Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Agnieszka Kulawik

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Statystyka i Matematyka Finansowa

572

(32) 258-29-76

agnieszka.kulawik@us.edu.pl

0000-0002-2188-1295

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Pełnomocnik Dziekana WNŚiT ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji
 • Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka
 • Opiekun 1 roku II stopnia (kierunek Matematyka, studia stacjonarne)
 • Tutor II edycji programu Uniwersytet Najlepszych
 • Juror w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
CV CV

Wykształcenie

Doktor nauk matematycznych (2011 r.), dyscyplina – matematyka, specjalność – statystyka matematyczna: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: Odporne wnioskowanie statystyczne w wielowymiarowym rozkładzie normalnym
 • Promotor: dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ

Magister matematyki (2007 r.): Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • Tytuł pracy magisterskiej: Twierdzenie Grincevičiusa
 • Promotor: prof. dr hab. Karol Baron

Zatrudnienie

 • od 2011 r. – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (dawniej Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), Uniwersytet Śląski w Katowicach
Plan zajęć Plan zajęć

Poniedziałek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Wtorek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Środa

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Czwartek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Piątek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Henryk Gacki, Agnieszka Kulawik The Huber functions and their application to a classification problem Matematyka Stosowana, vol. 48 (2020).
2. Henryk Gacki, Agnieszka Kulawik Robust estimation and its application to a classification problem Matematyka Stosowana, vol. 47 (2019).

 

3. Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek On Data-Dependent Tuning Constant of the Huber Family for Robust Estimator Discussiones Mathematicae Probability and Statistics, vol. 38 (2018), no. 1-2 , 21-30.
4. Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek Robust estimation in the multivariate normal model Discussiones Mathematicae Probability and Statistics, vol. 36 (2016), no.  1-2, 53-66.
5. Agnieszka Kulawik, Stefan Zontek Robust estimation in the multivariate normal model with variance components

 

Statistics, vol. 49 (2015), no. 4 , 766-780.

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Agnieszka Kulawik On robust estimation 12th International Workshop for Young Mathematicians Probability Theory and Statistics, Kraków, 20-26 September 2009, 67-70,

ISBN 978-83-929547-1-2

 

return to top