Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

EN

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Geoinformatyka i geofizyka w archeologii konfliktu – prezentacja naukowców naszego Wydziału podczas „Nocy Muzeów”

18 maja 2024 r., podczas „Nocy Muzeów”, w Muzeum Śląskiej Bitwy o Paliwo „Blechhammer 1944” w Kędzierzynie-Koźlu, dr hab. Jan M. Waga przedstawił wyniki prowadzonych od 4 lat badań pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych nad skutkami powietrznych działań militarnych z okresu II wojny światowej w Niecce Kozielskiej. Na wykładzie pod tytułem „Geoinformatyka i geofizyka w archeologii ...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Badanie skuteczności procesu infiltracji brzegowej na ujęciu Kępa Bogumiłowicka

Dostęp do odpowiedniej ilości wody pitnej wysokiej jakości stanowi jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju. Dokładne rozpoznanie lokalnej hydrogeologii, jak również specyfiki pracy ujęć wód pitnych jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę, zwłaszcza w obliczu ciągłego postępu gospodarczego i zmian klimatu. W czasopiśmie „Journal of Hydrology: Regional Studies” ukazał się artykuł, w...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Relacja pomiędzy aktywnością sejsmiczną a wulkaniczną w rejonie rzeki Colca pod względem transferu naprężenia Coulomba

Obszar zlewni rzeki Colca (Andy Środkowe, południowe Peru) narażony jest na występowanie trzęsień ziemi (w większości: Mw < 6, głębokość < 20 km) związanych z aktywnymi uskokami skorupowymi. Ponadto, w regionie tym w ostatnich latach zarejestrowano aktywność wulkanu Sabancaya, głównie w postaci emisji popiołów i fumaroli. Przyczyny aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, a także możliwość ich...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Współczesne mapy jako klucz do historii krajobrazu

Badanie dawnych sposobów użytkowania ziemi przez człowieka nie jest jedynie badaniem przeszłości. Służy bowiem wyjaśnianiu teraźniejszości, gdyż wiedza na ten temat odgrywa znaczną rolę w rozumieniu aktualnych i przyszłych zmian środowiska przyrodniczego oraz roli człowieka w jego przekształcaniu. W swoim najnowszym artykule opublikowanym na łamach „Journal of Historical Geography”, dr Michał Sobala z Zespołu Badań...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”

Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny” 8 kwietnia 2024 r. Muzeum Śląskie   8 kwietnia 2024 r. w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbędzie się Konferencja Naukowa „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”. Współorganizatorem Konferencji jest Centre for Biomass Energy Research and Education, którego dyrektorem jest dr hab. Iwona Jelonek prof. UŚ (profesor na Wydziale...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Rekonstrukcja rzeźby dna jeziora na podstawie tempa osiadania terenu – przykład Stawu Brandka w Bytomiu

Działalność górnicza prowadzi do osiadania i powstawania zbiorników antropogenicznych, takich jak Staw Brandka w Bytomiu. W czasopiśmie „Scientifc Reports” ukazał się artykuł, w którym pracownicy naszego Instytutu zaproponowali metodę rekonstrukcji rzeźby dna zbiornika na podstawie stanu początkowego w 1993 r. (stałe zaleganie wody) oraz obliczonego tempa osiadania. W ramach swoich badań autorzy przetworzyli archiwalne materiały...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Kiedy zaczęły rosnąć Sudety?

Stwierdzenie, że Sudety są starymi górami jest pewnym uproszczeniem. Faktycznie w Sudetach wiele jest dowodów na obecność starych orogenów, jednak Sudety jako góry, które widzimy teraz są efetem relatywnie młodych ruchów tektonicznych. Dotąd brak jednak było jasnych ram czasowych kiedy Sudety pojawiły się w krajobrazie, co wynika z braku odpowiednio młodych, neogeńskich skał. Takie właśnie...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Geomorfologia Polski

W ramach serii wydawniczej World Geomorphological Landscapes ukazała się publikacja Landscapes and Landforms of Poland. W tej obszernej publikacji (748 s.), obejmującej rozdziały ogólne dotyczące uwarunkowań tytułowych krajobrazów geomorfologicznych i rzeźby Polski oraz niemal 40 opracowań regionalnych, znalazły się trzy rozdziały przygotowane przez pracowników Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dwa rozdziały poświęcone jaskiniom i...

Kategorie: ENWiadomości
return to top