Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Agnieszka Kulawik

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Statystyka i Matematyka Finansowa

572

(32) 258-29-76

agnieszka.kulawik@us.edu.pl

0000-0002-2188-1295

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Pełnomocnik Dziekana WNŚiT ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji
 • Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka
 • Opiekun 2. roku II stopnia (kierunek Matematyka, studia stacjonarne)
 • Tutor II edycji programu Uniwersytet Najlepszych
 • Juror w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
CV CV

Wykształcenie

Doktor nauk matematycznych (2011 r.), dyscyplina – matematyka, specjalność – statystyka matematyczna: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: Odporne wnioskowanie statystyczne w wielowymiarowym rozkładzie normalnym
 • Promotor: dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ

Magister matematyki (2007 r.): Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • Tytuł pracy magisterskiej: Twierdzenie Grincevičiusa
 • Promotor: prof. dr hab. Karol Baron

Zatrudnienie

 • od 2011 r. – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (dawniej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), Uniwersytet Śląski w Katowicach
Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Michał Paweł Michalak, Ryszard Kuzak, Paweł Gładki, Agnieszka Kulawik, Yunfeng Gee Constraining uncertainty of fault orientation using a combinatorial algorithm Computers & Geosciences, vol. 154 (2021), art. no. 104777, s. 1-16
2. Henryk Gacki, Agnieszka Kulawik The Huber functions and their application to a classification problem Matematyka Stosowana, vol. 48 (2020).
3. Henryk Gacki, Agnieszka Kulawik Robust estimation and its application to a classification problem Matematyka Stosowana, vol. 47 (2019).

 

4. Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek On Data-Dependent Tuning Constant of the Huber Family for Robust Estimator Discussiones Mathematicae Probability and Statistics, vol. 38 (2018), no. 1-2 , 21-30.
5. Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek Robust estimation in the multivariate normal model Discussiones Mathematicae Probability and Statistics, vol. 36 (2016), no.  1-2, 53-66.
6. Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek Robust estimation in the multivariate normal model with variance components

 

Statistics, vol. 49 (2015), no. 4 , 766-780.

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Agnieszka Kulawik On robust estimation 12th International Workshop for Young Mathematicians Probability Theory and Statistics, Kraków, 20-26 September 2009, 67-70,

ISBN 978-83-929547-1-2

 

return to top