Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Dendrochronologiczny zapis współczesnych zmian klimatu w Arktyce Kanadyjskiej

Południowo wschodnie wybrzeże zatoki Hudsona należy do najszybciej ocieplających się części Arktyki W ramach projektu „Growth-ring record of modern extreme weather phenomena in the Low Arctic (REACT)” finansowego z programu INTERACT Horyzont 2020, we współpracy z naukowcami z Centre d’Etudes Nordiques i Uniwersytetem Lavala w Quebec, prowadzono badania w rejonie ujścia Wielkiej Rzeki
Wiadomości
więcej

Raport o stanie środowiska na Svalbardzie – SESS 2020

Raport State of Environmental Science in Svalbard (SESS) był promowany podczas wirtualnego wydarzenia: Polar Night Week https://sios-svalbardorg/PolarNightWeek  które odbyło się 11 stycznia 2021 r Raporty SESS podsumowują aktualny stan wiedzy na temat kluczowych parametrów środowiska Arktyki i ich wzajemnych zależności Stanowią one istotne źródło informacji o stanie środowiska przyrodniczego Svalbardu, pełniąc
Wiadomości
więcej

Park w Blachowni bezpieczny pomimo niefortunnej lokalizacji

W czasopiśmie Land Degradation and Development ukazały się wyniki badań prowadzonych w ramach grantu NCN przez naukowców Instytutu Nauk o Ziemi U Śl w Sosnowcu oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu na terenach rekreacyjnych parku miejskiego w Blachowni koło Częstochowy Dzięki kombinacji geofizycznych metod pomiarowych:  magnetometrii glebowej, obrazowaniu oporności
Wiadomości
więcej

Czy źródłem podwyższonej zawartości metali ciężkich w glebach jest zawsze działalność człowieka?

Naukowcy Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na łamach czasopisma Minerals opublikowali wynik badań dotyczących oceny jakości gleb w rejonie występowania mineralizacji Zn-Pb w południowej Polsce Badaniom poddano powierzchniowe warstwy gleby (do 30 cm głębokości) pochodzące z dwóch obszarów badawczych różniących
Wiadomości
więcej

Dr Jacek Szczygieł otrzymał stypendium NAWA im. Bekkera

Dr Jacek Szczygieł otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej stypendium na roczny staż naukowy (postdoc) na Uniwersytecie Wiedeńskiem w ramach programu im Mieczysława Bekkera Dr Szczygieł będzie realizował projekt pt Neotektonika Północnych Alp Wapiennych w świetle analizy kinematycznej uskoków, morfologii głębokich systemów krasowych oraz datowanie U/Th zniszczonych nacieków Projekt
Wiadomości
więcej

Śledząc relacje symbiotyczne w zapisie kopalnym

Po zbadaniu kilku tysięcy okazów zebranych w szeregu odsłonięć Polski południowej, mgr Jakub Słowiński wraz ze współpracownikami prześledzili relacje symbiotyczne pomiędzy osiadłymi wieloszczetami (pot serpulidy) i stułbiopławami (ryc A) Choć ten rodzaj symbiozy ma długą historię ewolucyjną (ok 190 mln lat), to zapis kopalny tego zjawiska jest bardzo rozproszony zarówno w
Wiadomości
więcej

Instytut Nauk o Ziemi partnerem w projekcie CAPABLE

Instytut Geofizyki Czeskiej Akademii Nauk wraz z partnerami przygotował projekt badawczy zatytułowany CAPABLE – CArpathian PAnnonian Basin Lithosphere Enquiry Celem tego projektu jest szczegółowe zbadanie budowy litosfery obszaru basenu Karpacko-Panońskiego poprzez analizy charakterystyki zapisów szumu sejsmicznego i naturalnych trzęsień ziemi prowadzonych przez sieci sejsmologiczne partnerów projektu (wywodzących się z krajów Grupy
Wiadomości
return to top