Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Ziemi

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Projekt Interreg Deepwater-CE

Zmiany klimatyczne mogą w znacznym stopniu wpłynąć na region Europy Środkowej w najbliższej przyszłości poprzez modyfikację wielkości opadów prowadzącą do gwałtownych zmian w wielkości odpływu w rzekach i negatywnego wpływu na dostępność zasobów wodnych Rozwiązanie polegające na magazynowaniu wód podziemnych stanowi wyjątkowy potencjał w zakresie przystosowania się do negatywnych skutków zmian klimatu dla zasobów
Wiadomości
więcej

Morfometria klifów lodowych w rozpoznawaniu zjawiska szarży lodowców uchodzących do morza (Spitsbergen, Svalbard)

W czasopiśmie „Geosciences” ukazał się artykuł autorstwa dr Joanny Szafraniec pt „Ice-Cliff Morphometry in Identifying the Surge Phenomenon of Tidewater Glaciers (Spitsbergen, Svalbard)” Autorka na podstawie scen satelitarnych Landsat i map topograficznych zdigitalizowała linię klifów lodowych 110 spitsbergeńskich lodowców uchodzących do morza w różnych latach okresu 1936–2017 Dane te były podstawą od obliczenia wskaźników
Wiadomości
więcej

A jednak istnieje w naturze nieomal kompletny roztwór stały erytrynu-köttigitu!

Opublikowany w czasopiśmie Minerals artykuł autorstwa: Justyny Ciesielczuk, Mateusza Dulskiego, Janusza Janeczka, Tomasza Krzykawskiego, Joachima Kusza i Eligiusza Szełęga “Crystal Chemistry of an Erythrite-Köttigite Solid Solution (Co3-xZnx) (AsO4)2·8H2O” został wyróżniony przez redakcję Minerals jako Featured Paper w wydaniu 7, tom 10, 2020 rok Naturalne arseniany kobaltu (erytryn)
Wiadomości
więcej

Warstwa czynna permafrostu

„Warstwa czynna permafrostu” to tytuł artykułu dr hab Wojciecha Dobińskiego, prof UŚ który został opublikowany ostatnio w renomowanym Earth-Science Reviews Autor w tej obszernej pracy dokonuje całościowej rewizji dotychczasowej wiedzy na temat warstwy sezonowo odmarzającej wieloletniej zmarzliny W rezultacie na nowo definiuje on jej właściwości nie ograniczając się w klasyfikacji
Wiadomości
więcej

Przemiany roślinności oraz środowiska na nierekultywowanych hałdach w południowej Polsce

W lipcowym numerze czasopisma Biology ukazał się artykuł autorstwa Oimahmada Rahmonova, Roberta Krzysztofika, Doroty Środek oraz Justyny Smolarek-Lach dotyczący relacji pomiędzy rozwojem roślinności oraz kształtowaniem się inicjalnych poziomów glebowych w okresie ostatnich 200 lat na tle zmian środowiskowych oraz przemian społeczno-ekonomicznych na terenach pogórniczych (Sosnowiec) Interdyscyplinarny charakter artykułu przejawia się w szerokim ujęciu problematyki ekologicznej,
Wiadomości
więcej

Mountain Meadows and Glades of the Carpathians—Type or Element of Landscape?

Pracownik Instytut Nauk o Ziemi Michał Sobala opublikował na łamach czasopisma “Sustainability” artykuł „Mountain Meadows and Glades of the Carpathians—Type or Element of Landscape? The Problem of Delimitation and Typology of Mountain Pasture Landscapes” Autor zwraca w nim uwagę, że prowadzona w przeszłości w wyższych partiach Beskidów działalność człowieka jest ciągle zapisana w krajobrazie śródleśnych
Wiadomości
return to top