Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Piotr Helbin

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Systemy inteligencji obliczeniowej

338

(32) 258 29 76

piotr.helbin@us.edu.pl

0000-0001-5961-3010

Opieka promotorska Opieka promotorska

Ukończone prace licencjackie:

  1. Uogólniona reguła modus ponens, Karolina Spigiel, 2019.
  2. Analiza klas Yagera implikacji rozmytych generowanych funkcjami jednej zmiennej, Marek Zielina, 2019.
  3. Uogólnione Całki Sugeno, Michał Tomanek, 2020.
Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Doktorat (2017)
Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • Tytuł pracy doktorskiej: Implikacje rozmyte generowane z kopuł
  • Promotor: dr hab. Michał Baczyński

 

Magisterium (2012)
Magister nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • Tytuł pracy magisterskiej: Niezależność Hipotezy continuum
  • Promotor: dr hab. Tomasz Połacik
Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.


Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. M. Baczyński, P. Grzegorzewski,
P. Helbin, W. Niemyska
Properties of the probabilistic implications and S-implications Information Sciences 331, (2016),  2-14,
doi:10.1016/j.ins.2015.10.037
2. M. Baczyński, P. Grzegorzewski,
R. Mesiar, P. Helbin,
W. Niemyska
Fuzzy implications based on semicopulas Information Sciences 323 (2017) 138-151,
doi:10.1016/j.fss.2016.09.009
3. P. Helbin, M. Baczyński,
P. Grzegorzewski, W. Niemyska
Some properties of fuzzy implications based on copulas Information Sciences 502 (2019) 1-17,
doi:10.1016/j.ins.2019.06.019
4. M. Baczyński, P. Berruezo P. Helbin, S. Massanet, W. Niemyska, D. Ruiz-Aguilera  On Fuzzy Sheffer Stroke Operation in fuzzy logic

 Fuzzy Sets and Systems 431 (2022) 110-128    doi:10.1016/j.fss.2021.05.003

5. K. Miś, M. Baczyński, P. Helbin On functional equations and inequalities related to some reasoning schemes that involve fuzzy implications

Fuzzy Sets and Systems 441 (2022) 33-57 doi:10.1016/j.fss.2021.08.014 

6. P. Helbin

On some categories of triangular norms on the real unit interval

 

Iranian Journal of Fuzzy Systems Volume: 19, Issue: 5 (2022)  183-198 doi:10.22111/IJFS.2022.7164


Recenzowane materiały konferencyjne

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. P. Helbin, M. Baczyński Properties of the survival implications and S-implications
in: J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat (Eds.), Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (IFSA-EUSFLAT-15), (Advances in Intelligent Systems Research, vol. 89) Atlantis Press, Amsterdam 2015, pp. 807-814,
https://doi.org/10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.114
2. P. Helbin The Law of Contraposition and The Law of Importation for Probabilistic S-Implications in: J. Kacprzyk, E. Szmidt, S. Zadrozny, K. Atanassov, M. Krawczak (Eds.), Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. IWIFSGN 2017, EUSFLAT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 642, 2018, pp. 226-237, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66824-6_20

 

3. P. Helbin, W. Niemyska,
P. Berruezo, S. Massanet,
D. Ruiz-Aguilera, M. Baczyński
On Fuzzy Sheffer Stroke Operation In: L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadeusiewicz, J. Żurada (Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10842. Springer, Cham 2018, pp. 642-651. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91262-2_56
4. P. Helbin, M. Baczyński,
K. Miś
Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic In: R. Halaš, M. Gagolewski, R. Mesiar R. (eds), New Trends in Aggregation Theory. AGOP 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 981. Springer, Cham 2019, pp. 129-139.

doi:10.2991/jnmp.2006.13.4.1

5. K. Miś, M. Baczyński, P. Helbin Some Remarks on Generalized Hypothetical Syllogism and Yager’s Implications In: Proceedings of the 2019 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), Atlantis Press 2019, pp. 423-429. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19494-9_12

return to top