Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Piotr Helbin

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Systemy inteligencji obliczeniowej

338

(32) 258 29 76

piotr.helbin@us.edu.pl

0000-0001-5961-3010

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Doktorat (2017)
Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • Tytuł pracy doktorskiej: Implikacje rozmyte generowane z kopuł
  • Promotor: dr hab. Michał Baczyński

 

Magisterium (2012)
Magister nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • Tytuł pracy magisterskiej: Niezależność Hipotezy continuum
  • Promotor: dr hab. Tomasz Połacik
Plan zajęć Plan zajęć

2020/2021, semestr zimowy

Poniedziałek

08:45 – 11:15 Matematyka 2 (konwersatorium) online (MC Teams)
13:00 – 13:45 Konsultacje online (MC Teams)

Wtorek

09:45 – 12:00 Informatyka A (laboratorium, grupa 4) online (MC Teams)

Czwartek

08:45 – 11:15 Matematyka 2 (konwersatorium) online (MC Teams)

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. M. Baczyński, P. Grzegorzewski,
P. Helbin, W. Niemyska
Properties of the probabilistic implications and S-implications Information Sciences 331, (2016),  2-14,
doi:10.1016/j.ins.2015.10.037
2. M. Baczyński, P. Grzegorzewski,
R. Mesiar, P. Helbin,
W. Niemyska
Fuzzy implications based on semicopulas Information Sciences 323 (2017) 138-151,
doi:10.1016/j.fss.2016.09.009
3. P. Helbin, M. Baczyński,
P. Grzegorzewski, W. Niemyska
Some properties of fuzzy implications based on copulas Information Sciences 502 (2019) 1-17,
doi:10.1016/j.ins.2019.06.019
4. M. Baczyński, P. Berruezo P. Helbin, S. Massanet, W. Niemyska, D. Ruiz-Aguilera  On Fuzzy Sheffer Stroke Operation in fuzzy logic        Fuzzy Sets and Systems       (2019) In Press Corrected Proof          doi:10.1016/j.fss.2021.05.003


Recenzowane materiały konferencyjne

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. P. Helbin, M. Baczyński Properties of the survival implications and S-implications
in: J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat (Eds.), Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (IFSA-EUSFLAT-15), (Advances in Intelligent Systems Research, vol. 89) Atlantis Press, Amsterdam 2015, pp. 807-814,
https://doi.org/10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.114
2. P. Helbin The Law of Contraposition and The Law of Importation for Probabilistic S-Implications in: J. Kacprzyk, E. Szmidt, S. Zadro_zny, K. Atanassov, M. Krawczak (Eds.), Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. IWIFSGN 2017, EUSFLAT 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 642, 2018, pp. 226-237, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-08795-5_17

 

3. P. Helbin, W. Niemyska,
P. Berruezo, S. Massanet,
D. Ruiz-Aguilera, M. Baczyński
On Fuzzy Sheffer Stroke Operation In: L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadeusiewicz, J. Żurada (Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10842. Springer, Cham 2018, pp. 642-651. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91262-2_56
4. P. Helbin, M. Baczyński,
K. Miś
Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic In: R. Halaš, M. Gagolewski, R. Mesiar R. (eds), New Trends in Aggregation Theory. AGOP 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 981. Springer, Cham 2019, pp. 129-139.

doi:10.2991/jnmp.2006.13.4.1

5. K. Miś, M. Baczyński, P. Helbin Some Remarks on Generalized Hypothetical Syllogism and Yager’s Implications In: Proceedings of the 2019 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), Atlantis Press 2019, pp. 423-429. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19494-9_12

return to top