Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Joanna Kubieniec

Joanna Kubieniec
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Teoria Prawdopodobieństwa

549

(32) 359 15 32

joanna.kubieniec@us.edu.pl

0000-0003-0992-3306

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Doktor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2019), rozprawa doktorska p.t. Ergodyczne własności losowych układów dynamicznych ze skokami o intensywności zależnej od stanu, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Horbacz (promotora) oraz dra Dawida Czapli (promotora pomocniczego)

Magister matematyki:  Uniwersytet Śląski w Katowicach (2009), praca magisterska p.t. Martyngały  napisana pod kierunkiem dra Macieja Ślęczki;

Zainteresowania naukowe: teoria łańcuchów i operatorów Markowa.

Zatrudnienie:

1.10.2018 – 30.09.2019 asystent w Instytucie Matematyki 

1.10.2019 – obecnie – adiunkt w Instytucie Matematyki 

Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. J. Kubieniec Random dynamical systems with jumps and with a function type intensity Annales Mathematicae Silesianae, vol. 30 (2016), no. 1, 63-87,
doi: 10.1515/amsil-2016-0004.
2. D. Czapla, J. Kubieniec Exponential ergodicity of some Markov dynamical systems with application to a Poisson driven stochastic differential equation Dynamical Systems – An International Journal, vol. 34 (2019), no. 1, 130-156,
doi: 10.1080/14689367.2018.1485879.
3. J. Kubieniec The law of the iterated logarithm for random dynamical system with jumps and state-dependent jump intensity Annales Mathematicae Silesianae, vol. 35 (2021), no. 2, 236-249,
doi: 10.2478/amsil-2021-0011.

return to top