Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Ostatnie dwa zlodowacenia NIE pogłębiły dolin w Tatrach

22.06.2020 - 10:15 aktualizacja 15.03.2021 - 12:25
Redakcja: lukaszmalarzewski

Ostatnie dwa zlodowacenia NIE pogłębiły dolin w Tatrach

Standardowo zakłada się, że doliny są poszerzane i pogłębiane przez każde kolejne zlodowacenie. Dane zebrane przez dr Jacka Szczygła z naszego Instytutu przeczą tym założeniom. Jaskinie ewoluują równocześnie z dolinami górskimi co wykorzystano w badaniu tempa rozwoju dolin tatrzańskich w odpowiedzi na zmiany klimatu w czwartorzędzie. W prestiżowym GEOLOGY, dr Jacek Szczygieł wraz z zespołem opublikował dowody na to, iż doliny tatrzańskie nie zostały pogłębione przez dwa ostatnie zlodowacenia, tj. od około 320 tysięcy lat. Rzuca to nowe światło nie tylko na ewolucję Tatr, ale na erozję lodowcową w ogóle.

Szczygieł J., Hercman H., Hoke G.D., Gąsiorowski M., Błaszczyk M., Sobczyk A., 2020. No valley deepening of the Tatra Mountains (Western Carpathians) during the past 300 ka. Geology 48, https://doi.org/10.1130/G47635.1

Dolina tatrzańska
A - Położenie Tatr w Karpatach (biały prostokąt wskazuje położenie B). B - Szkic tektoniczny Tatr (wg Jurewicza, 2005) (czarny prostokąt pokazuje obszar C). (C) - cieniowany relief z modelem wysokościowym (SRTM) (masl— metrów nad poziomem morza). Czarne etykiety przedstawiają wiek najstarszych warstw nacieków z danej jaskini (w ka). Czarna linia oznacza maksymalny zasięg ostatniego zlodowacenia (wg. Zasadni i Kłapyta, 2014).
return to top