Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Wpływ płyty subdukującej na przestrzenną zmienność wypiętrzania w południowo-zachodnim Meksyku

25.01.2021 - 15:34 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: lukaszmalarzewski

Jednym z najważniejszych problemów w strefach aktywnych sejsmicznie jest kwestia zależności pomiędzy morfologią terenu a aktywnością tektoniczną, co w dalszej kolejności przekłada się na zagrożenie trzęsieniami ziemi. Szczególnie jest to istotne w strefach przerw sejsmicznych, czyli obszarach, w których od dłuższego czasu nie notowano znaczących wstrząsów. Dane zebrane przez dra Krzysztof Gaidzika z naszego Instytutu wraz z międzynarodowym zespołem i opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Earth Sciences wskazują, iż strefy przerw sejsmicznych są zjawiskami krótkotrwałymi, zaś przestrzenna zmienność wypiętrzania, a co za tym idzie topografia terenu, jest ściśle związana z morfologią płyty subdukującej i aktywnymi uskokami na płycie górnej.

Ramírez-Herrera M.T., Gaidzik K., Forman S.L. 2021. Spatial Variations of Tectonic Uplift – Subducting Plate Effects on the Guerrero Forearc, Mexico. Frontiers in Earth Sciences, 8: 573081. doi: 10.3389/feart.2020.573081   https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.573081/full

return to top