Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Raport o stanie środowiska na Svalbardzie – SESS 2020

13.01.2021 - 15:36 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: lukaszmalarzewski

Raport State of Environmental Science in Svalbard (SESS) był promowany podczas wirtualnego wydarzenia: Polar Night Week https://sios-svalbard.org/PolarNightWeek  które odbyło się 11 stycznia 2021 r.

Raporty SESS podsumowują aktualny stan wiedzy na temat kluczowych parametrów środowiska Arktyki
i ich wzajemnych zależności. Stanowią one istotne źródło informacji o stanie środowiska przyrodniczego Svalbardu, pełniąc też funkcję platformy wiedzy dostępnej dla całej społeczności, niezbędnej do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Arktyki.

Nad raportami pracują międzynarodowe i multidyscyplinarne zespoły, pod przewodnictwem naukowców
z instytucji członkowskich SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System). W pracach nad trzecim raportem brali udział również pracownicy Uniwersytetu Śląskiego – Elżbieta Łepkowska z Centrum Studiów Polarnych i Michał Laska z Instytutu Nauk o Ziemi.

Elżbieta Łepkowska jest współautorką artykułu pt. „From land to fjords: The review of Svalbard hydrology from 1970 to 2019 (SvalHydro)”, dotyczącego ewolucji hydrologii Svalbardu w związku ze współczesnymi zmianami klimatu.

Artykuł pt. „Scientific Applications of Unmanned Vehicles in Svalbard (UAV Svalbard)”, którego współautorem jest Michał Laska, skupia się natomiast na przykładach wykorzystania pojazdów bezzałogowych (latających, lądowych i podwodnych), służących szczegółowym badaniom środowiska przyrodniczego tej części Arktyki.

Z powyższymi i pozostałymi artykułami tej monografii można się zapoznać na stronie: https://sios-svalbard.org/SESS_Issue3

return to top