Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Jolanta Sobera

Jolanta Sobera
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Informatyka i Matematyka Dyskretna

528

(32) 359 20 91

jolanta.sobera@us.edu.pl

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
  • Koordynator projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Instytucie Matematyki
  • Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka
  • Członek Rady Dydaktycznej Informatyka Stosowana
  • Juror w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
CV CV

Wykształcenie

  • Doktor nauk matematycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2001.
  • Magister matematyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1996.
Plan zajęć Plan zajęć

Poniedziałek

13:45 – 16:00 Podstawy programowania (lab) sala online 

Środa

8:00 – 9:30 Wstęp do programowania (wykład)
co 2 tygodnie od 14.10
sala: online 

Czwartek

10:30 – 12:45 Wstęp do programowania (lab) sala: S/1/14
13.00 – 13.45 Konsultacje sala: P/0/07
13.45 – 16.00 Wstęp do programowania (lab) sala: S/1/14

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

 

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. M. Baczyński, J.Drewniak,
J.Sobera
Semigroups of fuzzy implications Tatra Mountains, 21 (2001), 61-72,(MR1904659, Zbl 0993.03028).
2. J. Sobera Properties of regular fuzzy relations Knoweldge Base System, Vol 10, Suppl. (December 2002), 165-173.
3. J. Drewniak, J. Sobera Structure of partially ordered cyclic semigroup
Czech. Math. J. (2003),
4. J. Drewniak, J. Sobera Compositions of invariant fuzzy implications Soft Comput. 10 (6) (2006), 514-520.
5. J. Sobera Mixed associativity of Bandler – Kohout compositions of relations Kybernetika, 43 (2007), 143 – 156.

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. M. Baczyński,
J. Drewniak, J. Sobera
On sup-* Compositions of fuzzy implications Neutral Networks and Soft Computing, (Advances in Soft Computing)
red. L.Rutkowski, J. Kacprzyk (Eds.) Physica Verlag, Heidellberg 2003, pp. 274-279
2. J. Sobera Powers of Circulant Matrices
Soft Computing Foundations and Theoretical Aspects,
red. K.T. Atanassov, O.Hryniewicz, J. Kacprzyk (Eds.) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 353-360.
3. J. Sobera Aggregation of *-transitive fuzzy relations by quasi -linear means
Recent
Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Genaralized Nets and Related Topics
Volume I

Foundations, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2011, 209-222.
4. J. Sobera,
A. Szczerba-Zubek
Popularyzowanie matematyki w czasie zajęć pozalekcyjnych Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 6), Bielsko-Biała, 2015, s. 135-145
ISBN: 978-83-944402-0-6.
5. J. Sobera,
A. Szczerba-Zubek
Programowanie na różnych etapach edukacyjnych Informatyka w edukacji: kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2016, s. 119-127
ISBN: 978-83-231-3585-2.
6. N. Cieślar, J. Sobera,
A. Szczerba-Zubek
Programowanie w nauczaniu zintegrowanym Informatyka w edukacji: wokół nowej podstawy informatyki red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2017, s. 23-28
ISBN: 978-83-231-3854-9.
7. J. Sobera,
A. Szczerba-Zubek
Żyroskop i figury geometryczne Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 7), Bielsko-Biała, 2018, s. 163-173
ISBN: 978-83-944402-1-3.
8. J. Sobera,
A. Szczerba-Zubek
Technologie Informacyjne w nauczaniu innych przedmiotów Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2018, s. 113-117
ISBN: 978-83-231-4049-8.
9. J. Sobera,
A. Szczerba-Zubek
Lego® Mindstorms® i figury geometryczne Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 8), Bielsko-Biała, 2020, s. 157-166
ISBN: 978-83-944402-2-0.

return to top