Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Efekt Mössbauera w badaniach metamiktycznego davidytu

11.05.2020 - 08:44 aktualizacja 15.03.2021 - 13:13
Redakcja: szczepansamulewicz

Pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi UŚ, Dariusz Malczewski i Maria Dziurowicz we współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie opublikowali artykuł: ”Activation energy of annealed, partially metamict davidite by 57Fe Mössbauer spectroscopy”, który ukazał się w kwietniowym numerze Journal of Geosciences.

W artykule tym przedstawiono wyniki badań częściowo metamiktycznego davidytu (La,Ce,Ca,Th)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 z masywu granitoidowego Bektau-Ata (Kazachstan).

Zmiany amplitud głównych linii absorpcyjnych pochodzących od żelaza Fe3+ obserwowane w widmach mössbauerowskich w funkcji temperatury wygrzewania, umożliwiły wyznaczenie energii aktywacji procesu termicznej rekrystalizacji tego minerału. Otrzymana wartość energii aktywacji E = 0.45 eV bardzo dobrze koresponduje ze stanem częściowej metamiktyzacji davidytu z Bektau-Ata.

Przedstawione w artykule wyniki badań metodą spektroskopii mössbauerowskiej oraz wyliczona na ich podstawie energia termicznej aktywacji davidytu są pierwszymi w literaturze światowej.

Badana próbka davidytu z Bektau-Ata (Kazachstan)
(a) Widmo mössbauerowskie badanej próbki davidytu wraz z (b) widmem rentgenowskim.
return to top