Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Doktor Zdzisław Wyderka (1950 - 1996)

Zdzisław Wyderka urodził się 18.08.1950 r. w Rogoźniku, woj. śląskie. Zmarł 13.02.1996 r. Studiował na Wydziale Mat-Fiz-Chem. UŚl uzyskując w 1973 r. stopień magistra matematyki. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1980 roku. Promotorem jego pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Tadeusz Dłotko.

Z. Wyderka rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Matematyki UŚl. w roku 1972. Od 1980 roku pracował tam jako adiunkt. Odbył trzy staże naukowe: dwa semestralne w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. S. Banacha w Warszawie w 1974 i 1980 oraz semestralny na Uniwersytecie Leningradzkim w 1984 roku. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie równań różniczkowych zwyczajnych ze współczynnikami miarowymi oraz szeroko rozumianych zagadnień optymalizacyjnych, sterowania optymalnego i teorii gier.

Dorobek naukowy Z. Wyderki obejmuje: monografię habilitacyjną na temat sterowania optymalnego systemami opisywanymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi ze współczynnikami miarowymi, skrypt z teorii sterowania optymalnego oraz ponad 30 artykułów naukowych. Był również współautorem monografii na temat optymalizacji treningu sportowego, która powstała jako efekt jego długoletniej współpracy z prof. I. Rygułą z AWF w Katowicach. Z. Wyderka był długoletnim recenzentem w Zentralblatt fűr Mathematik i w Mathematical Reviews, członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego i American Mathematical Society. Był promotorem ponad 20 prac magisterskich.

Opracował: dr hab. Wiesław Kotarski, prof UŚ

return to top