Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

EN

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Nagroda dla dr Michała Sobali

Dr Michał Sobala zajął I miejsce w konkursie na najlepszy poster zaprezentowany podczas Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu IALE 2022, który odbył się w dniach 11-15 lipca. Poster prezentuje wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania informacji o lokalizacji antropogenicznych form terenu do odtwarzania dawnego sposobu użytkowania ziemi. Tym samym autor wskazuje na możliwość weryfikacji treści archiwalnych map,...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Pracownicy INoZ współorganizatorami Kongresu IALE 2022

Członkowie Zespołu Badań Krajobrazu, dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek, dr Katarzyna Pukowiec-Kurda, dr inż. Anna Żemła-Siesicka i dr Michał Sobala przygotowali jedno z sympozjów konferencyjnych tegorocznego Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu IALE 2022 „Making the Future, Learning from the Past”. Przygotowane sympozjum, zatytułowane „Future landscape development: forecast, visions and scenarios”, poświęcone jest problematyce prognozowania zmian...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Nabór do Międzynarodowej  Środowiskowej Szkoły Doktorskiej

Informujemy, że zostały otwarte nabory do Międzynarodowej  Środowiskowej Szkoły Doktorskiej (MŚSD): na tematy w ramach naboru regularnego https://www.mssd.us.edu.pl/rekrutacja_2022_2023-reg/ na miejsca finansowane z grantów badawczych: https://www.mssd.us.edu.pl/rekrutacja_2022_2023-proj/ Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zachęcamy do aplikowania do MŚSD! Rejestracja kandydatów trwa do dnia 19 sierpnia 2022 https://irk2.us.edu.pl/

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Czy parki narodowe w Polsce chronią krajobrazy naturalne?

Próby odpowiedzi na to pytanie podjęli się pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Urszula Myga-Piątek, dr Michał Sobala i dr Bartłomiej Szypuła. Celem ich badań była ocena stopnia przekształcenia krajobrazów naturalnych, zarówno na obszarze całej Polski, jak i w obrębie poszczególnych parków narodowych, a także określenie poziomu reprezentacji tych krajobrazów w parkach narodowych. Przeprowadzone badania...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Ponad dekada działań zespołu z Uniwersytetu Śląskiego na lodowcu Werenskiold

W czasopiśmie „Earth System Science Data” ukazał się artykuł pracowników naszego Instytutu, przygotowany we współpracy z dr. Łukaszem Stachnikiem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca przedstawia zbiór danych glacjologicznych i meteorologicznych z lat 2009–2020 z Werenskioldbreen (Svalbard). Te wysokiej jakości i długoterminowe dane obserwacyjne wykorzystane są do modelowania hydrologicznego oraz glacjologicznego i analiz klimatologicznych. Celem udostępnienia tych...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Intensywny podmorski wulkanizm i aktywność hydrotermalna w trakcie środkowoturnejskiego zdarzenia beztlenowego w Alpach Karnickich

Badacze z naszego Instytutu (Michał Rakociński, Daria Książak, Agnieszka Pisarzowska i Leszek Marynowski) opublikowali na łamach prestiżowego czasopisma Gondwana Research artykuł dotyczący wpływu intensywnego podmorskiego wulkanizmu oraz aktywności hydrotermalnej na rozwój warunków beztlenowych w środowiskach morskich w trakcie tzw. środkowoturnejskiego (wczesny Karbon) zdarzenia beztlenowego. Zdarzenie sprzed około 355 milionów lat temu dotknęło liczne grupy morskich...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Krajobraz archeologiczny – przeszłość i teraźniejszość

W czasopiśmie „Landscape Online” ukazał się artykuł dr Anny Żemły-Siesickiej, dotyczący zmian w krajobrazie archeologicznym na przykładzie krajobrazu megalitycznego Parku Kulturowego Wietrzychowice (woj. kujawsko-pomorskie). Badania kartograficzne i terenowe, obejmujące analizę zmiany w strukturze, fizjonomii i funkcjach krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 200 lat, pozwoliły na określenie historii życia krajobrazu megalitycznego w Wietrzychowicach. Analiza zmian krajobrazu...

Kategorie: ENWiadomości
więcej

Bytom – miasto, które się zapada

W czasopiśmie Scientific Reports ukazał się artykuł autorstwa dr. Maksymiliana Solarskiego (IGSEiGP), dr. Roberta Machowskiego, prof. Mariusza Rzętały oraz dr hab. Martyny A. Rzętały (INoZ), dotyczący zmian rzeźby terenu na obszarze Bytomia w okresie 1883-2011.  Na podstawie opracowanych modeli terenu autorzy stwierdzili, że w wyniku długotrwałej działalności górniczej na obszarze miasta doszło do znacznych przekształceń...

Kategorie: ENWiadomości
return to top