Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Doktor Kazimierz Zima (1928 - 2000)

Kazimierz Zima urodził się 4 września 1928 roku w Lubatowej (województwo podkarpackie). W 1946 roku ukończył szkołę podstawową w Miejscu Piastowym. W latach 1946-1950 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W 1950 roku rozpoczął studia I stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Jeszcze podczas studiów, w 1952 roku został zatrudniony na tej uczelni na stanowisku młodszego asystenta. Studia ukończył w 1953 roku.

Od 15 sierpnia do 30 września 1953 roku pracował jako nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu, po czym został skierowany na uzupełniające studia magisterskie na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te ukończył 18 czerwca 1955 roku. W latach 1955-1967 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach na stanowiskach asystenta, starszego asystenta i adiunkta.

W dniu 26 marca 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk matematyczno-fizycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem rozprawy Nierówności różniczkowe z opóźnionym argumentem był prof. dr hab. Jacek Szarski.

W 1967 roku przeniósł się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 1968 roku pracował na tej uczelni na stanowisku docenta etatowego. W latach 1968-1973 był dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Wychowania Technicznego WSP w Rzeszowie. W latach 1984-1990 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów zaocznych Wydziału Matematyki i Fizyki WSP w Rzeszowie. Ponadto w latach 1976-1980 był kierownikiem Katedry Matematyki WSP w Rzeszowie, a w latach 1968-1990 kierownikiem Zakładu Analizy Matematycznej. Wypromował ponad 200 magistrantów na studiach dziennych i zaocznych. Przeszedł na emeryturę w 1988 roku.

W swojej pracy naukowej zajmował się głownie równaniami i nierównościami różniczkowymi z przesuniętym argumentem. Opublikował ponad 30 prac naukowych. Był recenzentem „Mathematical Reviews”, a także recenzował prace naukowe dla czasopism matematycznych.

W 1958 roku został członkiem Oddziału Gliwickiego (obecnie Oddział Górnośląski) Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a od roku 1968 był członkiem Oddziału Rzeszowskiego PTM. Przez jedną kadencję pełnił funkcję prezesa tego Oddziału.

Kazimierz Zima zmarł 9 marca 2000 roku w Rzeszowie.

Opracowała: dr Krystyna Skórnik

img
return to top