Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Profesor Antoni Wakulicz (1902-1988)

Antoni Wakulicz urodził się 7 kwietnia 1902 roku w miejscowości Miedzna w powiecie węgrowskim w województwie warszawskim w rodzinie rolnika. Uczęszczał do gimnazjum rosyjskiego a następnie w latach 1918-1920 do gimnazjum im. Zamojskiego w Warszawie. W latach 1920-1924 studiował na Uniwersytecie Warszawskim kończąc studia egzaminem nauczycielskim. Następnie pracował jako nauczyciel w gimnazjum im. Zamojskiego w Warszawie (1924-1927) i w gimnazjach w Pszczynie (1928-1935) i Katowicach (1935-1939). Brał udział w kampanii wrześniowej a w latach 1940—1945 był zaangażowany w tajne nauczanie w swojej rodzinnej miejscowości Miedzna. W latach 1944-1945 pracował w gimnazjum w Węgrowie, a następnie w gimnazjum w Katowicach (1946-1948). Od roku 1946 aż do przejścia na emeryturę w roku 1970 pracował na Politechnice Śląskiej. Równolegle od 1946 roku pracował w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach, a następnie, od roku 1950, w powstałej Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i w Uniwersytecie Śląskim do roku 1970.

Doktorat uzyskał w 1949 roku za pracę z teorii mnogości. Promotorem był Wacław Sierpiński. W 1963 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Za zasługi dla środowiska matematycznego wyróżniony został przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego nadaniem tytułu Członka Honorowego PTM w 1987 roku. Jego publikacje naukowe należą do teorii mnogości, teorii liczb i dydaktyki matematyki. Był także autorem licznych skryptów.

A. Wakulicz odegrał wiodącą rolę w powstanie ośrodków matematycznych w Gliwicach i Katowicach, w tym zainicjowanie rozwoju kadry matematycznej na Śląsku. Był promotorem 6 prac doktorskich z zakresu dyscyplin, które nie były wcześniej uprawiane na Śląsku, takich jak teoria liczb, algebra klasyczna, teoria grafów, metody numeryczne, teoria grup. Jego pionierska praca nauczycielska w zakresie algebry i teorii liczb i kształcenie kadry naukowej odegrały znaczną rolę w powstaniu profesjonalnego środowiska matematycznego na Śląsku. Zainicjował publikację pierwszego specjalistycznego czasopisma naukowego z zakresu matematyki na Śląsku jakim były od roku 1958 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Ta inicjatywa wydawnicza była kontynuowana od 1969 roku przez Uniwersytet Śląski w serii wydawniczej Prace Matematyczne, od roku 1985 pod nowym tytułem pisma Annales Mathematicae Silesianae.

Antoni Wakulicz zmarł 25 listopada 1988 roku.

Opracował: Prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek

img
return to top