Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

14.12.2020 - 08:44 aktualizacja 15.03.2021 - 10:11
Redakcja: lukaszmalarzewski

Logo Polskiej Agencji AtomistykiProf. dr hab. Janusz Janeczek został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska w kadencji 2020-2024 na przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej – ustawowego (wg. Prawa Atomowego) organu opiniodawczego i doradczego Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną.

return to top