Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Relacja pomiędzy aktywnością sejsmiczną a wulkaniczną w rejonie rzeki Colca pod względem transferu naprężenia Coulomba

Obszar zlewni rzeki Colca (Andy Środkowe, południowe Peru) narażony jest na występowanie trzęsień ziemi (w większości: Mw < 6, głębokość < 20 km) związanych z aktywnymi uskokami skorupowymi. Ponadto, w regionie tym w ostatnich latach zarejestrowano aktywność wulkanu Sabancaya, głównie w postaci emisji popiołów i fumaroli. Przyczyny aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, a także możliwość ich...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Współczesne mapy jako klucz do historii krajobrazu

Badanie dawnych sposobów użytkowania ziemi przez człowieka nie jest jedynie badaniem przeszłości. Służy bowiem wyjaśnianiu teraźniejszości, gdyż wiedza na ten temat odgrywa znaczną rolę w rozumieniu aktualnych i przyszłych zmian środowiska przyrodniczego oraz roli człowieka w jego przekształcaniu. W swoim najnowszym artykule opublikowanym na łamach „Journal of Historical Geography”, dr Michał Sobala z Zespołu Badań...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

„Transformersi w szkołach – Edukacja na rzecz zielonej transformacji i zachowania kultury górniczej w regionie”.

„Transformersi w szkołach – Edukacja na rzecz zielonej transformacji i zachowania kultury górniczej w regionie”. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.25-Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki, wniosek nr: FESL.10.25-IZ.01-036B/23-002. Wartość projektu:                3 511 870,00PLN...

Kategorie: Wiadomości
więcej

Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”

Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny” 8 kwietnia 2024 r. Muzeum Śląskie   8 kwietnia 2024 r. w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”. Współorganizatorem Konferencji jest Centre for Biomass Energy Research and Education, którego dyrektorem jest dr hab. Iwona Jelonek prof. UŚ (profesor na Wydziale...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Rekonstrukcja rzeźby dna jeziora na podstawie tempa osiadania terenu – przykład Stawu Brandka w Bytomiu

Działalność górnicza prowadzi do osiadania i powstawania zbiorników antropogenicznych, takich jak Staw Brandka w Bytomiu. W czasopiśmie „Scientifc Reports” ukazał się artykuł, w którym pracownicy naszego Instytutu zaproponowali metodę rekonstrukcji rzeźby dna zbiornika na podstawie stanu początkowego w 1993 r. (stałe zaleganie wody) oraz obliczonego tempa osiadania. W ramach swoich badań autorzy przetworzyli archiwalne materiały...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Metody geofizyczne w badaniach dna morskiego – spotkanie z pracownikiem firmy MEWO S.A.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza studentki i studentów na spotkanie z panem Kacprem Sokołem, pracownikiem firmy MEWO S.A., absolwentem naszego Wydziału. Spotkanie zatytułowane: Metody geofizyczne w badaniach dna morskiego prowadzone przez MEWO S.A. odbędzie się w dniu 18 marca br. o godzinie 13:00 w sali 001 W trakcie spotkania będzie możliwość porozmawiania o specyfice...

Kategorie: Wiadomości
więcej

Kiedy zaczęły rosnąć Sudety?

Stwierdzenie, że Sudety są starymi górami jest pewnym uproszczeniem. Faktycznie w Sudetach wiele jest dowodów na obecność starych orogenów, jednak Sudety jako góry, które widzimy teraz są efetem relatywnie młodych ruchów tektonicznych. Dotąd brak jednak było jasnych ram czasowych kiedy Sudety pojawiły się w krajobrazie, co wynika z braku odpowiednio młodych, neogeńskich skał. Takie właśnie...

Kategorie: ENWiadomości
return to top