Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Nauk o Ziemi

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Uskoki sejsmogeniczne w połudnowym Peru

Peruwiańska strefa subdukcji charakteryzuje się silnymi i katastrofalnymi w skutkach trzęsieniami ziemi, które stanowią obiekt badań naukowców od wielu lat Jednakże, nasza wiedza na temat nierzadko podobnie destrukcyjnych trzęsień ziemi zachodzących wzdłuż płytkich uskoków skorupowych w południowym Peru jest mniejsza Badania przeprowadzone przez dra Krzysztofa Gaidzika z naszego instytutu i naszą
ENWiadomości
więcej

Aktywność tektoniczna Sudetów zapisana w Jaskini Niedźwiedziej

Choć Sudety uznawane są za stabilne tektonicznie, badania przeprowadzone w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie przez dra Jacka Szczygła z naszego instytutu, wskazują na wystąpienie co najmniej 5 silnych trzęsień Ziemi (o magnitudzie przekraczającej M6) w Sudetach wschodnich w ciągu ostatnich 300 tys lat Zapis ten udało się odtworzyć, głównie dzięki datowaniu
ENWiadomości
więcej

Czy istnieje związek między roślinnością a glebą w trakcie sukcesji na ubogich siedliskach piaszczystych?

Członkowie zespołu badawczego „Ekosystemy” opublikowali na łamach czasopisma „Land” wyniki badań, dotyczące procesów sukcesji roślinnej zachodzącej na piaskach oraz ich interpretacji pod kątem przyrostu biomasy W pracy udokumentowano zmiany fitomasy nadziemnej i podziemnej roślin oraz ich wpływ na właściwości gleby Określono również ścisłe`relacje między stopniem stabilizacji podłoża piaszczystego a wkraczaniem roślinności Ponadto zaobserwowano,
ENWiadomości
więcej

Wczesnodewońskie glony z Gór Świętokrzyskich. Zielenice sprzed 400 mln lat

Nitkowate glony, zwłaszcza bez szkieletu wapiennego, bardzo rzadko zachowują się w postaci kopalnej W związku z tym ich paleontologiczny zapis jest nieciągły i niekompletny Obecne badania paleontologiczne potwierdziły obecność nitkowatych glonów w dolnodewońskich (400 mln lat) osadach pobranych z kamieniołomu Bukowa Góra (Góry Świętokrzyskie; Polska) Glony te za życia posiadały liniowo
ENWiadomości
więcej

Reżimy osuwiskowe – jakie czynniki decydują o aktywności osuwisk na Podhalu?

Zespół w składzie: Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik, Elżbieta Gorczyca (UJ) i Albert Ślęzak opublikował w czasopiśmie „Catena” wyniki badań nad związkiem aktywności osuwisk na Podhalu z przebiegiem opadów i występowaniem wstrząsów sejsmicznych w ciągu ostatnich 70 lat Analiza dendrochronologiczna pozwoliła określić optymalne sekwencje czynników opadowych powodujących osuwanie na trzech badanych stokach Wyniki wskazują,
ENWiadomości
więcej

Czy metody geofizyczne są skuteczne w charakteryzowaniu składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych?

Naukowcy Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na łamach czasopisma Waste Management opublikowali artykuł pt „Evaluation of geophysical methods for characterizing industrial and municipal waste dumps”, obejmujący badania przeprowadzone na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych i przemysłowych w rejonie zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej Najważniejszym celem artykułu było scharakteryzowanie przydatności
ENWiadomości
return to top