Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Kolejny projekt NCN w Instytucie Nauk o Ziemi

12.10.2020 - 14:23 aktualizacja 15.03.2021 - 10:13
Redakcja: szczepansamulewicz

Pracownik Instytutu Nauk o Ziemi dr Katarzyna Pukowiec-Kurda została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4. Projekt badawczy pt. Główne kierunki zmian krajobrazu w poprzemysłowych obszarach zurbanizowanych (Main trends of landscape changes in post-industrial urbanized areas) po uzyskaniu trzech pozytywnych recenzji został zakwalifikowany do finansowania. Projekt obeujmje badania pilotażowe, dotyczące transformacji krajobrazu w obszarach o wysokim stopniu antropopresji. Jako modelowe do zastosowania autorskiej metodologii LUCC+LTC (Land Use Cover Changes + Landscape Type Changes) wybrano dwa zespoły miejskie o przemysłowym rodowodzie – Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolie oraz Region Ostrawsko-Karwiński. Badania obejmą prace terenowe, analizy kartograficzne i statystyczne. Czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.

return to top