Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Maria Kania-Błaszczyk

Maria Kania-Błaszczyk
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Równania różniczkowe

550

(32) 359 11 26

maria.kania@us.edu.pl

0000-0001-8881-9421

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Juror Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków
 • Lider zespołu Badanie istnienia rozwiązań równań z pochodną ułamkową
CV CV

Doktorat
Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (08.07.2008)

Rozprawa doktorska

Promotor

Recenzenci

Istnienie i własności globalnego atraktora dla zaburzonego równania Cahna-Hilliarda z lepkością

Prof. dr hab. Tomasz Dłotko

Dr hab. Grzegorz Karch, Dr hab. Ludwig Byszewski

 

Magisterium
Magister matematyki (specjalność: zastosowania matematyki), Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (06.2004)

Temat pracy

Promotor

Recenzenci

Liczby Bernoulliego

Dr hab. Alfred Czogała

prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek

 

Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

 1. Global Attractors for the Perturbed Viscous Cahn-Hilliard Equation, Colloquium Mathematicum 109 (2007), 217-229.
 2. Upper Semicontinuity of Global attractors for the perturbed viscous Cahn-Hilliard equations, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 32 (2008), 327-346.
 3. Generalized Korteweg-de Vries equation in H1(R), Nonlinear Analysis TMA, 71 (2009), 3934-3947, with T. Dłotko, M. Yang.
 4. Task duration buffers versus work amount buffers. The first Earned Value Analysis Conference for the Continental Europe (proceedings), 1 (1), CERN Geneva 2009, 345-375, with P. Błaszczyk, T. Błaszczyk.
 5. Dwukryterialna Analiza projektu modelowanego z uwzględnieniem buforów czasowych i kosztowych. In: Trzaskalik T. (ed.) Modelowanie Preferencji a Ryzyko 2010, Katowice 2010, 185-196, with P. Błaszczyk, T. Błaszczyk.
 6. The bi-criterial approach to project cost and schedule buffers sizing, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, New state of MCDM in the 21st century, Vol 648, Part 3, 105-114, Springer 2011, with P. Błaszczyk, T. Błaszczyk.
 7. A Modified Swift-Hohenberg equation, Topological Methods in Nonlinear Analysis, 37 (2011), 165-176.
 8. Theoretical foundations of fuzzy bi-criterial approach to project cost and schedule buffers sizing, Lectures Notes on Engineering and Computer Science, 2194 (2011), 1121-1125, with P. Błaszczyk, T. Błaszczyk.
 9. Analysis of the viscous Cahn-Hilliard equation in RN, J. Differential Equations 252, 2012, 2771-2791; with T. Dłotko, Chunyou Sun.
 10. Pseudodifferential parabolic equations; two examples; Topol. Methods Nonlinear Anal. 43, 2014, 463-492; with T. Dłotko, Chunyou Sun.
 11. Korteweg-de Vries-Burgers system in RN, J. Math. Anal. Appl.411, 2014, pp. 853-872; with T. Dłotko, Shan Ma.
 12. Pseudodifferential parabolic equations in uniform spaces; Applicable Analysis 2014, 14-34; DOI: 10.1080/00036811.2012.753587, with T. Dłotko, Chunyou Sun.
 13. Project scheduling with fuzzy cost and schedule buffers, IAENG Transactions on Engineering Technologies 2012, chapter 30, with P. Błaszczyk, T. Błaszczyk.
 14. Dwukryterialny rozmyty model łańcucha krytycznego – podstawy teoretyczne, Studia Ekonomiczne – Analiza i wspomaganie decyzji pod redakcją prof. dr hab. D. Kopańskiej-Bródki, 2013, 9-25; with P. Błaszczyk, T. Błaszczyk.
 15. Subcritical Hamilton-Jacobi fractional equation in RN, Math. Methods Appl. Sci. 38, 2015, 2547-2560;, DOI: 10.1002/mma.3241, with T. Dłotko.
 16. Quasi-geostrophic equation in R2, J. Differential Equations 259, 2015, 531-561; DOI.10.1016/j.jde.2015.02.022; with T. Dłotko and Chunyou Sun.
 17. Fractional Burgers equation in a bounded domain, Colloquium Mathematicum 151, 2018, 57-70; DOI.10.4064/cm7063-2-2017.
 18. Solution to the critical Burgers equation for small data in a bounded domain, Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 20 (4), 2020, 397–409

 

return to top