
 • mgr Sławomir KostPrzeliczalne struktury adekwatne dla systemów (S5,S5) oraz S52
 • dr Przemysław KoprowskiMorfizmy pierścieni Witta
 • mgr Aleksandra Hankus, LATEX–owa książka kucharska

Wisła – Malinka (Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita), 26-29 września, 2011 r.

Program konferencji

Plik PDF (opracowała: mgr Aleksandra Hankus)

Wygłoszone referaty (w kolejności prezentacji)
 • dr hab. Marta Tyran-Kamińska, Statystyczne własności układów dynamicznych
 • prof. dr hab. Wiesław Kotarski, Podziały nieliniowe i fraktale
 • dr Tomasz Kochanek,Miary wektorowe a komplementarność w teorii przestrzeni Banacha
 • Prof. Dr. Peter Volkmann, Tabor groupoids
 • dr Włodzimierz Fechner,Wzmocnienia nierówności trójkąta oraz pokrewne nierówności funkcyjne
 • mgr Aleksandra Hankus, Pierwsza pomoc
 • dr Anna Bień,Metody redukcji grafów singularnych
 • dr hab. Piotr Porwik,Wykrywanie boolowskich funkcji afinicznych w oparciu o widmo Walsha
 • dr hab. inż. Dariusz Badura,Uczenie sieci neuronowych w czasie rzeczywistym
 • prof. dr hab. Marek Zaionc, O gęstości prawdy w logice
 • dr Przemysław Koprowski, Pomiar bokeh
 • mgr Agnieszka Kulawik,Odporne wnioskowanie statystyczne w wielowymiarowym modelu normalnym
 • dr hab. Michał Baczyński, Najważniejsze algorytmy XX wieku
 • dr Grażyna Łydzińska, Czy funkcje wielowartościowe lubią pierwiastki iteracyjne?
 • mgr Anna Blaszczok,Rozszerzenia ciał z waluacją a defekt
 • prof. dr hab. Zygfryd Kominek,Stabilność i jej brak w równaniach funkcyjnych
 • prof. dr hab. Maciej Sablik,O pewnym odwróceniu twierdzenia Fubiniego
 • dr Tomasz Szostok,Reguły kwadraturowe a równania funkcyjne
 • dr Rafał Kucharski, Opcje i analiza wypukła
 • dr Andrzej Kucharski, Topologia a teoria gier
 • dr hab. Janusz Morawiec,O pewnym problemie Nicole Brillouët-Belluot
 • dr hab. Henryk Gacki,Miarowe wersje równania Boltzmanna
 • dr hab. Jan Ligęza,Uwagi o iloczynie dystrybucji

Wisła – Malinka (Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita), 20-23 września, 2010 r.

Program konferencji i materiały konferencyjne

Plik PDF

Wygłoszone referaty (w kolejności prezentacji)
return to top