Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki swoich flagowych konkursów

18.05.2020 - 16:49 aktualizacja 15.03.2021 - 13:12
Redakcja: ML

W poniedziałek, 18 maja 2020, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzech flagowych konkursów: OPUS, PRELUDIUM i SONATA oraz po raz pierwszy, konkursu PRELUDIUM BIS. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania nie zabrakło projektów naszych pracowników (zarówno w charakterze kierowników jak i liderów w konsorcjach):

PRELUDIUM BIS:

dr hab. Łukasz Pawlik

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

BIOFORCLIM – biomorfodynamika stoków zalesionych powodowana zaburzeniami ekosystemów leśnych powiązanymi z huraganowym wiatrem oraz ich relacja względem zmieniających się warunków klimatycznych

prof. dr hab. Aleksandra Lidia Gawęda

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

Rekonstrukcja historycznych (V wiek p.n.e. – XIX wiek n.e.) metod wytopu metali na terenie Polski.

SONATA:

dr hab. Magdalena Klara Opała-Owczarek

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

Rekonstrukcja warunków klimatycznych Arktyki przed okresem pomiarów instrumentalnych na podstawie analizy dendrochronologicznej roślinności krzewinkowej i historycznych kolekcji botanicznych

OPUS:

dr hab. Wojciech Czuba

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Konsorcjum: 1. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk; 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach;

Pasywne sejsmiczne badania litosfery i astenosfery południowej Polski (obszar karpacki)

dr hab. inż. Andrzej Mariusz Jagodziński

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Konsorcjum: 1. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk; 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Przyrodniczych;

Relacje między właściwościami biogeochemicznymi podłoża a spontaniczną sukcesją na obszarach pogórniczych: nowe ekosystemy w krajobrazie przekształconym przez człowieka

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, życząc powodzenia przy realizacji projektów oraz ciekawych wyników.

return to top