Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Wiadomości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi w Radzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

W dniu 12 października 2021 roku dwoje pracowników Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ oraz dr hab. Jan Maciej Waga otrzymało z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Dariusza Starzyckiego powołania do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na lata 2021-2026. To kolejna kadencja pełnienia przez nich funkcji opiniodawczo-doradczej...
Wiadomości
więcej

Wpływ danych na podatność osuwiskową

Identyfikacja osuwisk i kartowanie terenów podatnych na ruchy masowe ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem i planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na istotność tych danych, jak również obserwowany w ostatnich latach stały postęp w zakresie dokładności i dostępności cyfrowych modeli terenu oraz baz danych, konieczna jest szczegółowa analiza i ocena wpływu różnic danych wejściowych na...
ENWiadomości
więcej

Doktorantka WNP laureatką konkursu pod patronatem KPZK PAN

Dr Kinga Mazurek-Matuszewska otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią organizowanym przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Praca pt. „Trwałość pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji” została doceniona za zastosowanie autorskiej metody typologii obszarów ze względu na trwałość pokrycia terenu oraz aplikacyjność wyników pracy w procedurach planistycznych....
Wiadomości
więcej

Czego o historycznym użytkowaniu beskidzkich polan nie mówią nam archiwalne mapy?

Historyczny zasięg pól uprawnych na śródleśnych polanach w Beskidzie Śląskim i Żywiecko-Kisuckim był większy niż wskazują na to archiwalne mapy. Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez dr. Michała Sobalę z Zespołu Badań Krajobrazu w ramach projektu Miniatura 3, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu 2019/03/X/ST10/00775). Badania polegały na porównaniu zasięgu pól uprawnych przedstawionych...
ENWiadomości
więcej

Nasi pracownicy z nagrodą za najlepszy referat

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie naszego kolegi dr. Bartłomieja Szypuły oraz dr. hab. J. M. Wagi i dr. hab. M. Fajer na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, która odbyła się 27-28 września 2021 r. w Poznaniu. Dr Bartłomiej Szypuła, prezentując referat: pt. „Możliwości interpretacji morfologii płytkich zbiorników wodnych na podstawie danych LiDAR”, zdobył dla...
ENWiadomości
więcej

Nowa publikacja pracowników Wydziału w wydawnictwie Springer

Nakładem wydawnictwa Springer Nature Switzerland AG w serii Springer Climate ukazała się w czerwcu 2021 roku monografia „Climate Change in Poland – Past, Present, Future”. Książka powstała pod redakcją dr hab. Małgorzaty Falarz, prof. UŚ, z Wydziału Nauk Przyrodniczych i jest wspólnym dziełem środowiska polskich klimatologów. W jej powstanie zaangażowało się 36 naukowców – specjalistów...
ENWiadomości
więcej

Małe świadectwa wielkich powodzi lodowcowych – zagłębienia bezodpływowe na Skeiðarársandur (S Islandia

W ramach indywidulanej działalności naukowo-badawczej dr Joanny E. Szafraniec oraz dzięki wsparciu Centrum Studiów Polarnych pod koniec czerwca 2021 r. odbył się wyjazd badawczy na Islandię na przedpole lodowca Skeiðarárjökull. Celem wyprawy było założenie sieci punktów pomiarowych ulokowanych w licznych zagłębieniach bezodpływowych. Zagłębieniami tymi usiany jest tutejszy sandr. Powstają one po katastrofalnych powodziach lodowcowych (jökulhlaup)....
ENWiadomości
return to top