Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Profesor Piotr Antosik (1929 - 2015)

Piotr Antosik urodził się 27 czerwca 1929 r. w Skoczykłodach woj. łódzkie. W latach 1944 – 1948 pobierał naukę według programu gimnazjalnego. Do Liceum Pedagogicznego uczęszczał w Łowiczu w latach 1948 – 1950. Studia wyższe z zakresu matematyki ukończył w 1954 r. w Państwowym Instytucie Pedagogicznym im. Lenina w Moskwie.

Po przyjeździe do Polski rozpoczął pracę jako asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. Na Śląsku spotkał Profesora Jana Mikusińskiego, wokół którego powstała grupa młodych matematyków zafascynowana badaniami swojego mistrza. W roku 1964 Piotr Antosik doktoryzował się na UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy nt. O funkcjach α–wymiarowo niemalejących i ich zastosowaniu w ciągowej teorii dystrybucji, której promotorem był prof. Jan Mikusiński.

W 1966 został zatrudniony w Instytucie Matematycznym PAN w nowo założonej Pracowni Matematyki IM PAN w Katowicach. Piotr Antosik oprócz intensywnej pracy naukowej; zastępował Profesora Mikusińskiego w administrowaniu Pracownią, która w latach siedemdziesiątych wchodziła w skład ciągle zmieniających się jednostek PAN, między innymi Centrum Badań Naukowych PAN w Gliwicach (1969 – 1975) i Zakładu Automatyki Kompleksowej PAN w Zabrzu (1975 – 1977), a w 1977 została przekształcona w Oddział Instytutu Matematycznego PAN.

Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1973r. w IM PAN, a tytuł profesora został mu nadany – uchwałą Rady Państwa z dnia 15 września – w 1988 r.

Profesor Antosik prowadził intensywną współpracę naukową z matematykami zarówno z Europy Wschodniej jak i Stanów Zjednoczonych.

W latach 1985 – 1994 kierował Oddziałem IM PAN w Katowicach , a w latach 1988-1991, w jego zastępstwie Oddziałem kierował doc. dr hab. Andrzej Kamiński.

Pracował na różnych uczelniach amerykańskich jako profesor wizytując i tak w latach 1974-75 na NCSU, Raleigh i UC SB Santa Barbara, w latach 1981-83 na NMSU Las Cruces, UTEP El Paso i UCSB, Santa Barbara, zaś w latach 1988-91 na UW Milwaukee i NMSU Las Cruces, 1994-95 na NMSU Las Cruces.

Profesor Antosik wypromował trzech doktorów w tym Piotra Mikusińskiego, obecnie profesora Uniwersytetu w Orlando na Florydzie oraz Józefa Burzyka i Czesława Klisia. Prowadził badania naukowe w zakresie teorii funkcji uogólnionych i analizy funkcjonalnej. Głównym przedmiotem jego badań są problemy dotyczące zbieżności ciągów w różnych przestrzeniach dystrybucji i grup abelowych. W szczególności problem równoważności słabej i mocnej zbieżności w różnych przestrzeniach dystrybucji i miar przy pomocy prostych narzędzi nie wymagających znajomości topologii. Tymi narzędziami są różne modyfikacje diagonalnego twierdzenia Mikusińskiego i jego zastosowania do dowodzenia twierdzeń: Banacha-Steinhausa o jednostajnej ograniczoności, słabej i mocnej ograniczoności, twierdzeń Orlicza-Pettisa, Vitaliego-Hahna-Saksa, Nikodema i wielu innych twierdzeń. To pozwala przedstawić różne problemy teorii dystrybucji w elementarny sposób bez użycia topologii, która była stosowana w klasycznym wykładzie L. Schwartza. Zajmował się również problemem składania dystrybucji i problemem istnienia iloczynu dystrybucji.

Opublikował około sześćdziesięciu prac naukowych i trzy książki. Jest współautorem książek:

 1. P. Antosik, J. Mikusiński, R. Sikorski, Theory of distributions the sequential approach,
  Elsevier Scientific Publishing Company Amsterdam,
  PWN – Polish Scientific Publishers Warszawa, 1973.
 2. P. Antosik, Ch. Swartz, Matrix Methods in Analysis, Lecture Notes in Mathematics,
  Vol. 1113, Springer-Verlag 1985.
 3. Ed.: P. Antosik, A. Kamiński, Generalized functions and convergence
  (Conference, Katowice, Poland, 13-18 June 1988), Singapore, World Scientific 1990.

Profesor Piotr Antosik aktywnie uczestniczył w życiu śląskiego środowiska matematycznego. W latach 1984 – 1986 był prezesem Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, przewodniczącym Okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej w Katowicach w latach 1977 – 1980. Uczestniczył w popularyzacji matematyki w środowisku szkolnym poprzez wykłady popularnonaukowe dla uczniów i nauczycieli szkół średnich.

Jego udział w Komitetach Organizacyjnych sesji i konferencji naukowych organizowanych przez Oddział IM PAN w Katowicach był znaczący. Był głównym organizatorem tzw. seminariów górskich, tj. tygodniowych wyjazdów członków seminarium prof. Jana Mikusińskiego do górskich miejscowości. W roku miały miejsce dwa takie seminaria z udziałem matematyków zagranicznych.

Profesor Antosik był żywo zainteresowany sprawami pracowników Oddziału. Był człowiekiem skromnym. Kiedy tematyka badawcza związana z funkcjami uogólnionymi zaczęła się wyczerpywać, zatrudnił w Oddziale osoby zajmujące się innymi badaniami i bez przeszkód zgodził się na zmianę profilu naukowego oddziału. W związku z tym w 2004 roku została zmieniona nazwa Zakładu Oddziału IM PAN w Katowicach z Zakład Funkcji Uogólnionych na Zakład Biomatematyki.

Profesor Piotr Antosik zmarł 23 października 2015 r. w Tychach. Został pochowany w grobowcu rodzinnym w Wysokienicach.

OPRACOWAŁA  DR  KRYSTYNA SKÓRNIK

img
return to top