Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Wydanie specjalne czasopisma Land pt. „Managing and Restoring of Degraded Land in Post-Mining Areas”

02.10.2020 - 12:16 aktualizacja 15.03.2021 - 11:01
Redakcja: szczepansamulewicz

Redakcja czasopisma Land (ISSN 2073-445X) serdecznie zaprasza do opublikowania wyników badań w numerze specjalnym pt. „Managing and Restoring of Degraded Land in Post-Mining Areas”.

Eksploatacja surowców mineralnych związana z górniczą działalnością człowieka prowadzi często do całkowitej lub częściowej dezintegracji układów ekologicznych we wszystkich strefach klimatycznych. Dotyczy to zarówno górnictwa odkrywkowego jak i podziemnego. Pośrednie i bezpośrednie przyczyny destrukcji pokrywy glebowej oraz roślinności na skutek eksploatacji górniczej prowadzą do powstania obszarów nieużytecznych z rolniczego punktu widzenia (zanieczyszczone chemiczne, brak pokrywy glebowej) jak i nieprzydatnych do pełnienia funkcji komunalnych. Jakkolwiek obszary poprzemysłowe i pogórnicze uznawane są za nieprzydatne dla gospodarki rolniczej to stanowią cenne obszary do rozwoju infrastruktury społeczno-ekonomicznej.

Najwyraźniejszą przyrodniczą konsekwencją górnictwa odkrywkowego są wielkoobszarowe wyrobiska po eksploatacji piasku, żwiru, wapieni, węgla brunatnego i węgla kamiennego a także hałdy. Zagospodarowanie i odbudowa układów ekologicznych na zdegradowanych obszarach pogórniczych jest zróżnicowane i uzależnione od polityki ekologicznej samorządów oraz ich możliwości finansowych.

Mało jest informacji i badań dotyczących naturalnego formowania się ekosystemów na terenach zdegradowanych w wyniku eksploatacji. Często na przekształconych antropogenicznie obszarach formują się inicjalne układy ekologiczne tworzące specyficzne nisze ekologiczne na przykład dla gatunków inicjalnych charakterystycznych naturalnie dla strefy deglacjacji lądolodu. Z tego powodu możliwości spontanicznej sukcesji winny być uwzględniane i wykorzystywane przy przywracaniu aktywności biologicznej tego typu obszarów.

Planowany tom specjalny jest poświęcony zagospodarowaniu przestrzennemu, metodom rekultywacji, rewaloryzacji obszarów zdegradowanych przez górnictwo oraz zapobieganiu  skutkom przyrodniczo-środowiskowym górnictwa w różnych regionach świata. Tom ten ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na kwestiach oraz problemach związanych z obszarami pogórniczymi.

Zapraszamy do publikacji wyników swoich badań w tym zakresie w tomie, który ukaże się w połowie 2021 roku.

 

Redaktorzy:

Prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov

Dr hab. inż. Jacek Różkowski  (prof. UŚ)

Dr. Grzegorz Kłys

termin: 31. maja 2021

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/degraded_land

FLYER Managing and Restoring of Degraded Land in Post-Mining Areas

return to top