Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Pracownicy INoZ UŚ wśród laureatów konkursu o stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

23.06.2020 - 08:47 aktualizacja 15.03.2021 - 12:59
Redakcja: lukaszmalarzewski

17 czerwca 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów, którzy otrzymają stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego:

  • dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ – prowadzi badania w ramach biogeomorfologii, skupiając się przede wszystkim na biomorfodynamice stoków zalesionych oraz procesach wietrzenia biologicznego powodowanego przez systemy korzeniowe drzew;
  • dr Ashley Gumsley – jego badania skupiają się na geochronologii oraz paleomagnetyzmie skał maficznych.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2020-r

dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ
return to top