Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Anna Rzepka

Anna Rzepka
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Algebra i Teoria Liczb

551

(32) 359 21 94

anna.rzepka@us.edu.pl

0000-0001-6670-5474

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Członek Rady dydaktycznej kierunku matematyka

Członek Zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku matematyka

CV CV

Magister matematyki: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2010 r.), praca magisterska p.t. Arithmetic properties of polynomial rings over finite fields (promotor: dr hab. Andrzej Sładek, prof. UŚ)

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2014 r.), rozprawa doktorska p.t. On the structure of immediate extensions of valued fields (promotor: prof. Franz-Viktor Kuhlmann)

Zatrudnienie: Instytut Matematyki UŚ, adiunkt od 2014 r.

Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. P. Cubides Kovacsics, F.-V. Kuhlmann, A. Rzepka On valuation independence and defectless extensions of valued fields Journal of Algebra, 555 (2020), 69-95,
doi: j.jalgebra.2020.02.021
2. A. Blaszczok Distances of elements in valued field extensions Manuscripta Mathematica, 159 (2019), 397-429,
doi: s00229-018-1100-6
3. A. Blaszczok, F.-V. Kuhlmann Counting the number of distinct distances of elements in valued field extensions Journal of Algebra, 509 (2018), 192-211,
doi: 10.1007/s00229-018-1100-6, arxiv: 1705.09541

4. A. Blaszczok Infinite towers of Galois defect extensions of Kaplansky fields Annales Mathematicae Silesianae, 32 (2018), 65-78,
doi: 10.1515/amsil-2017-0012
5. A Blaszczok, F.-V. Kuhlmann On maximal immediate extensions of valued fields Mathematische Nachrichten,
290 (2017), 7-18,
doi: 10.1002/mana.201500073
6. A. Blaszczok, F.-V. Kuhlmann Corrections and notes to „Value groups, residue fields and Bad places of rational function fields Trans. Amer. Math. Soc., 367 (2015), 4505-4515,
doi: 10.1090/S0002-9947-2015-06452-6,
arxiv: 1003.5685
.
7. A. Blaszczok, F.-V. Kuhlmann Algebraic independence of elements in immediate extensions of valued fields Journal of Algebra,
425 (2015), 179-214,
doi: 10.1016/j.jalgebra.2014.10.050,
arxiv: 1304.1381
8. A. Blaszczok An elementary proof of the d-th power reciprocity law over function fields Annales Mathematicae Silesianae, 25  (2011), 49-58, [pdf].

Recenzowane materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. A. Blaszczok Infinite towers of Artin-Schreier defect extensions of rational function fields Valuation Theory in Interaction red. Antonio Campillo, Franz-Viktor Kuhlmann, Bernard Teissier, EMS Series of Congress Reports, 2014, 16-54,
doi: 10.4171/149-1/3,  ISBN: 978-3-03719-149-1, [pdf]
.

 

return to top