Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Magister Grażyna Fudała (1950 - 1991)

Grażyna Fudala urodziła się 16 listopada 1950 r. w Gliwicach

W latach 1968-1973 studiowała na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku matematyka.

Dnia 1.10.1972, będąc jeszcze studentką V roku, zatrudniona została na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Dydaktyki Matematyki IM UŚ, w którym pracowała do 26.10.1979 roku. Po prawie trzyletnim urlopie bezpłatnym z tytułu opieki nad małym dzieckiem powróciła do pracy w Uniwersytecie na stanowisko operatora systemów w Centrum Techniki Obliczeniowej.

Dnia 24.09.1984 oddelegowana została do Biblioteki Głównej do pracy przy opracowywaniu księgozbioru matematycznego na stanowisku starszego technika.

Pracę w Uniwersytecie zakończyła 31.10.1984 przechodząc do pracy w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach. Z powodu długotrwałej choroby przeszła na rentę. Zmarła 21 grudnia 1991 roku.

Opracował: dr hab. Andrzej Sładek, prof. UŚ

return to top