Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Paweł Błaszczyk

photo
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Systemy inteligencji obliczeniowej

572

(32) 258 29 76

pawel.blaszczyk@us.edu.pl

0000-0002-1582-4999

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Juror Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków
 • Opiekun roku na Informatyce Stosowanej.
 • Kierownik projektu badawczego w ramach programu Miniatura 2
CV CV

Doktorat
Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (z wyróżnieniem), Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach (28.10.2008)

Rozprawa doktorska

Promotor

Recenzenci

Klasyfikacja danych za pomocą zmodyfikowanej metody cząstkowych najmniejszych kwadratów

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpor

Dr hab. Ewa Grabska, Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski

 

Magisterium
Magister matematyki (specjalność informatyczna), Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (20.06.2005)

Rozprawa doktorska

Promotor

Recenzenci

Matematyczny model rozpoznawania niechcianych listów elektronicznych

Dr Krzysztof Kozioł

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Stąpor

Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-13.45 poprzez MS Teams.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

 1. K. Stąpor, A. Bruckner, P. Błaszczyk „A comparative review of selection methods for discovering differentially expressed genes in microarray experiments for classification”, Studia Informatica (2006), vol. 27 no. 4(69), 37-52.
 2. K. Stąpor, P. Błaszczyk, A. Bruckner „Discriminant analysis and multiple hypothesis testing for the classification of high-dimensional microarray data”, Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane 2006.
 3. P. Błaszczyk, K. Stąpor „Porównanie sprawności klasyfikacji danych mikromacierzowych za pomocą Liniowej Dyskryminacji Fishera (FLD) oraz metody Cząstkowych Najmniejszych Kwadratów (PLS)”, Studia Informatica (2007), vol. 28, no. 2(71), 31-45.
 4. P. Błaszczyk, K. Stąpor „Maximum Separation Partial Least Squares (MSPLS): A new method for classification in microarray experiment”, Journal of Medical Informatics and Technologies 2007.
 5. P. Błaszczyk, K. Stąpor, „A new feature extraction method based on the Partial Least Squares algorithm and its applications”, Proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 09, Springer, 2009, 179-186.
 6. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, M. B. Kania, „Task duration buffers versus work amount buffers.” The first Earned Value Analysis Conference for the Continental Europe (proceedings), 1(1), CERN Geneva 2009, 345-375.
 7. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, M. B. Kania, „Dwukryterialna Analiza projektu modelowanego z uwzględnieniem buforów czasowych i kosztowych.” In: Trzaskalik T. (ed.) Modelowanie Preferencji a Ryzyko 2010, Katowice 2010, 185-196.
 8. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, M. B. Kania , „The bi-criterial approach to project cost and schedule buffers sizing”, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, New state of MCDM in the 21st century, vol. 648, Part 3, 105-114, Springer 2011.
 9. P. Błaszczyk, „A new tool for feature extraction and its application to credit risk analysis”, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, New state of MCDM in the 21st century, vol. 648, Part 3, 131-141, Springer 2011.
 10. T. Wachowicz, T. Błaszczyk, P. Błaszczyk, „The Even-Swap Based Scoring System And Its Application To Selection Of Heating Source For Individual House Building Project”, Int. J. of Applied Management Science 5 (4) 2013, 340-354.
 11. P. Błaszczyk, „Robust tool for feature extraction and its application”, IEEE IEEM International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 2010 IEEE International Conference on, 352-356.
 12. T. Wachowicz, P. Błaszczyk, „TOPSIS Based Negotiation Offers Scoring Approach For Negotiation Support Systems”, Group decision and negotiation 2013, 22, pp. 1-30.
 13. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, M. B. Kania, „Theoretical foundations of fuzzy bi-criterial approach to project cost and schedule buffers sizing”, Lectures Notes on Engineering and Computer Science, vol. 2194, 1121-1125, 2011.
 14. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, M. B. Kania, „Project Scheduling with Fuzzy Cost and Schedule Buffers”, IAENG Transactions on Engineering Technologies, Lecture Notes in Electrical Engineering 170, 2013, pp 375-388.
 15. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, M. B. Kania, „Dwukryterialny rozmyty model łańcucha krytycznego – podstawy teoretyczne”, Studia Ekonomiczne – Analiza i wspomaganie decyzji, pod redakcją prof. dr hab. D. Kopańskiej-Bródki, 2013, pp. 9-25.
 16. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, „New formal approach to project critical buffer”, IEEE IEEM International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 2012 IEEE International Conference on.
 17. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, „Assessment of the risk of the project’s contractor bankruptcy using the Partial Least Squares approach”, Procedia Technology 2013(9), 777–786.
 18. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, „Project subcontractors selection in fixed price and cost-plus contracts”, Lectures Notes on Engineering and Computer Science, 1131-1136.
 19. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, „Selection of sub-contractors of the project while minimizing settlements of contractual penalties and success fees”, IEEE IEEM International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 2013 IEEE International Conference on.
 20. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, K. Tyła, „Project schedule optimization by critical chain approach in fuzzy environment”, Lecture Notes in Engineering and Computer Science 2014, 92-96.
 21. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, „Models Supporting Project Subcontractors Selection for Main Types of Contracts”, Transaction on Engineering Technologies 2014, 781-796.
 22. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, „The draft of the system supporting purchasing decision making in project management processes”, chapter in: Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA 2014) Proceedings, Edited by Cobanoglu C., Ongan S, 01/2014, pp. 827-833;
 23. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, „On the support of the general contractor’s decisions in the process of event project management”, Book chapter no 11 in: Camillo, A. A., (Ed), Vol. I., ISBN 9781137429582, (2015), “Global Enterprise Management: A New Perspective on Challenges and Future Development”, NY, NY: Palgrave McMillan.
 24. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk “The concept of project time management with fuzzy buffers approach”, IAENG Transactions on Engineering Sciences, 315-326
 25. T. Błaszczyk, P. Błaszczyk „Contracting decisions in project management – an outline of the dedicated decision support system”, Industrial Engineering, Management Science and Applications 2015, Lecture Notes in Electrical Engineering vol. 349, 2015, pp 347-356
 26. T. Błaszczyk, P. Błaszczyk „A new model of the decision support system for the projects’ bid configuration with multiple sub-contractors”, Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering and Computer Science 2015, WCECS 2015, 21-25 October, 2015, 1024-1030
 27. P. Błaszczyk „Semi-supervised Feature Extraction Method Using Partial Least Squares and Gaussian Mixture Model”, Lecture Notes in Engineering and Computer Science: Proceedings of The World Congress on Engineering and Computer Science 2015, WCECS 2015, 21-25 October, 2015, 802-807
 28. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, M. Nowak, „A new interactive approach to negotiations with projects subcontractors”, Proceedings of the 18th International Conference on Industrial Engineering, October 10-12, 2016, Seoul, Korea
 29. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, “Procurement decisions in project management processes – result of an industrial questionnaire survey”, Proceedings of the 18th International Conference on Industrial Engineering, October 10-12, 2016, Seoul, Korea
 30. T. Błaszczyk, P. Błaszczyk “Complete Bid Configuration. Supporting the Process from the Perspective of the General Contractor”, Transactions on Engineering Technologies, chapter 33, pp. 457-470, Springer 2017, DOI: 10.1007/978-981-10-2717-8_32
 31. P. Błaszczyk “Semi-supervised Classification with Modified Kernel Partial Least Squares”, Transactions on Engineering Technologies”, chapter 8, pp 101-116, Springer 2017, DOI: 10.1007/978-981-10-2717-8_8
 32. P. Błaszczyk, T. Błaszczyk, „Examination the usefulness of selected classification methods in the pre-qualification of construction contractors”, International Journal of Information Technology Project Management, vol. 8, Issue 1, 17-34, 2017.
Konferencje Konferencje

Udział w konferencjach

 • Letnie Szkoły Instytutu Matematyki 2006, 2007, 2009.
 • Medical Information and Technology, Osieczany 2007.
 • Modelowanie Preferencji a Ryzyko, Ustroń 2009.
 • The six International Conference on Computer Recognition Systems CORES, Jelenia Góra 2009.
 • Multi Criteria Decision Making, Chengdu 2009.
 • IEEM International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Macau 2010.
 • 19th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research, Melbourne 2011.
 • The World Congress on Engineering and Computer Science 2011, San Francisco 2011.
 • INFORMS Annual Meeting 2012, Phoenix 2012.
 • ProjMan 2013, Lisboa, 2013.
 • IEEM International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Bangkok 2013.
 • Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA 2014), Clearwater Beach, Tampa, Floryda, USA 2014
 • The World Congress on Engineering 2014 (WCE 2014), Londyn 2014
 • International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications (ICIMSA), Tokyo, Japonia 2015
 • The World Congress on Engineering and Computer Science 2011, San Francisco, USA 2015.
 • The 18th International Conference on Industrial Engineering (IJIE 2016), Seul, Korea Płd. 2016

Przewodniczenie sesjom

 • Multi Criteria Decision Making, Chengdu, Chiny2009.
 • The World Congress on Engineering and Computer Science 2011, San Francisco, USA 2011.
 • IEEM International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Bangkok, Tajlandia 2013.
 • The World Congress on Engineering 2014 (WCE 2014), Londyn, Wielka Brytania 2014.
 • The World Congress on Engineering and Computer Science 2015, San Francisco, USA 2015.

Członkostwo w komitetach programowych

 • The 3rd International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications (ICIMSA 2016), Jeju, Korea Płd 2016.
 • The 18th International Conference on Industrial Engineering (IJIE 2016), Seul, Korea Płd. 2016.
 • International Conference on Computing Intelligence and Information System (CIIS 2017), Nanjing, Chiny 2017.
 • The 3rd International Conference on Economics and Management Engineering (ICEME 2017), Wuhan, Chiny 2017.
 • International Conference on Information Science and Technology (IST 2017), Wuhan, Chiny 2017.
 • The 4th International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications (ICIMSA 2017), Seul, Korea Płd 2017.
 • Global Conference on Services Management (Gloserv 2017), Volterra, Italy, 2017.
 • The 5th International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications (ICIMSA 2018), Hong Kong 2018.
 • The 4th International Conference on Economics and Management Engineering (ICEME 2018), Guilin, China, 19-21.10.2018.
 • The 6th International Conference on Knowledge Engineering (ICKE 2020), Okayama, Japan, 28.03-30.03.2020
 • The 7th International Conference on Management Science and Management Innovation (MSMI 2020), Hangzhou, Zhejiang, China, 22-23.05.2020
return to top