Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Magister Bonifacy Szczepanik (1943-2009)

Bonifacy Szczepanik urodził się 30 października 1943 roku w Ratyzbonie. W czerwcu 1967 ukończył z tytułem magistra studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Pierwszego października tego samego roku rozpoczął tam pracę, a od 1968 stał się pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego. Był kolejno asystentem i wykładowcą, a od 1 października 1990 roku, został starszym wykładowcą na Uniwersytecie. Od roku 1974 uczestniczył czynnie w seminariach Zakładu Algebry i Teorii Liczb, wygłaszając liczne referaty. W 1975 roku Magister Szczepanik opublikował pracę zatytułowaną The number of quaternion algebras over a field (Uniwersytet Śląski w Katowicach Prace Naukowe No. 87, Prace Mat. No. 6). Był również współautorem zbioru zadań z teorii grup A collection of problems on group theory (Uniwersytet Śląski 1979).

Jako członek komitetu organizacyjnego Polsko-Czesko-Słowackich Konferencji z Teorii Liczb, współorganizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czuwał nad stroną finansową tego przedsięwzięcia.

Magister Bonifacy Szczepanik był członkiem Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim. W latach 2003-2006 pełnił funkcje księgowego Związku. Był ponadto członkiem Górnośląskiego  Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, oraz nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Chorzowie.

Mimo wielu pełnionych funkcji i związanych z tym licznych obowiązków, Magister Szczepanik wielokrotnie udzielał się społecznie, miedzy innymi w pracowni matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Za zasługi dla szkolnictwa, 14 października 2004 roku, został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

12 czerwca 2006 roku podczas konferencji delegatów ZNP,  został ponownie wybrany do Rady Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim na czteroletnią kadencję 2006 – 2010. Nie doczekał jednak jej końca. Jako kochający mąż, ojciec i dziadek, odszedł 29 kwietnia 2009 roku.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie, jako serdeczny i wyrozumiały wykładowca.

Opracowali: Damian Cisowski i Krzysztof Zelner

img
return to top