Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

EN

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Wpływ danych na podatność osuwiskową

Identyfikacja osuwisk i kartowanie terenów podatnych na ruchy masowe ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem i planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na istotność tych danych, jak również obserwowany w ostatnich latach stały postęp w zakresie dokładności i dostępności cyfrowych modeli terenu oraz baz danych, konieczna jest szczegółowa analiza i ocena wpływu różnic danych wejściowych na...
ENWiadomości
więcej

Czego o historycznym użytkowaniu beskidzkich polan nie mówią nam archiwalne mapy?

Historyczny zasięg pól uprawnych na śródleśnych polanach w Beskidzie Śląskim i Żywiecko-Kisuckim był większy niż wskazują na to archiwalne mapy. Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez dr. Michała Sobalę z Zespołu Badań Krajobrazu w ramach projektu Miniatura 3, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu 2019/03/X/ST10/00775). Badania polegały na porównaniu zasięgu pól uprawnych przedstawionych...
ENWiadomości
więcej

Nasi pracownicy z nagrodą za najlepszy referat

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie naszego kolegi dr. Bartłomieja Szypuły oraz dr. hab. J. M. Wagi i dr. hab. M. Fajer na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, która odbyła się 27-28 września 2021 r. w Poznaniu. Dr Bartłomiej Szypuła, prezentując referat: pt. „Możliwości interpretacji morfologii płytkich zbiorników wodnych na podstawie danych LiDAR”, zdobył dla...
ENWiadomości
więcej

Nowa publikacja pracowników Wydziału w wydawnictwie Springer

Nakładem wydawnictwa Springer Nature Switzerland AG w serii Springer Climate ukazała się w czerwcu 2021 roku monografia „Climate Change in Poland – Past, Present, Future”. Książka powstała pod redakcją dr hab. Małgorzaty Falarz, prof. UŚ, z Wydziału Nauk Przyrodniczych i jest wspólnym dziełem środowiska polskich klimatologów. W jej powstanie zaangażowało się 36 naukowców – specjalistów...
ENWiadomości
więcej

Małe świadectwa wielkich powodzi lodowcowych – zagłębienia bezodpływowe na Skeiðarársandur (S Islandia

W ramach indywidulanej działalności naukowo-badawczej dr Joanny E. Szafraniec oraz dzięki wsparciu Centrum Studiów Polarnych pod koniec czerwca 2021 r. odbył się wyjazd badawczy na Islandię na przedpole lodowca Skeiðarárjökull. Celem wyprawy było założenie sieci punktów pomiarowych ulokowanych w licznych zagłębieniach bezodpływowych. Zagłębieniami tymi usiany jest tutejszy sandr. Powstają one po katastrofalnych powodziach lodowcowych (jökulhlaup)....
ENWiadomości
więcej

Członkowie Zespołu Badań Krajobrazu współautorami „Atlasu Wyszehradzkiego”

Nakładem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i Polskiego Towarzystwa Geograficznego ukazał się „Atlas Wyszehradzki”. Monografię przygotowało grono ponad 40 autorów, a wśród nich pracownicy Zespołu Badań Krajobrazu z naszego Instytutu. Celem publikacji jest ukazanie specyfiki geograficznej państw tworzących Grupę Wyszehradzką, ich różnorodności przyrodniczej, społeczno-kulturowej i gospodarczej. Atlas skierowany jest przede wszystkim do pracowników administracji...
ENWiadomości
więcej

Trwałość krajobrazu – jak wskazać na mapie niezmienność krajobrazu?

Krajobraz podlega ciągłej zmianie. Nie zawsze są to zmiany korzystne dla ekosystemów i przynoszące harmonijny rozwój przestrzenny. Trwałość użytkowania terenu zalicza się do jednych z istotniejszych wartości krajobrazu, pomocnych m.in. w procedurze wzmacniania ochrony obszarów szczególnie cennych. Jak określić trwałość krajobrazu i wskazać, które krajobrazy są najstarsze? Jak pokazać ich zasięgi na mapie? Na te...
ENWiadomości
więcej

Jak zmienia się krajobraz na palących się hałdach?

Pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi UŚ opublikowali na łamach czasopisma „Land” wyniki badań, dotyczące zmian użytkowania ziemi oraz przebiegu sukcesji roślinności na samozagrzewających się zwałowiskach odpadów po eksploatacji węgla kamiennego. Badania polegały na określeniu zmian rzeźby i pokrycia terenu oraz zidentyfikowaniu aktywnych stref termicznych na wybranych zwałowiskach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyniki wskazują, że zróżnicowanie flory...
ENWiadomości
return to top