Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

EN

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Badając tajemnice kosmosu: najnowsze meteoryty w Polsce

Szacuje się, że każdego dnia wlatuje do ziemskiej atmosfery nie mniej niż 100 ton materiału pochodzenia pozaziemskiego Jednak tylko 1% zdoła przedostać się przez nią Ponad 99% materiału, który potencjalnie spada na naszą planetę trafia do mórz i oceanów Reszta spada na obszar kontynentów Są to meteoryty, czyli najbardziej cenna materia pochodząca
ENWiadomości
więcej

Robinia akacjowa preferuje suche stanowiska

W czasopiśmie „Plant” ukazał się artykuł autorstwa J Kidawy, D Chmuryi T Molendy zatytułowany The Hydrological-Hydrochemical Factors that Control the Invasion of the Black Locust (Robiniapseudoacacia L) in Succession in Areas with Opencast Mines Przedstawia on bardzo ciekawe wyniki badań, dotyczących zjawiska kolonizacji i sukcesji roślinności na terenie kopalni odkrywkowej W artykule autorzy podjęli
ENWiadomości
więcej

Uskoki sejsmogeniczne w połudnowym Peru

Peruwiańska strefa subdukcji charakteryzuje się silnymi i katastrofalnymi w skutkach trzęsieniami ziemi, które stanowią obiekt badań naukowców od wielu lat Jednakże, nasza wiedza na temat nierzadko podobnie destrukcyjnych trzęsień ziemi zachodzących wzdłuż płytkich uskoków skorupowych w południowym Peru jest mniejsza Badania przeprowadzone przez dra Krzysztofa Gaidzika z naszego instytutu i naszą
ENWiadomości
więcej

Aktywność tektoniczna Sudetów zapisana w Jaskini Niedźwiedziej

Choć Sudety uznawane są za stabilne tektonicznie, badania przeprowadzone w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie przez dra Jacka Szczygła z naszego instytutu, wskazują na wystąpienie co najmniej 5 silnych trzęsień Ziemi (o magnitudzie przekraczającej M6) w Sudetach wschodnich w ciągu ostatnich 300 tys lat Zapis ten udało się odtworzyć, głównie dzięki datowaniu
ENWiadomości
więcej

Czy istnieje związek między roślinnością a glebą w trakcie sukcesji na ubogich siedliskach piaszczystych?

Członkowie zespołu badawczego „Ekosystemy” opublikowali na łamach czasopisma „Land” wyniki badań, dotyczące procesów sukcesji roślinnej zachodzącej na piaskach oraz ich interpretacji pod kątem przyrostu biomasy W pracy udokumentowano zmiany fitomasy nadziemnej i podziemnej roślin oraz ich wpływ na właściwości gleby Określono również ścisłe`relacje między stopniem stabilizacji podłoża piaszczystego a wkraczaniem roślinności Ponadto zaobserwowano,
ENWiadomości
więcej

Wczesnodewońskie glony z Gór Świętokrzyskich. Zielenice sprzed 400 mln lat

Nitkowate glony, zwłaszcza bez szkieletu wapiennego, bardzo rzadko zachowują się w postaci kopalnej W związku z tym ich paleontologiczny zapis jest nieciągły i niekompletny Obecne badania paleontologiczne potwierdziły obecność nitkowatych glonów w dolnodewońskich (400 mln lat) osadach pobranych z kamieniołomu Bukowa Góra (Góry Świętokrzyskie; Polska) Glony te za życia posiadały liniowo
ENWiadomości
więcej

Reżimy osuwiskowe – jakie czynniki decydują o aktywności osuwisk na Podhalu?

Zespół w składzie: Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik, Elżbieta Gorczyca (UJ) i Albert Ślęzak opublikował w czasopiśmie „Catena” wyniki badań nad związkiem aktywności osuwisk na Podhalu z przebiegiem opadów i występowaniem wstrząsów sejsmicznych w ciągu ostatnich 70 lat Analiza dendrochronologiczna pozwoliła określić optymalne sekwencje czynników opadowych powodujących osuwanie na trzech badanych stokach Wyniki wskazują,
ENWiadomości
return to top