Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Natalia Cieślar

Brak zdjęcia
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Dydaktyka Matematyki

543

(32) 359 13 69

natalia.cieslar@us.edu.pl

0000-0001-9077-6563

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Juror Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków
 • Tutor II edycji programu Uniwersytet Najlepszych
 • Trener Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów
 • Opiekun praktyki dydaktycznej z matematyki
CV CV

Stopnie naukowe

Magisterium (1998): Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 • Tytuł pracy: O zbieżności szeregów operatorów
 • Promotor: prof. Władysław Kierat

Doktorat (2004):  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 • Tytuł rozprawy: Analiza konstrukcji tekstu matematycznego jako środka przekazu pojęć w podręcznikach adresowanych do studentów
 • Promotor: prof. Jan Konior

Zatrudnienie

 • od 1998 do 1999: asystent w Zakładzie Dydaktyki Matematyki UŚ
 • od 2004 do chwili obecnej: adiunkt na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. N. Cieślar O potrzebie i możliwości rozwijania myślenia przez analogię w edukacji matematycznej w klasach I-III Nauczyciel i szkoła, nr 1 (57), 2015 , s. 241-258,
ISSN: 1426-9899
2. N. Cieślar,
J. Samsel-Opalla
Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki Nauczyciel i szkoła, nr 3 (57), 2010, s. 131-140,
ISSN: 1426-9899
 

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. N. Cieślar, S. Kania Intuicje uczniów dotyczące
pojęć logicznych
Współczesne problemy nauczania matematyki red. E. Juskowiak, H. Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich” (vol.8), Bielsko – Biała, 2020, s. 55-73,

ISBN: 978-83-944402-2-0

2. N. Cieślar, S. Kania Trudności w rozumieniu stosowanych elementów logiki matematycznej w odniesieniu do kwantyfikatorów Współczesne problemy nauczania matematyki red. E. Juskowiak, H. Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich” (vol.7), Bielsko – Biała, 2018, s. 143-162,

ISBN: 978-83-944402-1-3

3. N. Cieślar, S. Kania,
J. Samsel Opalla
Dowodzenie twierdzeń w nauczaniu szkolnym

 

Współczesne problemy nauczania matematyki red. E. Juskowiak, H. Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich” (vol.6), Bielsko – Biała, 2015, s. 71-89,

ISBN: 978-83-944402-0-6

return to top