Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Magister Bronisława Błaszczyk-Świątkiewicz (1950 - 1994)

Bronisława Błaszczyk-Świątkiewicz urodziła się 1 lutego 1950 roku w Rudzie Śląskiej. Tam też uzyskała swoje podstawowe i średnie wykształcenie. W latach 1968-1973 studiowała matematykę na specjalności teoretycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracę magisterską pt. Formy kwadratowe nad pierścieniami napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Szymiczka.

W roku akademickim 1973/74 podjęła pracę w Zakładzie Algebry i Teorii Liczb w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracowała aż do śmierci, najpierw na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta oraz wykładowcy.

Opublikowała 4 artykuły naukowe z zakresu teorii form kwadratowych nad ciałami, zauważone w ważnej w teorii form kwadratowych monografii Quadratic and hermitian forms W. Scharlaua. Była również współautorką Zbioru zadań z teorii grup wydanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bronisława Błaszczyk-Świątkiewicz angażowała się także w pracę społeczną z uzdolnioną młodzieżą, była członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej. Zmarła po długiej chorobie 11 listopada 1994 roku.

Opracował: dr hab. Andrzej Sładek, prof. UŚ

return to top