Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Jak będą wyglądać nasze miasta w przyszłości?

Badania przekształcenia krajobrazów miejskich mają cel zarówno naukowy jak i aplikacyjny. Poznanie aktualnie zachodzących procesów daje możliwość prognozowania przyszłych zmian i zapobiegania ich negatywnym skutkom w przestrzeni w przyszłości. Dr Katarzyna Pukowiec-Kurda w swoich badaniach za pomocą matematycznych wskaźników: indeksu zmian krajobrazu (ICh) oraz indeksu zmian typów krajobrazu (IRCh) określiła aktualnie zachodzące zmiany w obszarze...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Maleńkie tropy kręgowców wielką paleontologiczną zagadką

Tropy kręgowców pozostawione w osadach mogą, wraz z nimi stać się skałą i częścią kopalnego zapisu Życia na Ziemi. Takie tropy są świadectwem zwierząt, które żyły przed tysiącami lub milionami lat – objekt zainteresowania palentologów chcących odkrywać tajemnice Światów Wymarłych. Tropy maleńkich kręgowców niosą ważne informacje odnośnie kompozycji kopalnych ekosystemów. Małych zwierząt jest więcej w...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Jaka przyszłość czeka hale i polany w Beskidach Zachodnich?

Żyjemy w czasach Wielkiego Przyspieszenia. Intensyfikacja działalności człowieka odzwierciedla się w zmianach krajobrazu, które przyspieszyły na całym świecie po II wojnie światowej. Zmiany te dotyczącą nie tylko obszarów, na których następuje intensyfikacja działalności człowieka, ale także obszarów marginalnych, na których człowiek zarzuca swoją działalność. W efekcie obu procesów zmniejsza się zasięg krajobrazów tradycyjnych, ukształtowanych przez...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Webinar „3rd International Conference of Water Problems in Mediterranean Countries”

W dniu 10 listopada br. Uniwersytet Near East (Cypr) organizuje webinar poświęcony tematyce tzw. inteligentnych miast i gospodarce wodnej w miastach. Jednym z prelegentów jest dr hab. Dominika Dąbrowska, która przedstawi prezentację poświęconą analizie możliwości tworzenia systemów MAR w zależności od czynników naturalnych i technicznych. Webinar stanowi wprowadzenie do międzynarodowej konferencji pt. 3rd International Conference...

Kategorie: Wiadomości
więcej

Wykłady prof. Ola Fredin w Instytucie Nauk o Ziemi

Zapraszamy na wykłady otwarte w ramach spotkań naukowych Wydziału, które wygłosi Profesor Ola Fredin (Norwegian University of Science and Technology, Department of Geoscience and Petroleum). Wykłady wygłoszone zostaną w dniu 25 października 2023r. (środa) w sali 128 budynku WNP przy ul. Będzińskiej 60. Wykład 1 (godz. 9:45-11:15) pt. Remnants of deep weathering in formerly glaciated...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Wykład prof. Kazuyuki Saito w Instytucie Nauk o Ziemi

prof. Kazuyuki Saito, Research Institute for Global Change, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Japan Meteorological Agency; Tokyo, Japonia W najbliższych dniach odwiedzi Instytut Nauk o Ziemi prof. Kazuyuki Saito, który jest pracownikiem Research Institute for Global Change, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Japan Meteorological Agency, Tokyo, Japonia. Prof. Saito Jest śwatowej...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Ślad turystyczny w krajobrazie archeologicznym

Stanowiska archeologiczne stają się coraz częściej przedmiotem zainteresowania turystów, a krajobraz tych miejsc jest w coraz większym stopniu przekształcany przez infrastrukturę turystyczną. Podjęte badania, przeprowadzone na przykładzie wybranych  krajobrazów archeologicznych w Polsce, wprowadzają pojęcie krajobrazowego śladu turystycznego (Tourism Landscape Footprint) w kontekście zmian fizjonomicznych, jakie zachodzą pod wpływem lokalizacji urządzeń turystycznych. Obecne w literaturze naukowej...

Kategorie: ENWiadomości
return to top